از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  علي رضا بلوري
إِنَّا «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ» «(نا)اسم إن»أَعْطَیْناکَ «فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری» «(نا)فاعل»«(ک)مفعول به» «خبر إنَّ محذوف»الْکَوْثَرَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  رعنا سليمان عباسي
إِنَّا:ان :حروف مشبهه بالفعل-"نا" ضمیر متصل در محل نصب-اسم "ان"
أَعْطَیْنَاکَ: فعل ماضی،"نا"ضمیر متصل در محل رفع ،فاعل و"ک"ضمیر متصل در محل نصب ،مفعول به اول(اعطی ،از افعال دومفعولی)
الْکَوْثَرَ: اسم منصوب،مفعول به دوم
أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَر: خبر "ان" [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
إِنَّا «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ» «(نا)اسم إن»
أَعْطَیْناکَ «فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری» «(نا)فاعل»«(ک)مفعول به» «خبر إنَّ محذوف»
الْکَوْثَرَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : باسلام
تجزیه و ترکیب خانم سلیمانی صحیح است. وبقیه اشتباه می باشد.
یک طلبه
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  صفدر فولادي
إِنّا : حرف مشبه بالفعل (نا) اسم
أَعْطَیْنا : فعل ماضی باب افعال (نا) فاعل
کَ : مفعول به
الْکَوْثَرَ : مفعول دوم و جمله خبرِ إنَّ
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.