حافظ سنی
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های حافظ سني (6 مورد)
  سوره اعراف آیه 12 - حافظ
گفت خداوند چه چیزی باز داشت تورا از سجده کردن وقتی که من بهت فرمان کردم گفت(شیطان)که من بهترم از اون(ادم)من رو از اتش درست کردی و اورو(ادم)از خاک(گل)
  سوره نساء آیه 14 - حافظ
وکسی که نافرمانی (اطاعت نکردن)کند از دستورات خداوند ورسول گرامیش صلی الله علیه وسلم وتجاوز کند ازحدخداوند(حد خداوند یعنی گناه کند ان شخص)داخل می کنیم اورارا در اتش جهنم برای همیشه در اتش می ماند وبرای او هست عذابی دردناک
  سوره آل عمران آیه 93 - حافظ
همه خوراکیها (چیزهای خوردنی)رابر بنی اسرائیل حلال کردیم مگر انچیزهائی که یعقوب علیه السلام برخود حرام نمود(در بعضی روایات امده که گوشت شتر را حرام کرده بود)قبل از اینکه تورات نازل شود (حرام کرده بود )بگو (ای پیامبر به اینها)اگر راست می گوئید تورات رابیاورید وبخوانیدش اگر شما راستگو هستید