از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید پیام ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  مشاهده تحقق وعده خداوند در سوره کوثر
1) خداوند به وعده‏هاى خود عمل مى‏کند. در سوره ضحى، خداوند وعده‏ى عطا به پیامبر (صل‍ی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) داده بود: «و لسوف یعطیک ربّک فترضى» (ضحى/5) پروردگارت در آینده عطائى خواهد کرد که تو راضى شوى. در این سوره مى‏فرماید: ما به آن وعده عمل کردیم. {انّا اعطیناک الکوثر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج‏10، ص: 617 قالب : تفسیری موضوع اصلی : وعده الهی گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  یکى از عطیّه‌هاى الهى
1) فرزند و نسل عطیّه الهى است. {انّا اعطیناک الکوثر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج‏10، ص: 617 قالب : تفسیری موضوع اصلی : نعمت الهی گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  مسئولیت در قبال نعمت برای همه
2) نعمت‏ها حتّى براى پیامبر اسلام (صل‍ی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) مسئولیّت‏آور است. {اعطیناک... فَصلِّ} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج‏10، ص: 617 قالب : تفسیری موضوع اصلی : مسوولیت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  نحوه شکر نعمت از دیدگاه قرآن
2) در قرآن به نماز یا سجده شکر سفارش شده است. {فَصلِّ} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج‏10، ص: 617 قالب : تفسیری موضوع اصلی : سجده گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  بهترین زمان تشکر
2) تشکّر باید فورى باشد. {فَصلِّ} (حرف فاء براى تسریع است) [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج‏10، ص: 617 قالب : اخلاقی موضوع اصلی : شکر- سپاس گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  بهترین نوع تشکر از خداوند کدام است؟
2) نوع تشکّر را باید از خدا بیاموزیم. {فَصلِّ} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج‏10، ص: 617 قالب : تفسیری موضوع اصلی : شکر- سپاس گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  یاد خدا در همه حال
2) در نعمت‏ها و شادى‏ها خداوند را فراموش نکنیم. {اعطیناک الکوثر فصلّ} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج‏10، ص: 617 قالب : اخلاقی موضوع اصلی : ذکر گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  نحوه شکرگزارى از نعمت کوثر
2) آنچه مى‏تواند به عنوان تشکّر از کوثر قرار گیرد، نماز است. {فَصلِّ}
(نماز جامع‏ترین و کامل‏ترین نوع عبادت است که در آن هم قلب باید حضور داشته باشد با قصد قربت و هم زبان با تلاوت حمد و سوره و هم بدن با رکوع و سجود. مسح سر و پا نیز شاید اشاره به آن باشد که انسان از سر تا پا بنده اوست. در نماز بلندترین نقطه بدن که پیشانى است، روزى سى و چهار بار بر زمین ساییده مى‏شود تا در انسان تکبّرى باقى نماند. حضرت زهراعلیها السلام در خطبه معروف خود فرمود: فلسفه و دلیل نماز پاک شدن روح از تکبر است. «تنزیهاً لکم من الکبر») [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج‏10، ص: 617 قالب : تفسیری موضوع اصلی : شکر- سپاس گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  شکر نعمت دستور عقل و دین
2) دستورات دینى، مطابق عقل و فطرت است. عقل تشکّر از نعمت را لازم مى‏داند، دین هم به همان فرمان مى‏دهد. {فصلّ لربّک} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج‏10، ص: 617 قالب : تفسیری موضوع اصلی : شکر- سپاس گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  شکر از مُنعم حقیقى
2) چون عطا از اوست: {انّا اعطینا} تشکّر هم باید براى او باشد. {فصلّ لربّک} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج‏10، ص: 617 قالب : تفسیری موضوع اصلی : شکر- سپاس گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  شکر عطا گرفتن، عطا کردن است
1) شکرِ عطا گرفتن از خدا، عطا کردن به مردم است. {اعطیناک الکوثر... وانحر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج‏10، ص: 618 قالب : تفسیری موضوع اصلی : شکر- سپاس گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  هرچه خدا بخواهد همان می‌شود
1) زود قضاوت نکنیم و تنها به آمار و محاسبات تکیه نکنیم که همه چیز به اراده خداوند است. (مخالفان، با مرگ پسر پیامبر و داشتن پسران متعدّد براى خود، قضاوت کردند که پیامبر ابتر است، ولى همه چیز برعکس شد.) {انّا اعطیناک الکوثر... انّ شانئک هو الابتر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج‏10، ص: 618 قالب : تفسیری موضوع اصلی : اذن الهی گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  ویژگی نماز و انفاق ارزشمند
2) نمازى ارزش دارد که خالصانه باشد، {لربّک} و انفاقى ارزش دارد که سخاوت‏مندانه باشد. {وانحر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج‏10، ص: 618 قالب : تفسیری موضوع اصلی : نماز گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  چگونه از نعمت‌هاى الهى تشکر کنیم؟
2) قربانى کردن، یکى از راههاى تشکّر از نعمت‏هاى الهى است. (زیرا محرومان به نوایى مى‏رسند.) {و انحر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج‏10، ص: 618 قالب : تفسیری موضوع اصلی : شکر- سپاس گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  هر که بامش بیش برفش بیشتر
2) کسى که کوثر دارد، ذبح گوسفند کافى نیست باید شتر نحر کند و بزرگ‏ترین حیوان اهلى را فدا کند. {و انحر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج‏10، ص: 618 قالب : تفسیری موضوع اصلی : شکر- سپاس گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  مقدم بودن رابطه با خدا
2) رابطه با خداوند بر رابطه با خلق مقدّم است. {فصلّ... و انحر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج‏10، ص: 618 قالب : تفسیری موضوع اصلی : بندگی- عبودیت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  ویژگى یک انفاق ارزشمند
2) انفاقى ارزش دارد که در کنار ایمان و عبادت باشد. {فصلّ لربّک وانحر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج‏10، ص: 618 قالب : تفسیری موضوع اصلی : اِنفاق گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  ناکامی دشمنان پیامبر (صل‍ی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)
3) دشمنان پیامبر (صل‍ی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و مکتب او ناکام هستند. (کلمه شانِئ اسم فاعل است و شامل هر دشمنى در گذشته و حال و آینده مى‏شود. اگر مى‏گفت: «من شانک هو الابتر» تنها کسانى را که در گذشته دشمنى کرده‏اند شامل مى‏شد و اگر مى‏گفت: «من یشونک هو الابتر» تنها دشمنان آینده را در برمى‏گرفت. «انّ شانئک هو الابتر».) [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج‏10، ص: 618 قالب : تفسیری موضوع اصلی : پیامبر اعظم (صل‍ی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  نحوه برخورد با اهانت کنندگان به دین
3) توهین به مقدّسات، توبیخ و تهدید سخت دارد. {انّ شانئک هو الابتر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج‏10، ص: 618 قالب : اخلاقی موضوع اصلی : توهین- اهانت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  دلداری خدا به مؤمنان
3) از متلک‏ها و توهین‏ها نهراسیم که خداوند طرفداران خود را حفظ مى‏کند. {انّ شانئک هو الابتر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج‏10، ص: 618 قالب : تفسیری موضوع اصلی : افعال خداوند گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  قرآن - رعنا سليمان عباسي
2) - نعمت‏ها حتّى براى پیامبر اسلام مسئولیّت‏آور است. «اعطیناک... فَصلِّ»
4- در قرآن به نماز یا سجده شکر سفارش شده است. «فَصلِّ»
5 - تشکّر باید فورى باشد. «فَصلِّ» (حرف فاء براى تسریع است)
6- نوع تشکّر را باید از خدا بیاموزیم. «فَصلِّ»
7- در نعمت‏ها و شادى‏ها خداوند را فراموش نکنیم. «اعطیناک الکوثر فصلّ»
8 - آنچه مى‏تواند به عنوان تشکّر از کوثر قرار گیرد، نماز است. «فَصلِّ
[ نظرات / امتیازها ]
منبع : قالب : اخلاقی موضوع اصلی : سوره کوثر گوینده : رعنا سلیمان عباسی
  جاودانگی وعده ی الهی - مهديه روشني
1) وعده های الهی هرچند زمان موعدشان از نظر ما انسانها طولانی ودست نیافتنی است،اما وقوعشان قطعی ،جاودانه و همیشگی است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ندارد قالب : اعتقادی موضوع اصلی : وعده الهی گوینده : مهدیه روشنی
  فضیلت سوره کوثر - ليلا حسين زاده
1) مشهور این است که این سوره در ((مکه )) نازل شده است ولى بعضى احتمال مدنى بودن آن را داده اند، این احتمال نیز داده شده است که این سوره دو بار نازل شده یکبار در مکه و بار دیگرى در مدینه ، ولى روایاتى که در شاءن نزول این سوره وارد شده ، قول مشهور را که این سوره مکى است تاءیید مى کند.
در شاءن نزول این سوره مى خوانیم : ((عاص بن وائل )) که از سران مشرکان بود، پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) را به هنگام خارج شدن از مسجد الحرام ملاقات کرد، و مدتى با حضرت گفتگو نمود، گروهى از سران قریش در مسجد نشسته بودند و این منظره را از دور مشاهده کردند، هنگامى که ((عاص بن وائل )) وارد مسجد شد به او گفتند: با که صحبت مى کردى ؟ گفت : با این مرد ((ابتر))!
این تعبیر را به خاطر این انتخاب کرد که ((عبدالله )) پسر پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) از دنیا رفته بود، و عرب کسى را که پسر نداشت ((ابتر)) (یعنى بلاعقب ) مى نامید، و لذا قریش این نام را بعد از فوت پسر پیغمبر براى حضرت انتخاب کرده بود (سوره فوق نازل شد و پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) را به نعمتهاى بسیار و کوثر بشارت داد، و دشمنان او را ابتر خواند).
توضیح اینکه : پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) دو فرزند پسر از بانوى اسلام خدیجه داشت : یکى قاسم و دیگرى طاهر که او را ((عبدالله )) نیز مى نامیدند، و این هر دو در مکه از دنیا رفتند، و پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) فاقد فرزند پسر شد، این موضوع زبان بدخواهان قریش را گشود، و کلمه ((ابتر)) را براى حضرتش انتخاب
کردند.
آنها طبق سنت خود براى فرزند پسر اهمیت فوق العاده اى قائل بودند، او را تداوم بخش برنامه هاى پدر مى شمردند، بعد از این ماجرا آنها فکر مى کردند با رحلت پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) برنامه هاى او به خاطر نداشتن فرزند ذکور تعطیل خواهد شد و خوشحال بودند.
قرآن مجید نازل شد و بطرز اعجازآمیزى در این سوره به آنها پاسخ گفت ، و خبر داد که دشمنان او ابتر خواهند بود، و برنامه اسلام و قرآن هرگز قطع نخواهد شد، بشارتى که در این سوره داده شده از یکسو ضربه اى بود بر امیدهاى دشمنان اسلام ، و از سوى دیگر تسلى خاطرى بود به رسول الله (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) که بعد از شنیدن این لقب زشت و توطئه دشمنان قلب پاکش غمگین و مکدر شده بود.
در فضیلت تلاوت این سوره در حدیثى (از پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) آمده است : من قراءها سقاه الله من انهار الجنة ، و اعطى من الاجر بعدد کل قربان قربه العباد فى یوم عید، و یقربون من اهل الکتاب و المشرکین :
هر کس آن را تلاوت کند خداوند او را از نهرهاى بهشتى سیراب خواهد کرد، و به عدد هر قربانى که بندگان خدا در روز عید (قربان ) قربانى مى کنند، و همچنین قربانیهائى که اهل کتاب و مشرکان دارند، به عدد هر یک از آنان اجرى به او مى دهد.
نام این سوره (کوثر) از اولین آیه آن گرفته شده است . [ نظرات / امتیازها ]
منبع : سایت دارالقران الکریم قالب : شأن نزول موضوع اصلی : سوره کوثر گوینده : لیلا حسین زاده
  إِنَّا أَعْطَیْناکَ الْکَوْثَرَ - علي اصغر
1) کلمه "کوثر" از "کثرت" گرفته شده و به معنای خیر کثیر و فراوان است و روشن است که این معنا می تواند مصادیق متعددی همچون وحی، نبوت، قرآن، مقام شفاعت، علم کثیر و اخلاق نیکو داشته باشد، ولی آیه آخر سوره، می تواند شاهدی بر این باشد که مراد از "کوثر"، نسل مبارک پیامبر(ص) است. زیرا دشمن کینه توز با جسارت به پیامبر(ص)، او را ابتر نامید و خداوند در دفاع از پیامبرش فرمود: "انّ شانئک هو الابتر" دشمن تو، خود ابتر است. بنابراین اگر مراد از کوثر، نسل نباشد، برای ارتباط آیه اول و سوم سوره، توجیه و معنایی دلپسند نخواهیم داشت.کلمه "ابتر" در اصطلاح به کسی گفته می شود که نسلی از او به یادگار باقی نمانده باشد. از آنجا که پسر پیامبر(عبدالله) در کودکی از دنیا رفت، دشمنان می گفتند: او دیگر عقبه و نسلی ندارد و ابتر است. زیرا در فرهنگ جاهلیت دختر لایق آن نبود که نام پدر را زنده نگاه دارد. بنابراین جمله " انّ شانئک هو الابتر" دلیل آن است که مراد از کوثر، نسل کثیر پیامبر(ص) است که بدون شک از طریق حضرت زهرا(ع) می باشد.این نسل پربرکت از طریق حضرت خدیجه(ع) نصیب پیامبر اکرم(ص) شد. آری خدیجه مال کثیر داد و کوثر گفت. ما نیز تا از کثیر نگذریم به کوثر نمی رسیم.فخررازی در تفسیر کبیر می گوید: چه نسلی با برکت تر از نسل فاطمه(ع) که مثل باقر و صادق و رضا(ع) از آن برخاسته است و با آن که تعداد بسیاری از آنان را در طول تاریخ، به خصوص در زمان حکومت بنی امیه و بنی عباس شهید کردند، اما باز هم امروز فرزندان او(سادات) در کثیر کشورهای اسلامی گسترده اند.در زمانی که خبر تولد دختر سبب اندوه پدر می شد، به گونه ای که صورتش از غصه سیاه گشته و به فکر فرو می رفت که از میان مردم فرار کند یا دخترش را زنده به گور کند: "یتواری من القوم ام یدُسّه فی التّراب"، در این زمان قرآن به دختر لقب کوثر می دهد تا فرهنگ جاهلی را به فرهنگ الهی و انسانی تبدیل کند.کوثر الهی، به جنسیت بستگی ندارد؛ فاطمه(ع)، دختر بود اما کوثر شد. به تعداد کثیر بستگی ندارد؛ فاطمه(ع)، یک نفر بود اما کوثر شد. آری خداوند می تواند کم را کوثر و زیاد را محو کن
[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیرنور قالب : شأن نزول موضوع اصلی : نسل گوینده : علی اصغر
  سوره کوثر دلیلی بر اعجاز - فرزانه يزداني فر
3) آیات پیشگویی هستند در مورد مخالفان پیامبر که در زمان پیامبر به حقیقت پیوست. پیامبر به اوج اقتدار رسید و خداوند نعمتش را بر او کامل کرد و دشمنانش همه کوتاه دست ماندند. هیچ انسانی هرگز نخواهد توانست آینده را پیشگویی کند. اگر اعراب زمان پیامبر در برابرنظم و آهنگ سوره کو ثر سر تسلیم فرد آوردند اکنون ما باید سر تعظیم بر مفهوم آن نیز فرود بیاوریم. این یعنی ما با درک اندکی که از قرآن داریم اگر بدون تعصب به کوچکترین سوره قرآن بنگریم اذعان می کنیم که این سوره سخن قدرتی است که دانای نهان و غیب است.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : مقاله اگر راست مى‏گویید سوره‏اى مانند آن بیاورید مجتبی قلی زاده قالب : تفسیری موضوع اصلی : معجزه گوینده : فرزانه یزدانی فر
  کوثر - حسن حسن پور
3) مفسران قرآن کریم گفته اند: این سوره در شأن و منزلت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل شده است.1
قرآن حکیم

روزی پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم را دیدند که در حال تبسم بود پرسیدند: ای رسول خدا چه چیزی موجب خنده شما شده است؟ فرمود: سوره ای بر من نازل شده است و بعد سوره کوث را قرائت نمودند و گفتند: آیا می دانید کوثر چیست؟ گفتند خدا و رسولش آگاهترند. پیامبر فرمود: کوثر نهری در بهشت است که خداوند با ان مرا به خیر کثیری وعده داده است و آن حوض من است که امتم در کنار آن بر من وارد می شوند.2

در فضیلت این سوره از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده است : هر کس سوره کوثر را تلاوت نماید خداوند از آب نهرهای بهشت به او می نوشاند و اجر و پاداش او به اندازه تمامی قربانی های روز عید قربان است. 3

از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده است: هر کس در نمازهای واجب یا مستحب خود سوره کوثر را قرائت نماید خداوند از آب حوض کوثر به او بنوشاند و کنار درخت طوبی همجوار رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم خواهد شد.4

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : www.beytoote.com قالب : اخلاقی موضوع اصلی : سوره کوثر گوینده : حسن حسن پور