از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
برای انسان مراقب هایی ( از فرشتگان الهی غیر از رقیب و عتید که نگارندگان اعمال اویند ) از پیش رو و پشت سر اوست که همواره او را به دستور خدا حفظ می کنند. همانا خداوند بر هیچ گروهی آنچه را دارند ( از نعمت و رفاه یا بلا و سختی ) تغییر نمی دهد تا آنکه آنان آنچه را در خود دارند ( از ایمان و کفر یا طاعت و فسق ) تغییر دهند. و چون خداوند به گروهی بدی ( و عذابی ) را اراده نماید هرگز آن را برگشتی نباشد و برای آنان جز او یاور و سرپرستی نیست. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) : ● فرشاد فتحی
( خداوند )، فرشتگانی ( درونی یا بیرونی ) برای انسان قرار داده است، که بطور مداوم وی (انسان) را از حوادث (غیر قطعی) حفظ می نمایند. خداوند حال کنونی (رفتار) و سرنوشت هیچ کس (یا گروهی) را تغییر نمی دهد، مگر آنکه ( آنان ) آنچه را در ضمیر درون خود ( خشم و مهربانی یا نیکی و بدی یا ناراحتی و خوشحالی) دارند تغییر دهند. و هرگاه خداوند به گروهی، ( سرنوشت ) بدی را مقدر نماید هرگز راه برگشتی ندارند (پس) برای آنان جز او (خداوند) هدایتگر و سرپرستی نخواهد بود.

پرویز بابایی:
خداوند حال(هال) کنونی و هال آینده(سرنوشت) قومی (گروهی، هیچ کس) را تغییر نمی دهد، مگر این که خودشان آن چه که در درون خود را دارند(طرز فکر، اعتقادات، باورها، عادات، رویه ها، نگرش‌های مثبت یا منفی، خوش قلبی، خوشبینی یا بد بینی و. ...) تغییر دهند.

یعنی ترجمه باید برامون کاربردی باشد
از نظر مدیریتی
تا موقعی که رویه ها، عادات، طرز فکر های یک گروهی تغییر نکند، امکان پیشرفت و تعالی نیست.
از نظر تربیتی و روان شناسی
هر قدر خوشبین و خوش قلب باشیم، برای دیگران هم خوبی بخواهیم و تلاش کنیم، همان اندازه در آینده در نعمت ها و خوشی خواهیم بود.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
برای انسان ، مأمورانی است که پی در پی ، از پیش رو ، و از پشت سرش او را از فرمان خدا [ حوادث غیر حتمی ] حفظ می کنند ( امّا ) خداوند سرنوشت هیچ قوم ( و ملّتی ) را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند! و هنگامی که خدا اراده سویی به قومی ( بخاطر اعمالشان ) کند ، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا ، سرپرستی نخواهند داشت! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
برای انسان مامورانی است که از جلو رو و از پشت سرش ، او را از فرمان خدا حفاظت می کنند ، و خدا نعمتی را که نزد گروهی هست تغییر ندهد ، تا آنچه را که ایشان در ضمیرشان هست تغییر دهند ، و چون خدا برای گروهی بدی بخواهد هیچ نمی تواند جلو آن را بگیرد و برای ایشان غیر از خدا اداره کننده ای نیست . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
برای هر کس پاسبانها از پیش رو و پشت سر برگماشته شده که به امر خدا او را نگهبانی کنند. خدا حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغییر دهند ( و از نیکی به بدی شتابند ) ، و هر گاه خدا اراده کند که قومی را ( به بدی اعمالشان ) عقاب کند هیچ راه دفاعی نباشد و برای آنان هیچ کس را جز خدا یارای آنکه آن بلا بگرداند نیست. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
برای او فرشتگانی است که پی در پی او را به فرمان خدا از پیش رو و از پشت سرش پاسداری می کنند. در حقیقت ، خدا حال قومی را تغییر نمی دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند. و چون خدا برای قومی آسیبی بخواهد ، هیچ برگشتی برای آن نیست ، و غیر از او حمایتگری برای آنان نخواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
آدمی فرشتگانی در پی دارد که همواره از پیش روی و از پشت سرش او را احاطه کرده اند و به فرمان خدا او را از گزندهایی که برخاسته از فرمان خداست حفظ می کنند . این موهبت همچنان ادامه دارد ، چرا که خداوند نعمتی را که به مردمی داده است به بلا و محنت تبدیل نمی کند تا این که آنان خود ، خویشتن را دگرگون سازند و به کفر و ناسپاسی روی بیاورند . و هنگامی که خدا محنت و بلایی را برای مردمی بخواهد بازگشتی برای آن نیست و جز خدا هیچ سرپرستی در برابر آن محنت و بلا نخواهند داشت . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
برای انسان از پیش رو و پشت سر ، مأمورانی است که همواره او را به فرمان خدا [ از آسیب ها و گزندها ] حفظ می کنند. یقیناً خدا سرنوشت هیچ ملتی را [ به سوی بلا ، نکبت ، شکست و شقاوت ] تغییر نمی دهد تا آنکه آنان آنچه را [ از صفات خوب و رفتار شایسته و پسندیده ] در وجودشان قرار دارد به زشتی ها و گناه تغییر دهند. و هنگامی که خدا نسبت به ملتی آسیب و گزند بخواهد [ برای آن آسیب و گزند ] هیچ راه بازگشتی نیست زیرا برای آنان جز خدا هیچ یاوری نخواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فرزانه بيات - قرآن
براى انسان مامورانى است که پى در پى ، از پیش رو، و از پشت سرش او را از حوادث (غیر حتمى ) حفظ مى کنند، (اما) خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملتى ) را تغییر نمى دهد مگر آنکه آنها خود را تغییر دهند، و هنگامى که خدا اراده سوئى به قومى (بخاطر اعمالشان ) کند هیچ چیز مانع آن نخواهد شد، و جز خدا سرپرستى نخواهند داشت .
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : واقعا بسیار خوب
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
براى او فرشتگانى است که پى در پى او را به فرمان خدا از پیش رو و از پشت‏سرش پاسدارى مى‏کنند در حقیقت‏خدا حال قومى را تغییر نمى‏دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند و چون خدا براى قومى آسیبى بخواهد هیچ برگشتى براى آن نیست و غیر از او حمایتگرى براى آنان نخواهد بود (۱۱)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيدابراهيم غياث الحسيني - تفسیر نور
براى انسان فرشتگانى است که پى‏درپى او را از پیش‏رو و از پشت سر از فرمان خداوند حفاظت مى‏کنند. همانا خداوند حال قومى را تغییر نمى‏دهد تا آنکه آنان حال خود را تغییر دهند و هرگاه خداوند براى قومى آسیبى بخواهد پس هیچ برگشتى براى آن نیست و در برابر او هیچ دوست و کارساز و حمایت کننده‏اى براى آنان نیست. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فرشاد فتحي
( خداوند )، فرشتگانی ( درونی یا بیرونی ) برای انسان قرار داده است، که بطور مداوم وی (انسان) را از حوادث (غیر قطعی) حفظ می نمایند. خداوند حال کنونی (رفتار) و سرنوشت هیچ کس (یا گروهی) را تغییر نمی دهد، مگر آنکه ( آنان ) آنچه را در ضمیر درون خود ( خشم و مهربانی یا نیکی و بدی یا ناراحتی و خوشحالی) دارند تغییر دهند. و هرگاه خداوند به گروهی، ( سرنوشت ) بدی را مقدر نماید هرگز راه برگشتی ندارند (پس) برای آنان جز او (خداوند) هدایتگر و سرپرستی نخواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از تفسیر آسان
انسان داراى مأمور و مراقب هائى است (از قبیل فرشتگان) که او را به امر خدا از جلو و پشت سرش از عوارض و حوادث (غیر حتمى) حفظ و حراست مى نمایند یقینا خدا سرنوشت هیچ قومى را تغییر نمى دهد، مگر اینکه آنان خویشتن را (به وسیلۀ رفتارهاى نیک، یابد) تغییر دهند و هنگامى که خداوند اراده کند: بدى را نصیب قومى کند (که مرتکب اعمال زشتى شده باشند) هیچ کسى و هیچ چیزى آن را رد نمى کند و آنان جز خدا سرپرستى نخواهند داشت [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  اميد رسا - مترجم: امید رسا
" برایِ او ، تعقیب کنندگانی است از [پیشِ روی و] بینِ دستانش ، و از پشتِ سَرش [که] او را حفظ می کنند از اَمرِ خداوند ؛ قطعاً خداوند ، تغییر نمی دهد آنچه را به هر قومی [و ملّتی] است تا [وقتی که آنها] آنچه را [از نعمت ها و رفتارها] به خودشان است تغییر دهند! ؛ و هنگامی که خداوند ، اِراده نماید به هر قومی [و ملّتی] ، بَدی [و عذاب] را [مُقَدَّر و نازل نماید] ، پس [هیچ مانع و] برگردانَنده ای برایِ آن نیست ؛ و برایِ آنها جز او ، [هیچ یاور و] سرپرستی نیست! ". [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.