برگزاری جلسات تلاوت و تفسیر قرآن کریم توسط مجمع قرآنی 72 نفری فیروزآباد فارس
نهم مرداد 1390
برگزاری جلسات تلاوت و تفسیر قرآن کریم توسط مجمع قرآنی 72 نفری فیروزآباد فارس
به همت مجمع قرآنی 72 نفری فیروزآباد فارس، جلسات تلاوت و تفسیر قرآن کریم برگزار خواهد شد.
از ابتدای ماه مبارک رمضان جلسات تلاوت وتفسیر قران کریم توسط مجمع 72 نفری رودبالی های مقیم شهرستان فیروزآباد فارس برگزار میگردد.در این جلسات که در شبهای ماه مبارک رمضان از ساعت 22 آغاز میگردد هرشب یک جزء از قرآن کریم توسط قاریان تلاوت وسپس حجت الاسلام والمسلمین حاج ایوب مسعودی از طلاب حوزه علمیه قم به تفسیر آیات میپردازند.این جلسات سالهای متمادیست که با حضور چشمگیر قاریان مطرح شهرستان وجوانان وخردسالان درحال برگزاری است ویکی از محافل ممتاز قرآنی شهرستان میباشد.جلسات به میزبانی خانواده های قرآنی درطول سال به صورت هفتگی ودر تمامی شب های ماه مبارک رمضان برگزار میگردد.در اولین شب ماه مبارک رمضان جلسه تلاوت جزء اول قرآن وتفسیر در منزل حاج رضا احمدی واقع در فاز دوم زمین شهری برگزار میگردد. گزارش کامل وبرنامه جلسات آتی در گزارشهای بعدی ارسال میگردد.

» ارسال خبر: ابراهیم چراغی؛ عضو جامعه مجازی تدبر