معصومه احمدی
[ همه لغت ها ] لغت های معصومه احمدي (1 مورد)
  سوره زلزال آیه 1 - تفسیر المیزان جلد 20
زلزال : نوسان و تکان خوردن پى در پى
 توضيح : کلمه (زلزال ) مانند کلمه (زلزله ) مصدر و به معناى نوسان و تکان خوردن پى در پى است ، و اینکه این مصدر را به ضمیر زمین اضافه کرد، و فرمود (زمین زلزله اش را سر مى دهد) به ما مى فهماند که زمین زلزله اى خاص به خود دارد، و این مى رساند که زلزله مذکور امرى عظیم و مهم است ، زلزله اى است که در شدت و هراسناکى به نهایت رسیده است .