از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
شماره صفحه : 21 حزب : 4 جزء : اول سوره : بقرة
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید پیام ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  ملاک پیروی و هدایت - مهدي ايثاري‌نيا
135) ملاک پیروی و تبعیت قومیت یا فرقه‌ای خاص نیست؛ حتی تبعیت از حضرت ابرهیم هم به دلیل پیروی از خدای متعال (حنیفا) و عدم شرک(و ما کان من المشرکین) است [ نظرات / امتیازها ]
منبع : قالب : اعتقادی موضوع اصلی : هدایت گوینده : مهدی ایثاری‌نیا
  وحدت هدف و جهت حرکت انبیا - مهدي ايثاري‌نيا
136) همه انبیای الهی به یک جهت دعوت می‌کنند و تفکیک آنها ظلم است. همه آنها در جهت بندگی خدا دعوت می‌کنند و ملاک هم همین تسلیم در برابر خداست ( ونحن له مسلمون) [ نظرات / امتیازها ]
منبع : قالب : اعتقادی موضوع اصلی : رسالت- پیامبری گوینده : مهدی ایثاری‌نیا
  رنگ خدا - مرتضي هاديزاده
138) خاصیت رنگ پوشانندگی و یک دست کردن نیز می باشد پس اگر بنده ای رنگ خدا را برای خود برگزیند دیگر نمی توان رنگهای دنیوی و غیره را در وی مشاهده نمود البته اگر به راستی رنگ خدا را برای خویش برگزیده باشد [ نظرات / امتیازها ]
منبع : قالب : اعتقادی موضوع اصلی : سوره بقره گوینده : مرتضی هادیزاده
  رنگ های غیرخدایی را بشویید! - مسعود ورزيده
138)
آیه 138 سوره بقره:
تنها رنگ خدایی را بپذیرید ،چه رنگی ازرنگ خدایی بهتراست؟وما منحصرا اورا پرستش میکنیم.

قرآن فرمان میدهدهمه ی رنگ های نژادی وقبیله ای وسایر رنگ های تفرقه انداز را ازمیان بردارندوهمگی به رنگ الهی درآیند.
راستی چه تعبیرزیبایی است ،اگرمردم رنگ خدایی بپذیرندیعنی رنگ وحدت وعظمت وپاکی وپرهیزکاری.
رنگ بیرنگی وعدالت ومساوات وبرادری وبرابری.
ورنگ توحید واخلاص،میتواننددر پرتوآن به همه ی نزاع ها وکشمکش ها که هرگاه بی رنگی اسیر رنگ شودبه وجود می آید،ازمیان بردارندوریشه های شرک ونفاق وتفرقه را برکنند درحقیقت این همان بی رنگی وحذف همه ی رنگ ها است.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : قالب : تفسیری موضوع اصلی : صفات خداوند گوینده : مسعود ورزیده
  ذکرخداچیست؟ - مسعود ورزيده
138)
آیه 152سوره بقره:
مرایادکنیدتاشما رایادکنم وشکرمرا به جاآوریدوکفران نکنید

این آیه به همه اعلام میدارد که شکرنعمت را به جا آورندوبا بهره گیری صحیح ازاین نعمت هاحق شکراورا اداکنندجمله ی مرایادکنید تاشمارا یادکنم اشاره به یک اصل تربیتی است یعنی به یادمن باشیدبه یاد ذات پاکی که سرچشمه ی تمام خوبیها ونیکیها است،توجه شما به این ذات پاک شمارا درفعالیتها مخلصتر،مصمم تر،نیرومندتر،متحدتر میسازد.همانگونه که منظورازشکرگذاری وعدم کفران آن است که هرنعمتی رادرست به جای خودمصرف کنیدودر راه همان هدفی که آفریده شده اید به کارگیرید
مسلم است منظوراز ذکرخدا تنها یادآوری به زبان نیست درحدیثی از پیامبرمیخوانیم(سه کاراست که این امت توانایی انجام آن را (به طورکامل)ندارندمساوات وبرابری با برادردینی درمال،وادای حق مردم باقضاوت عادلانه نسبت به خود ودیگران،وخدارا درهرحال یادکردن،منظورسبحان الله والحمدلله ولااله الاالله والله اکبرنیست،بلکه منظوراین است هنگامی که کار حرامی درمقابل او قرارمیگیرداز خدابترسدوآن را ترک گوید

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : قران کریم قالب : روایی موضوع اصلی : شکر- سپاس گوینده : مسعود ورزیده
  رنگ معبود - زهرا محمودي
138) فردی که سعی دارد چهره ظاهری اش را در مقابل نامحرم، با ابزار دنیایی سرخ و سفیدتر و زیباتر و جذاب تر جلوه دهد، این فرد رنگ های دنیایی را برای چهره خود پسندیده است ، اما رنگ چهره ی کسی بهتر است که رنگ خدایی داشته باشد....صِبغَةَ اللّه''
رنگ خدایی را همه بر چهره دارند چرا که همه مخلوق خدایند؛ و خدای متعال خود می فرماید: ''و مَن أحسنُ مِنَ الله صِبغَةً ''؟
آیا رنگی بهتر از رنگ خدایی وجود دارد؟
درحالیکه این رنگ خداست برچهره ی هر فردی که سعی در جلب نامحرم ندارد؛ رنگ خدا البته بهتر از رنگ های ساخته ی انسان هاست...
افراد محجوب و عفیف،شایسته است در برابر تمسخر دیگران در باب سادگی ظاهرشان بگویند:
این رنگ خداست، صِبغَة الله... و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟؟ ، و مَن أحسنُ مِن الله صِبغَةً؟؟.... و ما او را می پرستیم، و نحن لهُ عابِدون*
اثبات ادعای عاشقی و پرستش، شدن به شکل معشوق و محبوب است، ما در ادعای عشق خود صادقیم و به رنگ زیبایی که خدا به ما داده است، سپاس گزاریم،، و رنگی غیر از رنگ خدا را نمی خواهیم... [ نظرات / امتیازها ]
منبع : قالب : اخلاقی موضوع اصلی : خداوند گوینده : زهرا محمودی