محمدرضا خانی
[ همه نکته ها ] نکته های محمدرضا خاني (1 مورد)
  سوره مرسلات آیه 30 - مراد از «ذی ثلاث شعب»
مراد از سه شاخه دود در اینجا اشاره به سه گانه مرگ، رستاخیز و حسابرسی توسط خداوند است که کافران تکذیب می کردند. در حالی که این 3 رویداد حتمی است و برای هیچ کس گریزی از آنها نیست. و این سه رویداد به یقین تبدیل به عذابی می شود که که در آیات بعدی وصفشان می آید.