تدبر به همراه یادداشتهای خودمانی
تدبر به همراه یادداشتهای خودمانی
هر هفته دو سه سیاق را به همراه یادداشتهای خودمانی تدبر میکنیم، ان شاءالله
 تاريخ شروع طرح : 1394/2/12
 طول مدت طرح : 3
از آیه 1 تا آیه 3 سوره نصر از جمعه 1394/2/11 تا شنبه 1394/2/12