محمد مهدی منوچهری
[ همه نکته ها ] نکته های محمد مهدي منوچهري (1 مورد)
  سوره عنکبوت آیه 69 - سنت توفیق-اخلاص در عمل
پیرامون این آیه شریفه نکات ذیل حایذ اهمیت است:
این آیه به یکی از سنت های خداوند به نام سنت «توفیق الهی»اشاره دارد. سنت توفیق، دنباله رو سنت امداد الهی است؛ با این تفاوت که خداوند بر اساس سنت امداد(سوره اسرا ٕ، آیه ۲۰ اشاره به این سنت دارد) خویش هم به انسان های درست کار و هم به انسان های فاسق مدد میرساند تا آن ها ذات خویش را آشکار سازند و یک سنتی عام است. اما سنت توفیق نصیب کسانی میشود که خالصانه(فِینَا) در راه خدا تلاش میکنند(جَاهَدُوا) و یک سنتی خاص و مخصوص تلاشگران در راه خداست. طبق آیه شریفه، ابتدا باید تلاش و کوشش انسان باشد و سپس خداوند نیز او را به سوی خویش به وسیله امداد های غیبی هدایت میکند. خداوند نیز بر ای انسان های تلاش گر نام نیکوکار(المُحسِنِین) را برگزیده است. نکته ای دیگر که می توان از این آیه برداشت کرد توجه این آیه به اخلاص در بندگی است. اخلاص یعنی تمام کارهای انسان سمت و سویی خدایی داشته باشد و انسان تمام کارهایش را برای رضای خدا انجام دهد. تلاش در راه خدا باید خالصانه باشد (جَاهَدُوا فِینَا).

توضیح : خالصانه عمل کردن در راه خداوند، باز شدن دریای بی کران کمک های خداوند را در پیش خواهد داشت.