نرگس حیدریان
[ همه پیام ها ] پیام های نرگس حيدريان (1 مورد)
  سوره آل عمران آیه 84 - خداوند
1. از جانب خداوند فرقی بین هیچ یک از پیامبران نمی باشد.
2. پیامبران برای هدایت تمامی انسانها فرستاده شده اند.
[ همه نکته ها ] نکته های نرگس حيدريان (1 مورد)
  سوره آل عمران آیه 84 - خداوند و قرآن
1. کسی که دینی غیر از اسلام را اختیار کند در آخرت از زیانکاران است.
2. آنچه را که دوست دارید و در نزدتان عزیز است در راه خدا انفاق کنید همانا که اینگونه افراد جزء نیکوکارانند.
3. مسلمانان حقیقی کسانی هستند که برای اصلاح بشریت مردم را به نیکوکاری وادار کرده و از بدی باز دارند.
4. هرکس برای متاع دنیا تلاش کند خداوند او را از دنیا بهره مند کرده و هرکس برای ثواب آخرت تلاش کند از نعمت آخرت برخوردار می شود.
5. فکر نکنید که شهیدان راه خدا مرده اند بلکه زنده اند و در حیات ابدی از نعمات پروردگار بهره مندند.
6. همه مؤمنان را به بردباری و صبر دعوت کنید.