لیست دوستان جعفر اميرشکري
» روح الله مرتضوی نیا
تاریخ عضویت : 1390/10/25
آخرين ورود به سايت : 1400/9/12
تعداد دوستان : 6 نفر
[ ايجاد دوستی ][ ارسال نامه ]
» مهدی حدادی
تاریخ عضویت : 1390/6/6
آخرين ورود به سايت : 1396/10/8
تعداد دوستان : 27 نفر
[ ايجاد دوستی ][ ارسال نامه ]