از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي - تفسیر روشن جلد 16 علّامه حسن مصطفوی (ره
9) هاویه :
 توضيح : هاویه:محیط پست ،جهنم [ نظرات / امتیازها ]
11) حامیه :
 توضيح : حامیه :گرم شده [ نظرات / امتیازها ]
  سيد مصطفي فاطمي کيا - استاد ابوالفضل بهرام پور
8) خفت : سبک گردید [ نظرات / امتیازها ]
9) امه : پناهگاهش [ نظرات / امتیازها ]
9) هاویه : نام دوزخ است [ نظرات / امتیازها ]
9) هوی : سقوط کرد [ نظرات / امتیازها ]
10) ما هی : چیست آن [ نظرات / امتیازها ]
11) حامیه : سوزان ،سوزاننده [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استادخرمدل
8) «خَفَّتْ» : سبک گردید.
 توضيح : مراد سبک شدن حسنات، یا به عبارت دیگر، کمتر بودن حسنات از سیّئات است. [ نظرات / امتیازها ]
9) «أُمُّ» : مادر.
 توضيح : برای ریشخند است. مراد مأوی و جایگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
9) «هَاوِیَةٌ : پرتگاه و محلّ سقوط اشیاء بدان.
 توضيح : اسمی از اسماء دوزخ است [ نظرات / امتیازها ]
11) «حَامِیَةٌ» : بسیار گرم و سوزان [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه
8) من : کسی که [ نظرات / امتیازها ]
8) خفّت : سبک شد (خفیف باشد) [ نظرات / امتیازها ]
8) موازین : ترازوها ، سنجیده شده ها [ نظرات / امتیازها ]
9) فأمه : پس جایگاهش ، بازگشتگاهش [ نظرات / امتیازها ]
9) هاویه : دوزخ [ نظرات / امتیازها ]
10) ماهیه : آن چیست ؟ [ نظرات / امتیازها ]
11) نار حامیه : آتشی بسیار سوزان [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تفسیر نمونه
11) حامیة : سوزندگى فوق العاده آتش دوزخ است
 توضيح : حامیة از ماده حمى ( بر وزن نفى ) به معنى شدت حرارت است و حامیة در اینجا اشاره به سوزندگى فوق العاده آتش دوزخ است
[ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیرنمونه
9) هاویة : سقوط کردن
 توضيح : هاویة از ماده هوى به معنى افتادن و سقوط کردن است ، و آن یکى از نامهاى دوزخ مى‏باشد ، چرا که گنهکاران در آن سقوط مى‏کنند ، و نیز اشاره به عمق آتش دوزخ است. [ نظرات / امتیازها ]