مهدی صفایی مقدم
17سال است که به تحقیق و در مان با طب سنتی مشغولم0این بنده حقیر توفیق شرکت در دفاع مقدس را داشته ام و ریه هایم با بال ملایک در آن دوران (شیمیایی)تماس گرفته و 22 سال است به آتش عشقشان میسوزد
[ همه پیام ها ] پیام های مهدي صفايي مقدم (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 154 - کلام صادق و راست
امام علی(ع) : << علیک بالصدق فی اقواله جل قدره = برتو باد راستگوئی ، زیرا کسی که در گفتارش صادق باشد ، مقام و منزلتش بزرگ میشود .>>

توضیح : صداقت و راستگوئی اثرات مثبت و زیادی دارد که یکی از آنها بالارفتن مقام و منزلت و در دو دنیا و در میان مردم است

[ همه نکته ها ] نکته های مهدي صفايي مقدم (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 137 - کلمه طولانی
کلمه ((فسیکفیکهم الله )) که بمعنی آنست که خدا ترا کفایت خواهد کرد-خدا ترا بس خواهد بود ، طولانی ترین کلمه بهم وصل شده در قرآن است -
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های مهدي صفايي مقدم (3 مورد)
  سوره بقرة آیه 154 - تفسیر نمونه ومنابع دیگر
(ای پیامبر)کسانیکه در راه خدا کشته میشوند مرده مپندار و گمان مبر که انها از مردگانند.بلکه زنده اند و نزد خدای خویشوزی میخورند.
  سوره بقرة آیه 4 -
و آنانکه ایمان می آورند بر آنچه بر نو نازل شده و قبل از تو بر دیگران و بر پیامبران پیش از تو نازل گشته ایمان دارند و به روز قیامت و روز حسابرسی (یقین) دارند .
  سوره بقرة آیه 2 -
این کتاب انچنان عظیم و عمیق است که هیچ شک و شبهه در آن راه ندارد و اثبات حقانیت آن در لابلای آیات آن موجود میباشد و این کتاب که عظمت و نزول آن از جانب خداوند است و هیچ شکی در آن نیست مایه هدایت و ارشاد و رحمت برای پرهیزکاران است.
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های مهدي صفايي مقدم (3 مورد)
  سوره بقرة آیه 265 - ایت الله مکارم شیرازی
در دوآیه بالا درمورد انفاق وانگیزه آن به این مطلب و حقیقت اشاره شده که افراد با ایمان نباید بخاطر ازار و منت نتیجه کار خود را بی اثر کنند. یعنی نباید انفاق و بخششهای خود را بخاطر منت -ازار -ریا و خودنمایی از بین ببرند.
بعد مثال میزند: کار او همچون قطعه سنگ صافی است که لایه نازک غبار خاکی گرفته. بذری روی آن افشانده باشند . بعد باران همه را بشوید و بی نتیجه و بی اثر کند.این تعبیر لطیف و زیبا را اورده تا بگوید همه چیز هست اما در بدلیل درست و منطقی همه چیز از بین میرود
  سوره بقرة آیه 177 - ترجمه وتفسیر الهی قمشه ای
1-این آیه در رد یهود و نصاری است 2-اول آیه که میگوید "نیکوکاری بدان نیست که روی بمشرق و مغرب نمایید" یعنی :به امور عرضی و ظاهر دین مفاخره مکنید که بزرگی و نکوکاری و فخری در آنها نیست-نیکویی و بزرگی اول به ایمان بخدا وروز قیامت است وایمان بعالم غیب و بعد احسان برای رضای خدا بدیگران است
  سوره بقرة آیه 4 -
در اینجا خداوند برای آنانکه به نزول آنچه بر رسول اکرم یا بر دیگران و پیامبران قبل از حضرت رسول نازل گشته قبول و باور دارند کلمه «ایمان» را آورده و قبولی و باور روز حساب و آخرت را «یقین»ذکر کرده است که یقین مرحله بالا و والای ایمان است .زیرا یقین است که مارا تقوی و قرب واقعی الهی رهنمون میسازد.
[ همه لغت ها ] لغت های مهدي صفايي مقدم (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 137 - تفسیر نمونه
شقاق : جدا شدن -بارگی در جایی-
 توضيح : جنگ - حرب - منازعه -پارگی -جداشدن