از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » زبان قرآن
یکی از موارد وجوبی تقدم مفعول به بر فعل و فاعل در جمله فعلیه :
 توضيح : بسم الله الرحمان الرحیم
همانطور که مستهظر هستید در جمله فعلیه اول فعل و فاعل بعد مفعول مییایداما ما در این آیه شریفه میبینیم اول مفعول آمده چرا؟چون هرگاه مفعولُ به ضمیر منفصل باشد که (انحصارِ ) فعل در مفعول به را برساند در اول جمله فعلیه میآید مانند ایَاک نعبد و ایَاک نستعین (فقط تو را می پرستم ) [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : این مطلب مربوط به بخش اعراب است. اصلاح فرمایید.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه پورمحمدي - الجدول فی إعراب القرآن، ج‏1
(نستعین)، فیه إعلال أصله نستعون من العون، بکسر الواو، فاستثقلت الکسرة على الواو فنقلت إلى العین و سکنت الواو- و هو إعلال بالتسکین- ثم قلبت الواو یاء لسکونها و انکسار ما قبلها- و هو إعلال بالقلب-. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مجيد رعيتي - کتب صرف و نحو
نستعین
 توضيح : نستعین : فعل ثلاثی مزید باب استفعال متکلم مع الغیر اجوف
ریشه: عون (عان) یاری کرد/ مدد نمود
نستعین: یاری طلبید/ مدد خواست [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
نعبد
 توضيح : فعل ثلاثی مجرد متکلم مع الغیر معلوم
ریشه : عبد پرستید / عبادت کرد
نعبد: عبادت میکنیم / پرستش مینماییم [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عفَت باقرزاده يزدجي - زبان قرآن
یکی از موارد وجوبی تقدم مفعول به بر فعل وفاعل در جمله فعلیه
 توضيح : بسم الله الرحمان الرحیم . چنانکه مستهظر هستیددر آیه شریفه 5 سوره مبارکه حمد : ایاک نعبد و ایاک نستعین :
مفعول ایاک قبل از فعل آمده چرا ؟ چون هرگاه /مفعولّ به /ضمیر منفصل باشد که (انحصار )فعل در /مفعولُ به /را برساند قبل از فعل مییایدمانند ایاک نعبد وایاک نستعین (فقط تو را می پرستم وفقط از تو یاری میجویم ) .
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : این موارد را در بخش اعراب وارد نمایید.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه قليچ خاني
ایاک
 توضيح : ضمیر منقصل مفعولی مقدم شده بر فعل و فاعل=تاکید وحصر [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
«ایّاکَ» ضمیر مفرد مذکر منفصل مخاطب است«نَعبُدُ» فعل مضارع متکلم مع الغیر است از ثلاثی مجرد«نَستَعیِنُ» فعل مضارع متکلم مع الغیر است از باب اُتستفال، از مادّۀ عَون و اجوف واوی است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حسن حميدي سولا - کتاب تفسیر ادبی قرآن /مولف آقای مهدی اسلامی پناه
ایاک :
ضمیر منفصل منصوب برای مفرد مذکر مخاطب
نعبد :
فعل مضارع ، متکلم مع الغیر
نستعین :
فعل مضارع ، متکلم مع الغیر [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  صفدر فولادي - http://baghri-abrahim
إیَّاکَ : اسم،ضمیر منفصل للنصب ، للمخاطب ،مبنی علی الفتح، معرفه
نَعبُدُ : فعل مضارع ،متکلم مع الغیر، معرب ، متعدی ، مبنی للمعلوم ، ثلاثی مجرد ، صحیح سالم
وَ: حرف عطف مبنی علی الفتح، غیر عامل
إیَّاکَ : اسم،ضمیر منفصل للنصب ، للمخاطب ،مبنی علی الفتح، معرفه
نَستَعِینُ: فعل مضارع ،متکلم مع الغیر، معرب ، متعدی ، مبنی للمعلوم ، ثلاثی مزید باب استفعال ، معتل اجوف از عَون
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  علي اصغر
نَعْبُدُ
 توضيح : نَعْبُدُ:فعل مضارع معرب ومرفوع،متکلم مع الغیر،ثلاثی مجرد،متعددی،متصرف ،معلوم،صحیح وسالم
فاعله=ضمیرواجب الاستتارنحن ومحلا"مرفوع [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.