محمد نیک روان
[ همه پیام ها ] پیام های محمد نيک روان (1 مورد)
  سوره حمد آیه 5 - إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعینُ
1-ما در تمام امور زندگی از تولد تا مرگ به خدا وکمک های او نیازمندیم وابزار ووسایل این کمک خواستن وکمک رسانی هم خدا در دین آورده است.
2- باید از خدا خالصانه کمک خواست .
[ همه نکته ها ] نکته های محمد نيک روان (1 مورد)
  سوره حمد آیه 5 - إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعینُ
1- فقط تو را می پرستیم و در این پرستش فقط از تو کمک می خواهیم (توفیق پرستش خالصانه)
2- برای کمک خواستن از خدا وکمک رسانی از طرف خدا به بندگان نیاز به وسیله وجود دارد و نماز ودعا وعبادت واهل بیت برطبق روایات وقرآن وسایل کمک خواستن وکمک رسانی خدا می باشد .
[ همه سوال ها ] سوال های محمد نيک روان (2 مورد)
  سوره بقرة آیه 2 - تفسیر ذلک الکتاب
1- حدیثی را شنیده ام اما می خواستم بدانم این حدیث مستند می باشد یا خیر ؟
از امام معصوم روایت شده پیامبر در تفسیر این آیه به حضرت علی (ع) فرمودند : یا علی انت ذلِکَ الْکِتابُ لا رَیْبَ فیهِ هُدىً لِلْمُتَّقینَ.
لطفا اگر چنین حدیثی وجود دارد ودرست می باشد سند ومدرک ان را هم ذکر کنید .
با تشکر
  سوره بقرة آیه 2 - ضمیر اشاره دور چرا؟
1- چرا در این آیه از ضمیر اشاره دور (ذلک- آن کتاب) استفاده شده در صورتی که بهتر بود از ضمیر اشاره نزدیک یعنی (هذا- این کتاب) استفاده می شد؟