خدیجه شریف
کالایی که یافت نمی شودایمان هست.پس مراقب همان ساده اش باشیم که در دست ماست تا مبادا آن را از دست بدهیم.صلوات
[ همه پیام ها ] پیام های خديجه شريف (13 مورد)
  سوره طه آیه 14 - اقامه نماز

فرمایش خداوند تسلیم محض بندگان برای او است چرا که در شرح پرستش برپا داشتن نماز را قید می کند واین یعنی درک حضور او در تمام مراحل زندگی است درغیر این صورت دستور به نماز خواندن می داد و از واژه تلاوت یا مثل آن استفاده می کرد برپا داشتن نماز ، یعنی رعایت حق الناس ، جایگاه غصبی نباشد و....رعایت مسائل اقتصادی نظیر رعایت برنامه خمس وزکات و... حجاب وخویشتن داری و....از این جهت فرمایش خداوندبرای یادکردن او برپاداشتن نماز است .والبته مقدمات نماز که کلید آن وضو است نیز برای خود برنامه بیدار باش دارد وبدون آن انسان به بیداری وتمرکز نخواهد رسید و زیبایی این نکته در این است که غیر مسلمانان هم سراغ تحقیق درباره وضو رفته اند وبه این نکته رسیده اند که در وجود انسان یک آدمک حسی وجود دارد واین آدمک دقیقا در همان مکان های وضو است که وضوی شیعیان سبب تمرکز ورفع کسالت و....می شود .نتیجه این که افرادی که با این شرایط با خدا زندگی می کنند نماز آنها محدود به سجاده و یک برنامه گفتاری و رفتاری خاص نیست.

توضیح : باید نماز در تمام برنامه های زندگی ما ساری وجاری باشد.

  سوره روم آیه 21 - آرامش مرد یا زن
طبق کلام خدا مهمترین هدف ازدواج رسیدن به آرامش هست . ازدواج سبب دوری از تکبر وخودخواهی های فردی وهمچنین کسب فضیلت های اخلاقی از یکدیگر وبه عبارتی کامل تر شدن زن ویا مرد می باشد.
در آیه ابتدا از واژه موده وسپس رحمت استفاده شده است. انسان در ابتدای زندگی خواه ناخواه اختلاف نظر دارد پس نیاز به دوستی شدید ودرک متقابل دارد و این دوستی شدید سبب می شود ایرادها نادیده گرفته شوند وبا گذشت هر دو طرف ، اختلاف نظرها بر طرف می شود البته اگر استقلال فکری حاکم باشد وابسته به حرف دیگران نباشند . در ادامه از رحمت ومهربانی صحبت شده که نشان می دهد زن ومرد در سنین پیری به مهربانی یک دیگر بیشتر نیاز دارند ودر آن زمان که بیماری وسختی های زندگی بیشتر هست باید با مهربانی و بیان خوشی های گذشته زندگی خود را شیرین تر کنند .

توضیح : اگر خانواده ها متدین باشند ، با توجه به احکام دین روابط خانوادگی برقرار کنند و مراقب عواطف یکدیگر باشند به یقین جامعه ای سربلند خواهند داشت چرا که فرزندان از این خانواده ها ، عواطف واخلاق را به جامعه انتقال می دهند وعامل گسترش شادابی در جامعه خواهند بود....

  سوره آل عمران آیه 190 - وجود هر پدیده ای برای خردمندان دلیل دارد
ثانیه ها ،دقایق .شب و روز و شب .....می گذرند هفته و ماه و سال می شوند و برای مثل من سالی کهنه شده است ....اما برای اولی الباب یعنی صاحب مغز ، خردمند، دانشمند نشانه قانون مندی جهان آفرینش و نشانه قدرت خدواند جهان است. خردمند در تمام پدیده ها ی اطرافش دنبال دست پروردگارش هست اما من ددبال گذران عمر هستم وبه کیفیت آن نمی اندیشم ....

توضیح : الهی که هر چه از عمر ما می گذرد بر دانش و بنده خدا بودن ما اضافه شود....

[ همه نکته ها ] نکته های خديجه شريف (1 مورد)
  سوره صف آیه 6 - یکی از دلایل پراکندگی در دین

و اذ قال عیسى ابن مریم یا بنی‏ اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراه و مبشرا برسول یاتی‏ من بعدیاسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین

باتوجه به این کلام آخرین کتاب مقدس که معجزه خاتم پیامبران حضرت محمد صلی الله علیه وآله است ، حضرت عیسی مسیح علیه السلام ، بشارت به آمدن این پیامبر می کند ؛ برای برخی جای سوال هست چرا مسیحیان آن زمان نتوانستند ازکلام پیامبر خود، پیروی کنند ؟ اگر آنها پیرو آخرین فرستاده می شدند در روزگار کنونی ، چند دینی یا چند مرامی وجود نداشت.
به آن روز گار که برمی گردیم می بینیم برخی به خاطر مسیحی بودن دارای جایگاه ومقام عالی شده بودند وهر کدام رهبری یک گروه و منظقه ای را بر عهده گرفته بودند که اگرتسلیم کلام آخرین فرستاده می شدند؛ مقام های عالی دنیوی خود را از دست می دادند از این رو ترجیح دادند به آیین خود باقی بمانند ودر امرحکومتی هم ،به خاطراینکه امنیتِ آنها - که در اطراف مکه ومدینه زندگی می کردند- از ناحیه حاکم اسلامی تأمین می شد ، با پرداخت جزیه با حاکم اسلامی همکاری می کردند والبته در آن زمان گروه ه هایی از مردم مسیحی هم بودند که تسلیم دین اسلام شدند آنها که منافع دنیوی خود را در خطر نمی دیدند ویا دنیا را بر آخرتشان ترجیح نمی دادند ....جای تأمل اینکه : منفعت طلبان درتمامی زمانها ادامه دهنده ی همان مسیر بوده وهستند
فرمایش قرآن کریم است :کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم فهدى الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق باذنه و الله یهدی من یشاء الى‏ صراط مستقیم

توضیح : هدف رسالت انبیاء هدایت به سمت توحید وخدا پرستی وعدالت بوده است منتهی برخی پیروان مسیح علیه السلام به دلایل منفعت طلبی خودشان دین را شخصی کردند وچند مرامی در جهان بوجود آمد