از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) الف ، لام ، میم. این حروف رمزهایی میان اللَّه و رسول اوست. این کتاب مرکب از همین حروف است ولی احدی را توان آوردن مانند آن نیست. [ نظرات / امتیازها ]
2) این کتاب والا رتبه جای شکی در آن نیست ( تأمل در الفاظ و محتوا و حال آورنده آن تردیدی در حقانیت آن نمی گذارد ) ، مایه هدایت پرهیزکاران است ( آنها که صفات پنجگانه زیر را از طریق فطرت یا دعوت انبیا به دست آورده اند ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) الم ( بزرگ است خداوندی که این کتاب عظیم را ، از حروف ساده الفبا به وجود آورده ) . [ نظرات / امتیازها ]
2) آن کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد و مایه هدایت پرهیزکاران است. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) الف- لام- میم- [ نظرات / امتیازها ]
2) این کتاب که در آن هیچ نقطه ابهامی نیست راهنمای کسانی است که تقوای فطری خود را دارند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) الم ( از رموز قرآن است ) . [ نظرات / امتیازها ]
2) این کتاب که هیچ شک در آن نیست ، راهنمای پرهیزگاران است. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) الف ، لام ، میم. [ نظرات / امتیازها ]
2) این است کتابی که در [ حقانیت ] آن هیچ تردیدی نیست [ و ] مایه هدایت تقواپیشگان است: [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) الف . لام . میم . [ نظرات / امتیازها ]
2) این قرآن ، همان کتاب [ کاملی ] است که در آسمانی بودنش هیچ تردیدی نیست و راهنمای تقواپیشگان است ، [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
2) در [ وحی بودن و حقّانیّت ] این کتابِ [ با عظمت ] هیچ شکی نیست سراسرش برای پرهیزکارانْ هدایت است. [ نظرات / امتیازها ]
  زاهده آگاهي
1) الف لام میم (حروق رمز قرانی که رمز میان خداوند و رسولش است) [ نظرات / امتیازها ]
2) آن کتاب عظیمی است که هیچ شکی در آن نیست، مایه ی هدایت پرهیزکاران است [ نظرات / امتیازها ]
  اسمعيل شيخ محمد
1) الف لام میم ( رمزی است میان خداوند و زسول اکرم ) [ نظرات / امتیازها ]
2) این کتاب آسمانی که بدون هیچ شبه ای از جانب خدا نازل گردیده است برای ارشاد پرهیزکاران است [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي - فاطمه پورمحمدی
1) رمزی است بین خدا و پیامبرش [ نظرات / امتیازها ]
2) آن کتاب (باعظمت) در آن هیچ شکی نیست، هدایت است برای پرهیزکاران [ نظرات / امتیازها ]
  مهدي اسدي - ترجمه این آیه در خود سایت
2) این کتابی عظیم می باشد که در آن هیچ شک و تردیدی نیست و مایه ی هدایت پر هیز کاران است. [ نظرات / امتیازها ]
  نصرت عزتي ساميان - نصرت عزتی سامیان
1) از رموز بین حضرت حق و رسولش(ص) می باشد [ نظرات / امتیازها ]
2) این کتاب(قرآن) که هیچ شکی در آن نیست، موجب هدایت پرهیزگاران است [ نظرات / امتیازها ]
  مهدي صفايي مقدم
2) این کتاب انچنان عظیم و عمیق است که هیچ شک و شبهه در آن راه ندارد و اثبات حقانیت آن در لابلای آیات آن موجود میباشد و این کتاب که عظمت و نزول آن از جانب خداوند است و هیچ شکی در آن نیست مایه هدایت و ارشاد و رحمت برای پرهیزکاران است. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد به روز سعدآباد - ---
2) آن کتابی که نزد خداوند است (واسرار گیتی در آن درج شده است و آن کتاب مشخص می باشد) بدون شک برای کوشنده ها و مصران حق جو، هدایت در آن وجود دارد. [ نظرات / امتیازها ]
  امير نبوتي
2) آن کتاب نه ابهامی درونش است هدایتی برای پرهیزکاران (از هر گناهی ) باشد [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمیدالله
2) C'est le Livre Au sujet duquel il n'y a aucun doute, C'est un guide pour les pieux [ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا ملک - آیتی
1) الف. لام. میم. [ نظرات / امتیازها ]
2) این است همان کتابى که در آن هیچ شکى نیست. پرهیزگاران را راهنماست: [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
1) سرآغاز گفتار نام خدا ست
که رحمتگر و مهربان خلق راست
الف لام میم است آغاز کار
که رمزیست از سوی پروردگار
[ نظرات / امتیازها ]
2) کتابیست قرآن ز یکتا خدا
که هرگز در آن نیست شکی روا
همه متقین را به آئین راست
هدایت نماید که راهی سزا ست [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه راهنما
1) الف، لا، میم. [ نظرات / امتیازها ]
2) این کتاب که هیچ شکّى در آن نیست هدایتى است براى تقواپیشگان. [ نظرات / امتیازها ]
 » مجتبوی
1) الف، لام میم(رمزی بین خدا وپیامبر(ص)) [ نظرات / امتیازها ]
2) این کتاب ، هیچ شکی در آن نیست ، راهنمای پرهیزکاران است [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
2) C'est le Livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux,
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
2) این همان کتاب است (که) در (حقانیت) آن هیچ شکّ مستندی نیست، (و) رهنمودی است برای تقواپیشگان.
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  ابراهيم چراغي - ترجمه نور
1) الف لام میم‏ [ نظرات / امتیازها ]
2) آن کتاب (با عظمت که) در (حقّانیت) آن هیچ تردیدى راه ندارد، راهنماى پرهیزگاران است [ نظرات / امتیازها ]
  پريسا کوچکعلي - کوچکعلی
1) به نام خداوند بخشنده مهربان
الف لام میم [ نظرات / امتیازها ]
2) این همان کتابی است که هیچ شکی در آن نیست و موجب هدایت پرهیزگاران است [ نظرات / امتیازها ]
  سيد مصطفي فاطمي کيا - ترجمه: ابوالفضل بهرام پور
1) الف،لام ،میم؛ آن کتاب ، هیچ تردیدی در آن نیست ، راهنمای پرهیزگاران است [ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه - از تحقیقات اینجانب
1) با نام خداوند مهرگسترِ بخشاینده مهرورز؛ الف، لام، میم؛ این کتاب باعظمت از همین حروف الفبا ساخته شده و حقایق و اعجاز انشای بی‌کرانی دارد. [ نظرات / امتیازها ]
2) در وحی و حقّانیّت این کتاب هیچ شکّ و تردیدی نیست، و سراسر آن برای پرهیزکاران مایه‌ی هدایت و راه گشا است. [ نظرات / امتیازها ]
  سيده معصومه جورابچي - پورجوادی
1) به نام خداوند بخشنده مهربان. الف. لام. میم. [ نظرات / امتیازها ]
2) بى تردید این کتاب راهنماى پرهیزگاران است، [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - المانی
1) Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen.2: 1. Alif Lám Mím. [ نظرات / امتیازها ]
2) 2: 2. Dies ist ein vollkommenes Buch; es ist kein Zweifel darin: eine Richtschnur für die Rechtschaffenen; [ نظرات / امتیازها ]
 » خرمشاهی
1) به نام خداوند رحمتگر مهربان
الم [الف لام میم‏] (۱) [ نظرات / امتیازها ]
2) این کتابى است که شک در آن روا نیست [که‏] راهنماى پرهیزگاران است‏ (۲) [ نظرات / امتیازها ]
 » شاکیر
1)
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful


alif lam mim (۱)

[ نظرات / امتیازها ]
2) this book, there is no doubt in it, is a guide to those who guard (against evil) (۲)
[ نظرات / امتیازها ]
 » یوسفعلی
1) In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
a.l.m. (۱) [ نظرات / امتیازها ]
2) this is the book; in it is guidance sure, without doubt, to those who fear allah; (۲)
[ نظرات / امتیازها ]
  جهانگير خانزاده - پیکتال
1) In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
alif. lam. mim. (۱) [ نظرات / امتیازها ]
2) this is the scripture whereof there is no doubt, a guidance unto those who ward off (evil). (۲)
[ نظرات / امتیازها ]
  سينا خانزاده - غریب
1) In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
aliflaammeem. (۱) [ نظرات / امتیازها ]
2) that is the (holy) book, where there is no doubt. it is a guidance for the cautious (of evil and hell). (۲)
[ نظرات / امتیازها ]
  simorgh ghaf - ترجمه شخصی
2) آن کتابیست که شکی در آن نیست و در خود هدایتی برای متقین دارد . [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي
1) الف ، لام ، میم : ( رمزى میان‌ خدا و پیامبرش‌ است و بر اسماى الهى دلالت‌ میکنند . و معنایش این است انا الله‌ اعلم‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) این است کتابی که در حقانیت و والامرتبه بودن آن هیچ شک و تردیدی وجود ندارد و راهنما و هدایتگر پرهیزکاران و متقین است . [ نظرات / امتیازها ]
  ولي اله سوراني
2) کتابی است برای هدایت و راهنمایی پرهیزکاران که در آن هیچ شک و تردیدی نیست [ نظرات / امتیازها ]
  حميد سبط الشيخ انصاري - حمید سبط الشیخ انصاری
2) (اشاره به امیرالمؤمنین علی «ع») آنست آن (پیمان) مکتوب تزلزل ناپذیر ، هدایتی برای متقین (شیعیان) [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه صنعت کار
2) ان کتابی است که شکی در ان نیست و هدایتی است برای متقیان [ نظرات / امتیازها ]
  آرش طوفاني - «قرآن کریم» ترجمه: آرش طوفانی
2) آن کتاب شکّی در او نیست؛ هدایت برای پرهیزگاران است. [ نظرات / امتیازها ]
 » «قرآن کریم» ترجمه: آرش طوفانی
  حسين جمالي - تدبر شخصی
2) هدایت است برای متّقین این قرآنی که هیچ شکی در آن نیست. [ نظرات / امتیازها ]
2) آن کتابی که جای هیچ شک و تردیدی در صحیح بودنش نیست، راهنمایی برای متقین (با تقوایان یا پرهیزکارن یا خودنگهداران از گناه) است. [ نظرات / امتیازها ]
  حميدرضا همايون
1) الم ( الف ، لام ، میم) ، رمزهای خاصی بین آخرین پیامبر خدا (ص) و خداوند یکتا است [ نظرات / امتیازها ]
  احسان بهادر
2) هیچ شکی نیست که راه و روش هدایت پرهیزگاراه در این کتاب قرار دارد [ نظرات / امتیازها ]
  مرتضي عزتيان - عزتیان
  علي علائي - آیت الله صادقی تهرانی
2) این همان کتاب است (که) در (حقانیت) آن هیچ شکّ مستندی نیست، (و) رهنمودی است برای تقواپیشگان. [ نظرات / امتیازها ]
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجت الاسلام سید محمدرضا واحدی
1) الف. لام. میم. ﴿ این حروف نشانه‌ی معجزه‌ی قرآن است. یعنی کتاب قرآن از ترکیب همین حروف مورد استفاده‌ی مردم شکل گرفته، اما کسی نمی‌تواند مانند آن را بیاورد.﴾ [ نظرات / امتیازها ]
2) این کتابی است که با وجود دلایل روشن در آن، جای هیچ شکی در حقانیت و آسمانی بودنش نیست و مایه‌ی هدایت پرهیزکاران است. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد عباسپور
1) الف ، لام ، میم. رموز بین اللَّه و رسول الله است. [ نظرات / امتیازها ]
2) این کتاب بدون شک که در آن راهی برای هدایت متقیان (کسانی که خودشان را در راه دین تقویت میکنند ) هست. [ نظرات / امتیازها ]
  معين شرافتي
1) الف، لام، میم [ نظرات / امتیازها ]
2) در این کتاب هیج شکی نیست که هدایتی برای پرهیزگاران است. [ نظرات / امتیازها ]