از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید نکته ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  معنای کلمه «شاکله»
«شاکله»- به طورى که در مفردات گفته- از ماده شکل مى‏باشد که به معناى بستن پاى چارپا است، و آن طنابى را که با آن پاى حیوان را مى‏بندند «شکال» (به کسر شین) مى‏گویند، و «شاکله» به معناى خوى و اخلاق است، و اگر خلق و خوى را شاکله خوانده‏اند بدین مناسبت است که آدمى را محدود و مقید مى‏کند و نمى‏گذارد در آنچه مى‏خواهد آزاد باشد، بلکه او را وادار مى‏سازد تا به مقتضا و طبق آن اخلاق رفتار کند.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان: ج‏13، ص: 262 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ناشی شدن اعمال و رفتار انسان از ملکات نفسانی‌اش
آیه کریمه عمل انسان را مترتب بر شاکله او دانسته به این معنا که عمل هر چه باشد مناسب با اخلاق آدمى است چنانچه در فارسى گفته‏اند «از کوزه همان برون تراود که در اوست» پس شاکله نسبت به عمل، نظیر روح جارى در بدن است که بدن با اعضا و اعمال خود آن را مجسم نموده و معنویات او را نشان مى‏دهد.
و این معنا هم با تجربه و هم از راه بحثهاى علمى به ثبوت رسیده که میان ملکات نفسانى و احوال روح و میان اعمال بدنى رابطه خاصى است، و معلوم شده که هیچوقت کارهاى یک مرد شجاع و با شهامت با کارهایى که یک مرد ترسو از خود نشان مى‏دهد یکسان نیست، او وقتى به یک صحنه هول‏انگیز برخورد کند حرکاتى که از خود بروز مى‏دهد غیر از حرکاتى است که یک شخص شجاع از خود بروز مى‏دهد و همچنین اعمال یک فرد جواد و کریم با اعمال یک مرد بخیل و لئیم یکسان نیست. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان: ج‏13، ص: 262 قالب : تفسیری موضوع اصلی : عمل انسان گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  صفات درونی انسان سلب کننده اختیارش نیست
میان صفات درونى و نوع ترکیب بنیه بدنى انسان یک ارتباط خاصى است، پاره‏اى از مزاجها خیلى زود عصبانى مى‏شوند و به خشم در مى‏آیند، و پاره‏اى دیگر شهوت شکم و غریزه جنسى در آنها زود فوران مى‏کند.
با همه اینها، دعوت و خواهش و تقاضاى هیچیک از این مزاجها اثرش به آن حد نیست که ترک آن کارها را محال سازد، و در نتیجه، عمل از اختیارى بودن بیرون شده و جبرى بشود خلاصه اینکه شخص عصبانى در عین اینکه عصبانى و دچار فوران خشم شده، باز هم مى‏تواند از انتقام صرفنظر کند، و چنان نیست که مجبور باشد.
بنیه انسانى و صفات درونى او در اعمالش اثر دارد اما تنها به نحو اقتضا نه به نحو علیت تامه، و اگر خواننده قدرى دقت کند مطلب روشن است.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان: ج‏13، ص: 262 و 263 قالب : تفسیری موضوع اصلی : جبر و اختیار گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ذاتی نبودن سعادت و شقاوت انسان
آیه شریفه مى‏رساند که سعادت براى سعید و شقاوت براى شقى ضرورى و غیر قابل تغییر نیست، آرى اگر از لوازم ذات بودند دیگر براى رساندن لازمه ذات به ذات، حاجت و نیازى به حجیت نبود، چون ذاتیات دلیل و حجت‏بردار نیستند، و همچنین اگر سعادت و شقاوت به قضاى حتمى لازم ذات شده باشند نه اینکه خود لازمه ذات باشند باز هم اتمام حجت لغو بود، بلکه حجت به نفع مردم و علیه خداى تعالى مى‏بود، چون او بود که شقى را شقى خلق کرد و یا شقاوت را برایش نوشت، پس همین که مى‏بینیم خداى تعالى علیه خلق اقامه حجت مى‏کند، باید بفهمیم که هیچیک از سعادت و شقاوت ضرورى و لازمه ذات کسى نیست، بلکه از آثار اعمال نیک و بد او و اعتقادات حق و باطل اوست.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان: ج‏13، ص: 264 قالب : تفسیری موضوع اصلی : شقاوت گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سنت اجتماعی نمی‌تواند انسان را مجبور کرده و تکلیف را از بین ببرد
در میان اعمال و ملکات آدمى با اوضاع و احوال جو زندگى او و عوامل خارج از ذات او (یک نوع ارتباطی) است که در ظرف زندگى او حکمفرما است مانند آداب و سنن و رسوم و عادتهاى تقلیدى، زیرا اینها نیز آدمى را به موافقت خود دعوت نموده، و از هر کارى که با آنها ناسازگار است و همچنین از مخالفت با آنها بازمى‏دارد.
این رابطه نیز غالبا تا حد اقتضاء مى‏رسد و از آن تجاوز نمى‏کند، و لیکن گاهى آن چنان ریشه‏دار و پاى‏برجا مى‏شود که دیگر امیدى به از بین رفتن آن نمى‏ماند و لیکن با این حال باز صحت تکلیف و صحت اقامه حجت علیه چنین افراد و دعوت و انذار و تبشیر آنان جایى نمى‏رود، و هنوز دعوت آنان صحیح است، به خاطر اینکه اگر تاثیر دعوت در آنان محال و ممتنع شده، بارى امتناع تاثیر آن، به خاطر سوء اختیار خود آنان است، و این معروف است که امتناع با اختیار منافى با اختیار نیست.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان: ج‏13، ص: 264 و 265 قالب : تفسیری موضوع اصلی : امت - جماعت - جامعه گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  وجود شاکله‌های متعدد در انسان
آدمى داراى یک شاکله نیست، بلکه شاکله‏ها دارد، یک شاکله آدمى زائیده نوع خلقت و خصوصیات ترکیب مزاج اوست، که شاکله‏اى شخصى و خلقتى است، و از فعل و انفعالهاى جهازات بدنى او حاصل مى‏شود مانند خود مزاج او که یک کیفیت متوسطه‏اى است که از فعل و انفعالهاى کیفیتهاى متضاد با یکدیگر حاصل مى‏شود.
شاکله دیگر او خصوصیاتى است که خلقى که علاوه بر شاکله، که از ناحیه تاثیر اوضاع و احوال جو زندگى و عوامل خارج از ذاتش که در ظرف زندگى او حکمفرما است در او پدید مى‏آید مانند آداب و سنن و رسوم و عادتهاى تقلیدى. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان: ج‏13، ص: 265 قالب : تفسیری موضوع اصلی : انسان گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مجسم شدن صفات و فعلیات روحى انسان در اعمال و رفتار او
آدمى به هر شاکله‏اى که باشد و هر صفت روحى که داشته باشد اعمالش بر طبق همان شاکله و موافق با فعلیات داخل روحش از او سر مى‏زند، و اعمال بدنى او همان صفات و فعلیات روحى را مجسم مى‏سازد، هم چنان که انسان متکبر مغرور این صفات روحیش از سراپاى گفتار و سکوت و قیام و قعود و حرکت و سکونش مى‏بارد و شخص خوار و ذلیل و مسکین از تمامى حرکات و سکناتش ذلت به چشم مى‏خورد، و همچنین شجاع با ترسو، و سخى با بخیل و صبور با عجول و هر صاحب صفتى با فاقد آن صفت از نظر کردار و رفتار متفاوت است، و چگونه نباشد و حال آنکه گفتیم عمل خارجى مجسمه صفات درونى است و بقول معروف ظاهر عنوان باطن و صورت دلیل بر معنا است.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان: ج‏13، ص: 265 و 266 قالب : تفسیری موضوع اصلی : عمل انسان گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عدم بهره‌مندی کافران از قرآن به خاطر شاکله و صفات درونی‌شان
جمله «کُلٌّ یَعْمَلُ عَلى‏ شاکِلَتِهِ» معناى محکمى دارد، جز اینکه اتصالش به آیه «وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لا یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إِلَّا خَساراً» (إسراء/82) و نیز واقع شدنش در سیاق این معنا که خداى سبحان مؤمنین را بهره داده و با قرآن کریم و دعوت حقه‏اش شفا مى‏دهد و از همین راه ستمگران را خسران مى‏بخشد این احتمال را به ذهن نزدیک مى‏کند که شاید مراد از شاکله، شاکله به معناى دوم باشد که همان شخصیت روحى است که از مجموع غرائزش و عوامل خارجیش به دست مى‏آید.
گویى که خداى تعالى بعد از آنکه فرمود مؤمنین از کلام او شفا و رحمت استفاده نموده و ظالمین از آن محرومند، و بلکه استفاده‏شان از قرآن بیشتر شدن خسران ایشان است، کسى اعتراض کرده است که چرا باید میان بندگانش فرق بگذارد، اعتراض دیگر اینکه اگر این تفاوت را قائل نمى‏شد و قرآن را بر هر دو فرقه شفا و رحمت قرار مى‏داد غرض رسالت بهتر حاصل مى‏شد و به حال دعوت نافع‏تر بود و چرا چنین تفاوتى قائل شد، لذا در آیه مورد بحث رسول گرامى خود را دستور مى‏دهد که ایشان را پاسخ دهد.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان: ج‏13، ص: 266 تا 268 قالب : تفسیری موضوع اصلی : کافر و کافران گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  هدایتِ دارنده شاکله ظلم ممکن است اما به کندی
نکته تعبیر به صیغه افعل تفضیل در کلمه «أَهْد» این است که چون همانطور که گفتیم شاکله و صفات درونى در دعوت به آنچه تقاضا دارد دعوت لازم و حتمى نیست که نتوان از آن تخلف کرد، خلاصه آن کسى که شاکله ظلم دارد هر چند شاکله‏اش او را به سوى کارهاى زشت دعوت مى‏کند الا اینکه هر چه مى‏کند بطور حتم نیست باز هم مى‏تواند و لو به سختى و کندى راه هدایت را پیش بگیرد چیزى که هست دارنده شاکله عدالت، تندتر در این راه پیش مى‏رود. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان: ج‏13، ص: 267 قالب : تفسیری موضوع اصلی : هدایت گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  وجود رابطه ذاتی بین فعل و علت فاعلی
حکما گفته‏اند که میان فعل و فاعلش که عنوان معلول و علت را دارند سنخیتى وجودى و رابطه‏اى ذاتى است که با آن رابطه وجود عمل طورى جلوه مى‏کند که گویا یک مرتبه نازله و درجه‏اى پائین‏تر از وجود فاعل است، همچنین یعنى سنخیت و رابطه مذکور و به عکس وجود فاعل را چنان جلوه مى‏دهد که گویا مرتبه عالیه‏اى از وجود فعل است، بلکه بنا بر اصالت وجود و تشکیک آن نیز، مطلب از همین قرار است.
به این بیان که گفته‏اند اگر میان فعل که معلول است و فاعل که علت است هیچ ارتباط و مناسبتى ذاتى و خصوصیتى واقعى که این فعل را مختص آن فاعل و آن فاعل را مختص این فعل کند وجود نداشت مى‏بایست نسبت فاعل به فعلش با نسبت او به غیر آن فعل برابر باشد، همچنین نسبت فعل به فاعل و غیر فاعل یکسان باشد، و بنا بر این دیگر معنا ندارد که فعلى را به فاعل معینى نسبت دهیم. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان: ج‏13، ص: 268 و 269 قالب : فلسفی موضوع اصلی : قانون گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  وجود سنخیت میان علت‏ها و معلولها
میان علت‏ها و معلولها نیز سنخیت و رابطه وجود برقرار است، و علت فاعلى از آنجایى که اقتضا دارد وجود معلول را و وجود دهنده آن است،
ذات نایافته از هستى بخش کى تواند که شود هستى‏بخش‏
ناگزیر باید خودش واجد کمال وجودى معلول باشد، و همچنین معلوم ممثل و مجسم کننده وجود علت باشد (البته در مرتبه نازله‏اى).

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان: ج‏13، ص: 269 قالب : فلسفی موضوع اصلی : قانون گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  همه موجودات آیات خدای تعالی و بیانگر اسماء و صفات اویند
دقت در آیات قرآنى تردیدى براى انسان باقى نمى‏گذارد که قرآن کریم موجودات را با همه اختلافى که در نسخه آنها و در نوع آنها وجود دارد آیات خداى تعالى دانسته که اسماء و صفات او را مجسم مى‏سازند، و هیچ موجودى نیست مگر آنکه هم در اصل وجودش و هم در هر جهتى از جهات که در وجودش فرض شود آیت خداى تعالى و اشاره کننده به ساحت عظمت و کبریایى اوست، و آیت که به معناى علامت یعنى دلالت کننده است، از جهت اینکه آیت است وجودش وجود مرآت و آینه‏اى است که فانى در صاحب آیت است و بى او استقلال ندارد زیرا اگر در وجودش یا جهتى از جهات وجودش مستقل مى‏بود دیگر از این جهت آیت و نشانگر و دلالت کننده به سوى او نبود و این خلف فرض است زیرا فرض کردیم که وجود موجودات و تمامى جهات وجودشان آیات خدایند.
بنا بر این موجودات از این جهت که مخلوق اویند افعال او هستند، افعالى که با هستى خود و صفات هستى خود هستى خداى را حکایت مى‏کنند، صفات علیاى او را نشان مى‏دهند، و اینکه گفتیم فعل همیشه هم سنخ فاعل است همین معنا است نه اینکه فعل واجد هویت فاعل بوده و مانند حقیقت ذات او باشد، زیرا این حرف با بداهت و ضرورت مخالف است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان: ج‏13، ص: 269 و 270 قالب : تفسیری موضوع اصلی : خلقت گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  رابطه بین نیت و عمل
امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: نیت از عمل بهتر است و اصلا نیت عمل است، آن گاه این کلام خداى عز و جل را قرائت نمود که مى‏فرماید: «کُلٌّ یَعْمَلُ عَلى‏ شاکِلَتِهِ، یعنى هر کسى بر طبق نیت خود عمل مى‏کند».

علامه طباطبایی: اینکه امام فرمود: اصلا نیت عمل است اشاره به اتحاد آن دو دارد، و اینکه اتحاد نیت و عمل اتحاد عنوان و معنون است.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان: ج‏13، ص: 293 قالب : روایی موضوع اصلی : نیت گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  علت خلود جهنمیان در جهنم و بهشتیان در بهشت
امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: اینکه اهل آتش همیشه در آتش خواهند بود بدین جهت است که نیتشان در دنیا این بود که براى همیشه گناه و نافرمانى خدا بکنند، و همچنین اگر اهل بهشت همیشه در بهشت بمانند براى این است که نیتشان در دنیا این بوده که همیشه خدا را اطاعت کنند پس به خاطر نیت‏ها است که آن دسته و این دسته مخلدند آن گاه این آیه را تلاوت فرمود: «کُلٌّ یَعْمَلُ عَلى‏ شاکِلَتِهِ» و فرمود: یعنى هر کس بر طبق نیتش عمل مى‏کند.

علامه طباطبایی: این روایت اشاره به رسوخ ملکات در نفس است، رسوخى که باعث مى‏شود نفس استعداد مقابل را از دست بدهد، توضیح اینکه نفس در بدو خلقتش استعداد نیک و بد هر دو را داشت، ولى وقتى ملکه یکى از آن دو در آن رسوخ نمود استعداد آن دیگرش به کلى باطل مى‏شود، عیاشى هم در تفسیر خود این روایت را از ابى هاشم از آن جناب نقل کرده است.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان: ج‏13، ص: 293 و 294 قالب : روایی موضوع اصلی : نیت گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  تعمیم و تخصیص در شاکله - محسن صادقي
اولا از عبارت "کل" استفاده می شود که این آیه تعمیم دارد یعنی شامل همۀ افراد بشر می شود و در حقیقت یک قانون است. اما از دیگر سو، چون از ضمیر "ه" در پایان شاکله استفاده شده نتیجه این است که شاکلۀ هر کس مخصوص خود اوست. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : قالب : تفسیری موضوع اصلی : عمل انسان گوینده : محسن صادقی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.