سعید بهارستانی
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های سعيد بهارستاني (8 مورد)
  سوره کافرون آیه 1 - قرآن کریم(نسخه موبایل)
بگو که ای کافران(مشرک)
  سوره فجر آیه 3 - قرآن(نسخه موبایل)
قسم به حق جفت (که کلیه موجودات عالم است) و به حق فرد (که ذات یکتای خداست)
  سوره فجر آیه 2 - قرآن(نسخه موبایل)
و قسم به ده شب(اول ذیحجه که بندگان خدا به دعا و ذکر مشغولند)
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های سعيد بهارستاني (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 182 - تفسیر نمونه(نسخه موبایل)
استثنا در عمل به وصیت هنگامی است که وصیت به طور صحیح صورت نگرفته(اگر شخص زنده است که وصی به او گوشزد کند در غیر خود وصی حق اصلاح دارد):
1.اگر فردی تمام اموال خود را از طریق وصیت تقسیم کند به هیچ وجه از نظر قوانین اسلامی صحیح نیست، و بر شخص وصی لازم است آن را اصلاح کند و تا حد ثلث تقلیل دهد.
2.در آنجا که وصیت به ظلم، گناه و کار خلاف کرده و همچنین اگر وصیت موجب ترک واجبی شود.
3.آنچه موجب نزاع و خونریزی گردد، که در اینجا باید زیر نظر حاکم شرع اصلاح شود.
و جمله اِنَّ الله ... که در ذیل ایه امده ممکن است اشاره به این حقیقت باشد که هر گاه وصی با اقدام موثر کار خلافی کها از وصیت کننده سرزده اصلاح کند و او را به راه حق بازگرداند خداوند از خطای او نیز صرف نظر میکند