از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  مرضيه احمدي
قُل: امر ،مبنی بر سکون،و فاعل آن ضمیر مستتر "انت" ومحلا مرفوع
اعوذ:مضارع مرفوع و علامت رفع آن ضمه است و ضمیر مستتر "انا" فاعل و محلا مرفوع
بِ:مبنی برکسر ،عامل و عمل آن جر به اسم
ربِّ:اسم مجرور به "با"و علامت جر آن کسره است.ومضاف نیز میباشد.این جارو مجرور متعلق به "اعوذ" است.
الناس : مضاف الیه و مجرور به کسره . این اضافه "لفظیه "است؛زیرا"ربّ"صفتی است که به معمول خود اضافه شده است و "الناس"مفعول به برای "رب" و محلا منصوب میباشد.

 توضيح : اعراب جمله ها:
جمله فعلیه"قل اعوذ......." :ابتدائیه ومحلی از اعراب ندارد.
جمله فعلیه "اعوذ":"مقول قول" و محلا منصوب
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حسن حميدي سولا - نرم افزار ترنم وحی
قُلْ «فعل امر مبنی بر سکون ظاهری» «فاعل[أنت]»
أَعُوذُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل[أنا]»
بِرَبِّ «حرف جر و اسم مجرور»
النَّاسِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  صفدر فولادي
قل:فعل امر ،مبنی بر سکون فاعل انت
اعوذ:فعل مضارع معرب فاعل انا مستتر
برب :جارومجرور
الناس:مضاف الیه [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ريحانه حسن پور - اعراب قرآن
قُلْ «فعل امر مبنی بر سکون ظاهری» «فاعل[أنت]»
اعوذ:مضارع مرفوع و علامت رفع آن ضمه است و ضمیر مستتر "انا" فاعل و محلا مرفوع
بِرَبِّ «حرف جر و اسم مجرور»
الناس:مضاف الیه [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.