از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  مرضيه احمدي
فَ: حرف ربط،جواب شرط
سَبَّح: فعل امر،صیغه (7)،از باب «تفعیل»،بروزن «فَعَّل»،از ریشه «سبح»
بِ:حرف جر،مختص به اسم.
حَمدِ: اسم ،بروزن «فَعل»،مصدر یا اسم مصدر،مفرد،مذکر،معرفه به اضافه.
رَبِّ:اسم ،بروزن «فَعل»،صفت مشبهه که در اصل مصدر بوده است،مفرد،مذکر،معرفه به اضافه.
کَ:ضمیر متصل جری،مفرد مذکر مخاطب،معرفه.
وَ:حرف عطف.
اِستَغفر:فعل امر،صیغه (7)،از باب «استفعال»،بروزن «اِستَفعِل»از ریشه ،«غفر»،سالم،متعدی ،معلوم
هُ:ضمیر متصل نصبی،مفرد مذکر غایب،معرفه
اِنَّ:حرف مشبهة بالفعل،مختص به اسم .
هُ:ضمیر متصل نصبی،مفرد مذکر غایب،معرفه
کانَ: فعل ماضی ناقص،صیغه(1)،از باب «فَعَلَ»،از ریشه کون ؛اجوف واوی
تواباَ:اسم،بروزن«فَعّالاَ»،صیغه مبالغه،مفرد،مذکر،نکره
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.