----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
انتخاب آيه : انتخاب سوره :
تقسیم بندی موضوعی انتخاب متن فارسی :
قمر
جزء : بیست و هفتم
وَ ما أَمْرُنا إِلاَّ واحِدَةٌ کَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ50وَ لَقَدْ أَهْلَکْنا أَشْياعَکُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّکِرٍ51وَ کُلُّ شَيْ‏ءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ52وَ کُلُّ صَغيرٍ وَ کَبيرٍ مُسْتَطَرٌ53إِنَّ الْمُتَّقينَ في‏ جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ54في‏ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَليکٍ مُقْتَدِرٍ55
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
الرَّحْمنُ1عَلَّمَ الْقُرْآنَ2خَلَقَ الْإِنْسانَ3عَلَّمَهُ الْبَيانَ4الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ5وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدانِ6وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْميزانَ7أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْميزانِ8وَ أَقيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لا تُخْسِرُوا الْميزانَ9وَ الْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ10فيها فاکِهَةٌ وَ النَّخْلُ ذاتُ الْأَکْمامِ11وَ الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَ الرَّيْحانُ12فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ13خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ کَالْفَخَّارِ14وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ15فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ16
ترجمه جناب آقاي صفوي
50) و فرمان ما براى تحقّق یافتن هر پدیده اى جز یک فرمان نیست و نیاز به تکرار و گذشت زمان ندارد و همچون دیدنِ با چشم ، بى درنگ پدید مى آید .

51) و به یقین که هم مسلکان شما را به عذاب هلاک کردیم; پس آیا کسى هست که متذکّر شود و دریابد ] که فرجام تکذیب پیامبران عذاب است [ ؟

52) و هر چه به جاى آورده اند در نامه اعمالشان ثبت است .

53) و هر کار خرد و کلانى که انجام داده اند در آن نوشته شده است .

54) به یقین ، تقواپیشگان در بوستان هایى بهشتى و در کنار جویبارهایى بزرگ خواهند بود .

55) در جایگاهى که همه نعمت هاى آن حقیقى است; در حضور خدا که فرمانروایى مقتدر است .

به نام خداونده بخشنده و مهربان
1) خداى رحمان

2) به رحمت گسترده اش قرآن را به جنّ و انس آموخت .

3) انسان را آفرید .

4) به او سخن گفتن را تعلیم داد تا اندیشه و احساس خود را آشکار سازد .

5) خورشید و ماه بر طبق حسابى که از سوى او مقرّر شده است ، پیوسته در حرکت اند .

6) و بوته و درخت فرمانبردار اویند و به این طریق او را سجده مى کنند . ( ریشه هاى خود را در خاک فرو مى برند تا نیازشان را آشکار سازند ) .

7) و آسمان را برافراشت و هرگونه ابزار سنجش را در میان نهاد ( تا باورها ، گفتارها ، کارها و دیگر چیزها با آن سنجیده شود ) .

8) پس نباید در وزن کردن اشیاء از اندازه اى که ترازو نشان مى دهد درگذرید .

9) و باید سنجش اشیاء را به عدل و داد برپا دارید و از ترازو نکاهید .

10) و زمین را براى مردم نهاد .

11) در آن ، میوه و درختان خرما با خوشه هاى غلاف دار است;

12) و نیز دانه سبوس دار و گیاه خوشبو .

13) پس اى جنّیان و انسیان ، کدام یک از نعمت هاى پروردگارتان را انکار مى کنید ؟

14) خداى رحمان انسان را از گِلى خشکیده که همچون سفال بود آفرید .

15) و جن را از زبانه اى خالص ، از آتشى ] ویژه [ پدید آورد .

16) پس اى جن و انس کدام یک از نعمت هاى پروردگارتان را انکار مى کنید ؟

531
531