محمد ادیب نیا
[ همه نکته ها ] نکته های محمد اديب نيا (1 مورد)
  سوره فرقان آیه 63 - ویژگی های بندگان خداوند رحمن
ویژگی های بندگان خداوند رحمن
مهمترین ویژگی های بندگان خداوند رحمن بدین قرار است: (آیات 63تا 76 سوره فرقان )
- در دنیا همواره ساده و افتاده اند.
- در مقابل جاهلان سالم و بی آزارند.
- شب ها را در اطاعت پروردگارشان می گذرانند.
- همواره از عذاب جهنم روی گردانند وآنرا غرامت سنگینی می بینند.
- جهنم را بدترین جایگاه ماندنی می دانند.
- هر گاه انفاق می کنند اسراف نمی کنند وبدون کم گذاشتن، راهی پایدار در زندگی دارند.
- هیچگاه همراه خداوند خدای دیگری را در دل ندارند.
- هرگز نفسی را که خداوند خونش را محترم شمرده نمی کشند . مگر آنجا که به حق باشد.
- هرگز زنا نمی کنند. زیرا می دانند هرکه چنین عملی را انجام دهد سزای عمل خود را می بیند.
- آنان می دانند عذاب گناه کاران در قیامت چند برابر و جاودانه همراه با ذلت و خواری است.
- توبه، ایمان و عمل صالح موجب تبدیل بدیها به نیکیها می شود؛ زیرا خداوند همواره آمُرزنده و مهربان است.
- آنان می دانند که توبه و انجام اعمال صالح انسان را به سوی خداوند باز می گرداند.
- بندگان خداوند رحمان هیچگاه شهادت دروغ نمی دهند.
- آنان هر گاه به امر لغو و ناشایسته ای برسند با کرامت و بزرگواراری از آن می گذرند.
- هر گاه آیات پروردگارشان را بیادشان بیاورند؛ چشم و گوش بسته با آیات برخورد نمی کنند.
- از خداوند می خواهند که از همسرانشان همواره نور چشمانی به آنان عطا شود.
- در دعایشان می گویند: پروردگارا ما را برای متقیان امام قرار ده؛ تا پیشگام آنان باشیم.
- آنان پاداش غرفه های بهشت را می برند، و این به خاطر صبری است که بر زندگانی داشته اند.
- بندگان خدای رحمن در بهشتِ پاداش، همواره با تحیـّت و سلام دیدار می شوند.
- و خلاصه این که آنان در آنجا برای همیشه جاودانه اند؛ وآنجا برایشان چه خوب و خوش جایگاهی است.
والحمد لله رب العالمین علی کل حال