از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » الجدول فی 1 القرآن، ج‏1، ص: 236
111) (هودا)، جمع هائد و هو اسم فاعل من هاد بمعنى تاب، و هود وزنه فعل بضمّ فسکون. [ نظرات / امتیازها ]
111) (نصارى)، جمع نصران مؤنّثه نصرانه و لکنّه لا یستعمل إلا بیاء النسب، و فی المصباح النصارى جمع نصارى. و وزن نصارى فعالى (انظر الآیة 62 من هذه السورة). [ نظرات / امتیازها ]
111) (برهان)، اسم بمعنى الحجّة، وزنه فعلال بضمّ الفاء، و قیل وزنه فعلان فالنون فیه زائدة. [ نظرات / امتیازها ]
 » الجدول فی 1 القرآن، ج‏1، ص: 238
112) (وجهه)، اسم جامد للعضو المعروف، وزنه فعل بفتح فسکون. [ نظرات / امتیازها ]
112) (محسن)، اسم فاعل من أحسن الرباعی وزنه مفعل بضمّ المیم و کسر العین. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي - الجدول فی إعراب القرآن، ج‏1
111) (هودا)، جمع هائد و هو اسم فاعل من هاد بمعنى تاب، و هود وزنه فعل بضمّ فسکون.
(نصارى)، جمع نصران مؤنّثه نصرانه و لکنّه لا یستعمل إلا بیاء النسب، و فی المصباح النصارى جمع نصارى. و وزن نصارى فعالى (انظر الآیة 62 من هذه السورة).
(برهان)، اسم بمعنى الحجّة، وزنه فعلال بضمّ الفاء، و قیل وزنه فعلان فالنون فیه زائدة. [ نظرات / امتیازها ]
112) وجهه
محسن
 توضيح : (وجهه)، اسم جامد للعضو المعروف، وزنه فعل بفتح فسکون.
(محسن)، اسم فاعل من أحسن الرباعی وزنه مفعل بضمّ المیم و کسر العین. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه قليچ خاني
111) الا من
 توضيح : (الا )ادات استثنا میباشد و (من )مستثنی میباشد که ان را از جمله ماقبلش جدا میکند [ نظرات / امتیازها ]
112) عند
 توضيح : ظرف ومفعول فیه میباشد [ نظرات / امتیازها ]
112) در مورد (وهو) میباشد
 توضيح : این (واو) حالیه میباشد به معنی در حالی که است [ نظرات / امتیازها ]