مرضیه حیدری
[ همه پیام ها ] پیام های مرضيه حيدري (2 مورد)
  سوره بقرة آیه 49 - ظلم فرعونیان به بنی اسرائیل، چرا؟
خداوند در عبارت «و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم» یاد آوری فرموده که اگر اجازه این همه ظلم آل فرعون به بنی اسرائیل داده شد، نه از روی فراموش کردن مظلوم بوده و نه العیاذ بالله از بی عدالتی یا ...، بلکه حکمت خداوند این شرایط را برای بنی اسرائیل شرایط آزمایش و امتحان در نظر گرفته بوده است.

توضیح : من ربکم : از جانب پروردگارتان

  سوره بقرة آیه 74 - نتیجه عدم پذیرش هدایت
در ابتدای این سیاق از سوره مبارکه در آیه 40 خداوند به بنی اسرائیل جایگاه فضیلتمندی را که در ابتدای امر به آنان داده بود یادآوری نمود، سپس در آیات بعد به بیان موارد متعددی از راهکارهای هدایت کردن آن قوم و نافرمانی های آن قوم پرداخت، در تمامی این ماجراها باز امیدی به هدایت بود اما قوم بنی اسرائیل با لجاجت کار را به جایی رساندند که دیگر دلهایشان از سنگ هم سخت تر شد و دیگر راهی برای نفوذ نور هدایت در دلهایشان باقی نماند.

توضیح : پس از بیان این سرنوشت در دنیا در آیات بعد به نکوهش این قوم می پردازد و در پایان این سیاق در آیه 123 باز هم با یادآوری موقعیت اولیه بنی اسرائیل به آنان درباره عقوبت رفتارهایشان در قیامت هشدار میدهد.

[ همه نکته ها ] نکته های مرضيه حيدري (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 29 - درباره و هو بکل شیء علیم
وقتی در ابتدای اینآیه می فرماید هو الذی خلق لکم ... در لحظه اول شاید انتظار دارشته باشیم که در انتهای آیه بفرماید هو بکل خلق علیم ویا هو بکل شیء قدیر.
اما با کمی دقت متوجه می شویم که وقتی خداوند از آفرینش نیازهای انسان (29) صحبت می فرماید و در ادامه به آفرینش خود انسان (30-37) می پردازد و طبق نظر علامه طباطبایی این آیات شرحی است بر آیه 21 لازم است علیم بودن خدا به انسان یاد آوری شود تا انسان بداند اگر خداوند امر به پرستش خود کرده و آن را مایه متقی شدن و قابلیت هدایت پذیری به کمک قرآن می داند آن خدا از همه چیز انسان آگاه است «و هو بکل شیء علیم» از مبدأ تا معادتان.

توضیح : استاد بهرام پور نیز توضیح زیبایی درباره آوردن «علیم» و نه قدیر یا صفات دیگر در کتاب خود دارند.

[ همه سوال ها ] سوال های مرضيه حيدري (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 83 - مخاطب کیست؟
با توجه به اغلب ترجمه ها چرا در ابتدای جمله متکلم =قرآن یا خدا، مخاطب = پیامبر یا مومنان و غایب = بنی اسرائیل در نظر گرفته شده اما در انتهای جمله برای مورد سرزنش قرار دادن از فعل مخاطب استفاده شده؟
تا قبل از کلمه ی «ثم» را اگر نقل قول در نظر بگیریم درست می شود اما از ادامه اش را متوجه نمی شوم

توضیح : لطفا نمایش داده نشود. لطفا به این ایمیل پاسخ را ارسال نمایید
mrzheidary.d@gmail.com
متشکرم