آقای حیدری
[ همه نکته ها ] نکته های آقاي حيدري (1 مورد)
  سوره هود آیه 1 - قرآن کتاب قانون عوالم
در میان نقل قولهایی که از برخی فلاسفه و ریاضی دانان وجود دارد به مواردی برخورد می کنیم که انگار آنها حس می کردند که یک مجموعه قوانین بسیار قوی و ثابتی بر جهان حکمرانی می کند. آنها گاهی این قوانین را ریاضیات و گاهی فلسفه و گاهی مافوق ریاضیات و فلسفه گفته اند. به این موارد توجه کنید :
گویا این سخن از گالیله است که: «ریاضیات زبانی است که خداوند بوسیله آن جهان را نوشته است.»
آلاین بادو، فیلسوف فرانسوی قرن بیستم معتقد است، ریاضیات همان هستی شناسی است.
ریاضیدان مجارستانی، پل اِردُس اگر چه چندان به خدا معتقد نبود ولی همواره از کتابی خیالی سخن می‌گفت که خداوند زیباترین برهان‌های ریاضی را در آن نوشته است. وقتی اردس می‌خواست از یک برهان تعریف کند، از روی تعجب فریاد می‌زد « این یکی از آن کتاب است ».

این آیه دارد می گوید آیات این کتاب(قرآن) ابتدا حاکمیت پیدا کرده اند آنگاه بیان شده اند. یعنی آن کتابی که فلاسفه و ریاضی دانها از آن بعنوان کتاب قوانین عالم یاد می کنند همین قرآن است.