samane p
[ همه پیام ها ] پیام های samane p (4 مورد)
  سوره نساء آیه 156 - تهمت و بهتان
به یکدیگر تهمت و بهتان نزنید.
  سوره نساء آیه 19 - 3
با همسرانتان به نیکی رفتار کنید اگر ازآن ها خوشتان نیامد فورا تصمیم به طلاق و جدایی و بد رفتاری نگیریدبا آن ها بسازید و مدارا کنید خداوند به خاطر این صبر و تحمل خیر بسیار و برکت فراوانی برایتان قرار می دهد.
  سوره نساء آیه 11 - 2
تقسیم اموال میت باید پس از عمل به وصایای او و نیز پس از پرداخت بدهی هایش انجام شود.
[ همه نکته ها ] نکته های samane p (3 مورد)
  سوره نساء آیه 34 - 2
دلیل سرپرستی و مسئولیت مردان بر زنان:
مسئولیت اداره زندگی تامین مخارج خانواده داشتن قوه تدبیر وشجاعت ودلاوری در امر جهاد و جنگ بر عهده مردان است.(وظیفه تامین مخارج زن و فرزند و پرداخت مهریه زن با مرد است.)
  سوره نساء آیه 26 - 2
خداوند توبه و بازگشت شما از گناه را می پذیرد.
  سوره نساء آیه 23 - 1
ازدواج با دخترانی از زنان شما(که از شوهر دیگر ایشان هستند)و در دامن تربیت شمایند حرام است.
[ همه سوال ها ] سوال های samane p (13 مورد)
  سوره نساء آیه 155 - خواست خدا یا اختیار انسان؟
این گروهی که در آیه مورد نظر گفته شده اند به دلیل نافرمانی شان از سر اختیار بی ایمان ماندند یا اینکه خدا به جبر امکان هدایت و کسب ایمان را از آن ها سلب نموده؟
  سوره نساء آیه 31 - 12
اگر گناه کبیره داشته باشیم ولی آن راترک کنیم و توبه کنیم این آیه شامل حالمان می شودیا نه؟آیا گناه کبیره بخشیده می شود؟
  سوره نساء آیه 23 - 11
ازدواج همزمان بادو خواهر حرام است.چرا برخی پیامبران اینگونه بودند؟علت حرام بودن آن چیست؟چرا قبلا حرام نبود؟
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های samane p (1 مورد)
  سوره نساء آیه 32 - قرآن چاپ بیت القرآن امام علی(ع)
آنچه (از مال و مقام وارث و میراث و اولاد و سایر موفقیت های زندگی)که خداوند به سبب آن بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری و فضلیت داده است آرزو نکنید (و هرگز در دل نگوئید ای کاش آن برتری ها مال من بود که آرزو و خواسته آرزوی باطل است و سبب حسد و فساد در جامعه می شود.)هرکدام از زن ومرد از تلاش ها و قابلیت های فردی و موقعیت های اجتماعی که خداوند در اختیارشان قرار داده است بهره و نصیبی می برند(آنچه دوست دارید و نیازمندید.)از فضل و بخشش و کرم خداوند در خواست نمایید(که اگر خواسته شمارا اعطا نمود از او سپاسگزاری کنید و اگر با حکمت و مصلحتش عطا نکرد راضی وخشنود باشید زیرا که صلاح و خیر شما در آن است و)خداوندبه هر چیز (از خیر و صلاح بندگانش و فایده و ضررهای آرزوهای بندگانش)داناست(وآرزو کردن بی جا جز غم و اندوه فایده ای ندارد.)
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های samane p (1 مورد)
  سوره نساء آیه 28 - قرآن چاپ بیت القرآن امام علی(ع)
خداوند می خواهد (با وضع احکام درست و مطابق با فطرت شما راههای مبارزه با غریزه جنسی و آلودگی را از طریق ازدواج های دائم و موقت و یا ازدواج با کنیزان بر شما آسان گرداند و در احکام زندگی)بر شما تخفیف دهد زیرا انسان (در برخورد با طوفان غرایز)ضعیف آفریده شده است(مگر اینکه راه حلهای منطقی و شرعی و احکام حکیمانه خداوند رحمت بخش را به کار گیرد.)
[ همه لغت ها ] لغت های samane p (2 مورد)
  سوره نساء آیه 34 - قرآن چاپ بیت القرآن امام علی(ع)
قانِتاتٌ : زنان مطیع و فرمانبردار
 توضيح : زنانی که پیوسته در اطاعت خدا و شوهرانشان هستند.
  سوره نساء آیه 34 - قرآن چاپ بیت القرآن امام علی(ع)
فَلا تَبْغُوا : پس ظلم نکنید-پس به دنبال ظلم نباشید