از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
همه مردم ( پیش از بعثت پیامبران صاحب شریعت ) یک گروه بودند ( که بدون شریعت آسمانی طبق اقتضای عقولشان زندگی می کردند ، اما کم کم در امور دنیوی خود به اختلاف افتادند ) پس خداوند پیامبران را ( با دین و شرایع آسمانی ) مژده رسان و بیم دهنده برانگیخت و همراه آنها کتاب ( آسمانی ) را به حق ( و هدفی والا و عقلانی ) فرو فرستاد تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داوری کند. ( سپس در خود کتاب اختلاف پیدا شد که گروهی اصل آن یا معارفی از آن را نپذیرفتند ) و اختلاف در آن را پدید نیاوردند مگر کسانی که کتاب به آنها داده شد آن هم پس از آنکه دلایل روشنی ( در این باره ) برای آنها آمد ، از روی حسد و برتری طلبی در میان خودشان. پس خداوند کسانی را که ایمان آوردند ، به توفیق خود ، به حقی که در آن اختلاف داشتند راهنمایی نمود و خداوند هر که را بخواهد به راهی راست هدایت می کند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
مردم ( در آغاز ) یک دسته بودند ( و تضادی در میان آنها وجود نداشت. بتدریج جوامع و طبقات پدید آمد و اختلافات و تضادهایی در میان آنها پیدا شد ، در این حال ) خداوند ، پیامبران را برانگیخت تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی ، که به سوی حق دعوت می کرد ، با آنها نازل نمود تا در میان مردم ، در آنچه اختلاف داشتند ، داوری کند. ( افراد باایمان ، در آن اختلاف نکردند ) تنها ( گروهی از ) کسانی که کتاب را دریافت داشته بودند ، و نشانه های روشن به آنها رسیده بود ، به خاطر انحراف از حق و ستمگری ، در آن اختلاف کردند. خداوند ، آنهایی را که ایمان آورده بودند ، به حقیقت آنچه مورد اختلاف بود ، به فرمان خودش ، رهبری نمود. ( امّا افراد بی ایمان ، هم چنان در گمراهی و اختلاف ، باقی ماندند. ) و خدا ، هر کس را بخواهد ، به راه راست هدایت می کند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
مردم قبل از بعثت انبیاء همه یک امت بودند خداوند به خاطر اختلافی که در میان آنان پدید آمد انبیایی به بشارت و انذار برگزید و با آنان کتاب را به حق نازل فرمود تا طبق آن در میان مردم و در آنچه اختلاف کرده اند حکم کنند این بار در خود دین و کتاب اختلاف کردند و این اختلاف پدید نیامد مگر از ناحیه کسانی که اهل آن بودند و انگیزه شان در اختلاف حسادت و طغیان بود در این هنگام بود که خدا کسانی را که ایمان آوردند در مسائل مورد اختلاف به سوی حق رهنمون شد و خدا هر که را بخواهد به سوی صراط مستقیم هدایت می کند [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
مردم یک گروه بودند ، خدا رسولان را فرستاد که ( نیکوکاران را ) بشارت دهند و ( بدان را ) بترسانند ، و با آنها کتاب به راستی فرستاد تا در موارد نزاع مردم تنها دین خدا به عدالت حکمفرما باشد و در کتاب حق ، اختلاف و شبهه نیفکندند مگر همان گروه که بر آنان کتاب آسمانی آمد ، برای تعدی به حقوق یکدیگر ، پس خداوند به لطف خود اهل ایمان را از آن ظلمت شبهات و اختلافات به نور حق هدایت فرمود ، و خدا هر که را خواهد راه راست بنماید. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
مردم ، امّتی یگانه بودند پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم دهنده برانگیخت ، و با آنان ، کتاب [ خود ] را بحق فرو فرستاد ، تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داوری کند. و جز کسانی که [ کتاب ] به آنان داده شد- پس از آنکه دلایل روشن برای آنان آمد- به خاطر ستم [ و حسدی ] که میانشان بود ، [ هیچ کس ] در آن اختلاف نکرد. پس خداوند آنان را که ایمان آورده بودند ، به توفیق خویش ، به حقیقت آنچه که در آن اختلاف داشتند ، هدایت کرد. و خدا هر که را بخواهد به راه راست هدایت می کند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
مردم در آغاز ، یک امّت بودند و اختلافی نداشتند ; سپس تضاد منافع باعث اختلاف میان آنان شد و برای رفع اختلاف به قوانین و مقرراتی نیازمند گشتند . پس خداوند پیامبران را به عنوان نویددهنده و هشدارگر برانگیخت و کتاب آسمانی را به حق در حالی که گواه راستگویی آنان بود ، فرو فرستاد ، تا میان مردم درباره آنچه در آن اختلاف داشتند داوری کند . سپس در مورد کتاب آسمانی و آیین خدا نیز اختلاف پدید آمد ، و تنها عالمانِ دینی که به آنان کتاب آسمانی داده شد در آن اختلاف کردند ، آن هم پس از آن که دلایل روشن و روشنگر برایشان آمده بود ، و اختلافشان نیز در اثر برتری جویی و ستمی بود که میان آنان پدید آمده بود . در این میان ، خداوند کسانی را که ایمان داشتند ، به اذن خود به همان حقی که دیگران در آن اختلاف کردند هدایت نمود ، و خدا هر که را بخواهد به راهی راست هدایت می کند . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
مردم [ در ابتدای تشکیل اجتماع ] گروهی واحد و یک دست بودند [ و اختلاف و تضادی در امور زندگی نداشتند ] ، پس [ از پدید آمدن اختلاف و تضاد ] خدا پیامبرانی را مژده دهنده و بیم رسان برانگیخت ، و با آنان به درستی و راستی کتاب را نازل کرد ، تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند ، داوری کند. [ آن گاه در خود کتاب اختلاف پدید شد ] و اختلاف را در آن پدید نیاوردند مگر کسانی که به آنان کتاب داده شد ، [ این اختلاف ] بعد از دلایل و برهان های روشن و آشکاری بود که برای آنان آمد ، [ و سبب آن ] برتری جویی و حسد در میان خودشان بود. پس خدا کسانی را که ایمان آوردند ، به توفیق خود به حقّی که در آن اختلاف کردند ، راهنمایی کرد. و خدا هر که را بخواهد به راهی راست هدایت می کند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حسين پاک دل
مردم یک گروه و ملت بودند خداوند رسولانى بشارت دهنده و ترساننده، فرستاد و با آنها کتاب‏ها بحق و راستى نازل کرد تا در میان مردم درباره آن چیزها که اختلاف کرده بودند، داورى کنند. و اختلاف نکردند جز آن گروه که بر آنان کتاب (آسمانى) آمد از روى حسد بهم، پس از آن همه حجت‏ها که براى آنها آمده بود پس خدا بلطف خود کسانى را که ایمان آورده بودند بحقیقت آنچه در آن اختلاف کرده بودند هدایت نمود که خداوند هر که را بخواهد براه راست هدایت میکند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه پورمحمدي
مردم در آغاز یک گروه و امّت بودند پس [چون اختلافات بروز کرد براى روشن شدن حقّ‏] خداوند پیامبران را مبعوث فرمود که خوبان را، به عاقبت خوب بشارت دهند و بدکاران را به کیفرهاى الهى، و همراه با این پیامبران، کتاب آسمانى که همگان را به سوى حقّ توصیه مى‏کرد نازل فرموده شد تا بر اساس قوانین الهى بین مردم رفع اختلاف کنند امّا گروهى از کسانى که کتاب آسمانى را دریافت داشته بودند و نشانه‏هاى روشن به آنها رسیده بود، بواسطه‏ى انحراف از حقّ و سود پرستى و حسد، دم از اختلاف و نافرمانى زدند . پس خداوند به اراده خود آنهایى را که ایمان قلبى داشتند درباره‏ى موضوع مورد اختلاف، به سوى حقیقت هدایت فرمود. و همانا خداوند هر کس را اراده فرماید به راه راست هدایت مى‏فرماید .. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏
مردم یک گروه و ملت بودند خداوند رسولانى بشارت دهنده و ترساننده، فرستاد و با آنها کتاب‏ها بحق و راستى نازل کرد تا در میان مردم درباره آن چیزها که اختلاف کرده بودند، داورى کنند. و اختلاف نکردند جز آن گروه که بر آنان کتاب (آسمانى) آمد از روى حسد بهم، پس از آن همه حجت‏ها که براى آنها آمده بود پس خدا بلطف خود کسانى را که ایمان آورده بودند بحقیقت آنچه در آن اختلاف کرده بودند هدایت نمود که خداوند هر که را بخواهد براه راست هدایت میکند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  محمد به روز سعدآباد - آیتی
مردم یک امّت بودند، پس خدا پیامبران بشارت‏دهنده و ترساننده را بفرستاد، و بر آنها کتاب بر حق نازل کرد تا آن کتاب در آنچه مردم اختلاف دارند میانشان حکم کند، ولى جز کسانى که کتاب بر آنها نازل شده و حجّتها آشکار گشته بود از روى حسدى که نسبت به هم مى ورزیدند در آن اختلاف نکردند. و خدا مؤمنان را به اراده خود در آن حقیقتى که اختلاف مى‏کردند راه نمود، که خدا هر کس را که بخواهد به راه راست هدایت مى‏کند. (213)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » برزی
مردم امّت یگانه‏اى بودند سپس خداوند پیامبران را، بشارت آور و هشدار دهنده برانگیخت و با ایشان بحق کتاب نازل فرمود تا بین مردم در آن چه با هم اختلاف داشتند، داورى کند، و تنها آنان که به ایشان کتاب داده شد، بعد از آن که دلایل روشن بر آن‏ها آمد، به خاطر ستمى که در میانشان بود، در آن اختلاف کردند. آن‏گاه خداوند کسانى که ایمان آورده بودند به فرمان خویش بر آن چه که در آن با هم اختلاف داشتند به حق هدایت فرمود و خداوند هر کس را که بخواهد به راه راست هدایت مى‏فرماید
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » بروجردی
مردم یک طایفه بودند خداوند فرستاد رسولانى که بشارت دهند بنیکوکاران و بدکاران را به ترسانند و با آن رسولان کتابى فرستاد براستى و حقیقت تا در مورد نزاع و اختلاف مردم بعدالت حکم کند سپس آن مردم براى تعدى و تجاوز بیکدیگر در آن کتاب شک و شبهه نمودند آن گاه خداوند بلطف خود اهل ایمان را از آن شبهات بنور خود راهنمایى فرمود و خداوند هر کرا بخواهد براه راست رهبرى فرماید (213) [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ماجدی (داور) : ترجمه دقیق نیست
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيد علي بهبهاني - تفسیر نور
مردم (در آغاز) امّتى یگانه و یکدست بودند (و در میان آنها تضاد و درگیرى نبود. سپس در میان آنها اختلافات بوجود آمد،) پس خداوند پیامبران را بشارت آور و بیم دهنده برانگیخت و با آنان کتاب آسمانى را به حقّ نازل نمود تا میان مردم در آنچه اختلاف داشتند حکم کند. ودر آن (کتاب) اختلاف نکردند مگر کسانى که به آنان داده شده بود، (آن هم) پس از آنکه دلائل روشن برایشان آمد، (و بخاطر) حسادتى که میانشان بود. پس خداوند آنهایى را که ایمان آورده بودند، به حقیقت آنچه مورد اختلاف بود، به خواست خود هدایت نمود. (امّا افراد بى‏ایمان، همچنان در گمراهى واختلاف باقى ماندند.) وخداوند هرکس را بخواهد به راه راست هدایت مى‏کند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
les gens formaient (à l'origine) une seule communauté (croyante). puis, (après leurs divergences,) Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs; et il fit descendre avec eux le Livre contenant la vérité, pour régler Parmi les gens leurs divergences. Mais, ce sont Ceux-là mêmes à qui il avait été apporté, qui se mirent à en disputer, après que les preuves leur furent venues, par esprit de rivalité! puis Allah, de par Sa grâce, guida ceux qui crurent vers cette vérité sur laquelle les autres disputaient. et Allah guide qui il veut vers le chemin droit [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
les gens formaient (à l'origine) une seule communauté (croyante). puis, (après leurs divergences,) Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs; et il fit descendre avec eux le Livre contenant la vérité, pour régler Parmi les gens leurs divergences. Mais, ce sont Ceux-là mêmes à qui il avait été apporté, qui se mirent à en disputer, après que les preuves leur furent venues, par esprit de rivalité! puis Allah, de par Sa grâce, guida ceux qui crurent vers cette vérité sur laquelle les autres disputaient. et Allah guide qui il veut vers le chemin droit [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرتضي هاديزاده - قرآن منظوم امید مجد
همه اهل دنیا یک امت بدند /// {به تدریج از هم جدا می شدند }
از آن پس برانگیخت پروردگار /// رسولان خود را بهر روزگار
که باشند بر مردمان ناگزیر /// زمانی مبشر ، زمانی نذیر
کتابی بحق نیز پروردگار /// فرستاد همراهشان آشکار
که در انچه مردم کنند اختلاف /// کند حکم و زان پس کنند ائتلاف
{در این آیه ها هم پس از مدتی /// تضادی در افتاد بی حجتی }
نیفکند کس شبه ای در آن /// جز آنان که بودند آگه بر آن
پس از آنکه آیات روشن رسید /// در آن اختلافاتشان شد پدید
چو بردند بر هم حسد ای شگفت /// چنین آتشی بینشان در گرفت
{غرض هست زین آیه روحانیان /// که آرند بس شبهه ها در میان }
خداوند از مومنان هر که خواست /// هدایت بفرمود بر راه راست
بگرداندشان آگه از کنه کار /// در آنچه که بد شبهه اش آشکار
خداوند بی شک به آیین راست /// هدایت کند هر کسی را که خواست
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
‏مردمان ( برابر فطرت در آغاز از نظر اندیشه و صورت اجتماعی یکگونه و ) یک دسته بودند . ( کمکم دوره صِرف فطری به پایان رسید و جوامع و طبقات پدید آمدند و بنا به استعدادهای عقلی و شرائط اجتماعی ، اختلافات و تضادهائی به وجود آمد و مرحله بلوغ و بیداری بشریّت فرا رسید ) پس خداوند پیغمبران را برانگیخت تا ( مردمان را به بهشت و دوزخ ) بشارت دهند و بترسانند . و کتاب ( آسمانی ) که مشتمل بر حق بود و به سوی حقیقت ( و عدالت ) دعوت میکرد ، بر آنان نازل کرد تا در میان مردمان راجع بدانچه اختلاف میورزیدند داوری کند در کتاب ( آسمانی ) تنها کسانی اختلاف ورزیدند که در دسترسشان قرار داده شده بود ، و به دنبال دریافت دلائل روشن ، از روی ستمگری و کینه توزی اختلاف نمودند . پس خداوند کسانی را که ایمان آورده بودند ، با اجازه خویش به آنچه که حق بود و در آن اختلاف ورزیده بودند ، رهنمون شد ، و خداوند هر کسی را که بخواهد به راه راست ( که همان راه حق است ) رهنمود مینماید ( تا حق را از میان انحرافها و اختلافها دریابند ، و مرحله برگشت به دین راستین و حاکمیّت کتاب و شریعت فرا رسد ) .‏

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : اگر چه تفسیر فوق بصورت موسع انجام گرفته ولی قریب به ذهن است .
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
مردم در ابتدا امتی یک‌دست بودند و از یک راه و رسم پیروی می‌کردند؛ اما به تدریج به اختلاف پرداختند. پس خداوند پیامبرانی برانگیخت تا آنان را در ازای نیکی‌ها بشارت و برای زشتی‌ها بیم دهند و کتاب آسمانی را که روشنگر حقیقت بود، همراه آنان فرو فرستاد تا در موارد اختلاف آنان داوری کند. اما عده‌ای از آنها پس از آنکه کتاب را دریافت داشته و نشانه‌های روشنی به آنها رسیده بود، از روی بغی و ستم در آن اختلاف کردند. پس خداوند آنهایی را که ایمان آوردند، با اراده‌ی خود از اختلاف‌ها نجات داد و به حقیقت رهنمون شد و افراد بی ایمان هم‌چنان در گمراهی و اختلاف باقی ماندند. آری، خداوند هر کس را که بخواهد به راه راست هدایت می‌کند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.