نور حق
[ همه پیام ها ] پیام های نور حق (1 مورد)
  سوره فرقان آیه 30 - پیام ها
1- در قیامت یکى از شاکیان، پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله است. «و قال الرسول»
2- انتقاد از کسانى است که آگاهانه قرآن را کنار مى‏گذارند. «اتّخذوا...» و نفرمود: «کان عندهم مهجورا»
3- جمع‏آورى و تدوین قرآن، در زمان شخص پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله انجام شده و لذا مورد اشاره و خطاب قرار گرفته است. «هذَا القرآن»
4- مهجوریّت قرآن و گلایه‏ى پیامبر و مسئولیّت ما قطعى است. («قال» فعل ماضى نشانه‏ى حتمى بودن است)
5 - تلاوت ظاهرى کافى نیست، بلکه مهجوریّت‏زدایى لازم است. «مهجورا»
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های نور حق (2 مورد)
  سوره قیامة آیه 1 - تفسیر نور
به روز قیامت قسم مى‏خورم.
  سوره جن آیه 1 - تفسیر نور
بگو: بر من وحى شده است که گروهى از جن (به قرائت من) گوش دادند، پس گفتند: همانا ما قرآنى شگفت شنیدیم.