راه اندازی بخش اخبار سایت تدبر
هفدهم خرداد 1390
راه اندازی بخش اخبار سایت تدبر
بخش اخبار جامعه مجازی تدبر راه اندازی شد.
"موفقیت های قرآنی" اعضای جامعه تدبر در عرصه های گوناگون در بخش اخبار منعکس خواهد شد.
به منظور اطلاع رسانی بهینه و استفاده بهتر کاربران و مراجعه کنندگان جامعه مجازی تدبر در قرآن کریم، بخش اخبار سایت شروع به کار کرد.
به حول و قوه الهی، این بخش شامل اهم اخبار قرآنی ایران و جهان، اخبار سایت تدبر و اطلاعیه های جامعه مجازی تدبر خواهد بود.
انعکاس موفقیت های قرآنی اعضای سایت تدبر در بخش اخبار
با توجه به ارتباط نزدیک اعضای سایت با جامعه تدبر و اهداف قرآنی مجموعه، "موفقیت های قرآنی" اعضای جامعه تدبر در عرصه های گوناگون ـ نظیر مسابقات قرآن، پژوهش های دانشگاهی و غیره ـ در بخش اخبار منعکس خواهد شد.
لذا کاربران سایت می توانند اخبار مرتبط را برای مسئولین سایت ارسال کرده و مدیران جامعه تدبر آنرا به اطلاع مراجعه کنندگان برسانند.
خبرنگار قرآنی شهر خود باشید
هم چنین کاربران می توانند اخبار قرآنی شهر و یا استان محل سکونت خود را ـ که معمولا توسط خبرگزاری های مختلف پوشش داده نمی شود ـ با ذکر نام خود برای مسئولین سایت ارسال و در بخش اخبار منعکس کنند.
بخش "تماس با ما"ی سایت، آماده دریافت اخبار و موفقیت های کاربران می باشد.