محیا ربیعی
هدیه ی کوچکی باشد به پیشگاه دوست
[ همه پیام ها ] پیام های محيا ربيعي (2 مورد)
  سوره آل عمران آیه 12 - مهاد
مهاد از ریشه "مهد"گرفته شده و به معنای جایی است که طفل در آن آرام می گیرد اما این آیه می گوید اگر انسان به خدا کفر بورزد و او را فراموش کند بدترین مهاد نصیبش می شود و جابگاه آرامش او جایگاه عذابش می شود!
  سوره آل عمران آیه 10 - تحلیلی از اموال و اولاد
با توجه به آیات دیگر قرآن کریم اموال و اولاد فتنه هستند و با آنها میتوان درجه خود را بالا برد اما زمانی که با کفر الهی همراه شود هیزم آتش جهنم می شوند و حسرت در دنیای باقی را به همراه خواهد داشت! و چه بسا آیندگان تحلیلی از فرد کنند که امروزه برای آل فرعون و .... استفاده می شود!
خدا ما را دور کند..............!!!
پس منفعت ماست که ار این وسایل آزمایش در راه خدا و رضای او استفاده کنیم.