از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
و چون زنان را طلاق دادید و به پایان عدّه خود رسیدند آنها را از ازدواج با شوهران خود ( شوهران سابق یا آنان که انتخاب خواهند کرد ) اگر در میان خودشان به نیکی توافق کنند باز مدارید. با این ( دستور ) کسانی از شما که به خدا و روز آخرت ایمان می آورند پند داده می شوند. این برای شما رشد دهنده تر و پاکیزه تر است ، و خدا می داند و شما نمی دانید. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
و هنگامی که زنان را طلاق دادید و عدّه خود را به پایان رساندند ، مانع آنها نشوید که با همسران ( سابق ) خویش ، ازدواج کنند! اگر در میان آنان ، به طرز پسندیده ای تراضی برقرار گردد. این دستوری است که تنها افرادی از شما ، که ایمان به خدا و روز قیامت دارند ، از آن ، پند می گیرند ( و به آن ، عمل می کنند ) . این ( دستور ) ، برای رشد ( خانواده های ) شما مؤثرتر ، و برای شستن آلودگیها مفیدتر است و خدا می داند و شما نمی دانید. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
و چون زنان را طلاق دادید و به مدت خویش رسیدند ، منعشان نکنید که با شوهران خود به شایستگی به همدیگر رضایت داده اند زناشویی کنند ، هر که از شما به خدا و روز جزا ایمان دارد از این اندرز می گیرد ، این برای شما بهتر و پاکیزه تر است خدا می داند و شما نمی دانید . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
و چون زنان را طلاق دادید و زمان عده آنها به پایان رسید ، نباید آنها را از شوهر کردن منع کنید هر گاه به طریق مشروع به ازدواج با مردی تراضی کنند. بدین سخن پند داده شود هر کس به خدا و روز بازپسین ایمان آورده. این دستور برای تزکیه نفوس شما بهتر است و خدا ( به مصلحت شما ) داناست و شما ( خیر و صلاح خود ) نمی دانید. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و چون زنان را طلاق گفتید ، و عدّه خود را به پایان رساندند ، آنان را از ازدواج با همسران [ سابق ] خود ، چنانچه بخوبی با یکدیگر تراضی نمایند ، جلوگیری مکنید. هر کس از شما به خدا و روز بازپسین ایمان دارد ، به این [ دستورها ] پند داده می شود. [ مراعات ] این امر برای شما پربرکت تر و پاکیزه تر است ، و خدا می داند و شما نمی دانید. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) : ترجمه استاد فولاد وند ترجمه بسیار دقیقی است ولی سایر ترجمه ها به نکته های بلاغی ونحوی ومفردات خوب توجه نکرده اند
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
و هنگامی که زنان را طلاق گفتید و به پایان عدّه خود رسیدند ، شما خویشاوندانِ زنان ، نباید آنان را از ازدواج مجدد با شوهران سابق خود ، چنانچه به طور پسندیده میان خود به توافق رسند بازدارید . هر کس از شما به خدا و روز واپسین ایمان دارد ، به این حکم پند داده می شود . این از نظر ارزش ها برای شما پربارتر و برای پاکی روانتان نیکوتر است ، و خدا می داند و شما نمی دانید . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
و زمانی که زنان را طلاق دادید ، و به پایان عدّه خود رسیدند ، آنان را از ازدواج با شوهران سابق خود در صورتی که میان خودشان به روشی شایسته و متعارف توافق کنند باز مدارید. با این [ حکم ] کسانی از شما که به خدا و روز قیامت ایمان دارند ، پند داده می شوند. این برای شما سودمند وپاکیزه تر است وخدا [ مصالح شما را در همه امور ] می داند وشما نمی دانید. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه پورمحمدي - ترجمه صفارزاده
و هنگامى که زنى طلاق داده شد و عِدّه‏ى خود را به پایان رسانید، مانع نشوید [در مقام سرپرست یا قیّم زن‏] که دوباره [پیوند برقرار کنند] و زن به همسر خودش برگردد، در صورتى که توافق کنند و رضایت طرفین تضمین شود، این حکمى است که تنها افرادى از شما، که ایمان به خدا و روز قیامت دارند از آن پند مى‏گیرند و بدان عمل مى‏کنند. این حکم براى شما متضمّن پاکى و تقواست [و از لحاظ اخلاقى از توسعه‏ى ناپاکى‏ها در خانواده جلوگیرى مى‏کند] و خداوند [خیر و صلاح بندگان را] مى‏داند و شما نمى‏دانید .. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه قرآن(گرمارودى)
و چون زنان را طلاق دادید و به سرآمد عدّه خویش رسیدند دیگر آنان را از زناشویى با شوهران دلخواه خود که با هم به شایستگى به سازش رسیده‏اند باز ندارید هر کس از شما به خداوند و روز بازپسین ایمان داشته باشد بدین سخن اندرز داده مى‏شود این براى شما پاک‏تر و پاکیزه‏تر است و خداوند مى‏داند و شما نمى‏دانید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏
وقتى زنان را طلاق دادید و بمدت خویش رسیدند نباید که آنها را از شوهر کردن منع کنید اگر بشایستگى بهمدیگر رضایت داده‏اند. هر که از شما بخدا و روز دیگر ایمان دارد از این، پند مى‏گیرد. این براى شما خوب‏تر است و پاکیزه‏تر، خدا میداند و شما نمى‏دانید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  علي موحدي - تفسیر نور
و هنگامى که زنان را طلاق دادید و مهلت (عدّه) خود را بپایان رساندند، مانع آنها نشوید که با همسران (سابق) خویش ازدواج کنند، البتّه در صورتى که میان آنها به طرز پسندیده‏اى، توافق برقرار گردد. هر کس از شما که ایمان به خدا و روز قیامت دارد، به این دستورات پند داده مى‏شود. (مراعات) این امر مایه‏ى پیرایش و پاکى بیشتر شما است و خداوند مى‏داند و شما نمى‏دانید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  محمد به روز سعدآباد - آیتی
و چون زنان را طلاق دادید و مهلتشان سرآمد، مانع مشوید که به نکاح همسران خود- هر گاه که میانشان رضایتى حاصل شده باشد- درآیند. کسى که از شما به خداى و روز قیامت ایمان آورده باشد اینچنین پند گیرد. و این شما را بهتر و به پاکى نزدیکتر است. خدا مى داند و شما نمى‏دانید. (232)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » برزی
و چون زنان را طلاق دادید و عدّه‏ى خویش را به پایان رساندند آن‏گاه آنان را از ازدواج کردن با شوهران خویش باز مدارید چنان که به خوبى در میان خودشان به توافق برسند. هر کس از شما به خداوند و روز آخرت ایمان داشته باشد، به این پند داده مى‏شود این‏ها براى شما پاکیزه‏تر و پاکتر است و خداوند مى‏داند و شما نمى‏دانید
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » بروجردی
و زمانى که زنان را طلاق دادید و مدت وعده آنها بپایان رسید نباید آنها را از شوهر کردن منع کنید هر گاه بروش مشروع با ازدواج بمردى راضى شوند باین دستورها پند میگیرد کسانى که از شما بخدا و روز قیامت ایمان آورده این دستور براى پاکیزگى شما بهتر است خدا میداند چیزى را که شما نمیدانید (232) [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ماجدی (داور) : به روش - بامردی
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
et quand vous divorcez d'avec vos épouses, et que leur délai expire, alors ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux, s'ils s'agréent l'un l'autre, et conformément à la bienséance. voilà à quoi est exhorté celui d'entre vous qui croit en Allah et Au Jour dernier. ceci est plus décent et plus pur pour vous. et Allah sait, alors que vous ne savez pas [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
‏و هنگامی که زنان را طلاق دادید و مدّت عدّه خود را به پایان رسانیدند ، مانع آنان نشوید که با شوهران ( سابق یا با کسان دیگری ) ازدواج کنند ، اگر در میانشان به طرز پسندیدهای تراضی برقرار گردد ( و خواسته باشند زندگی خانوادگی آبرومندانه ای به راه اندازند ) ، این همان چیزی است که کسانی از شما بدان پند داده میشوند که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند . این ( اوامر و نواهی الهی ) برای شما پربرکتتر و پاکیزه تر ( از ممانعت زنان از ازدواج با دیگران و غیره ) است ، و خدا ( مصالح اجتماعی بشری و فوائد نهفته در این احکام را ) میداند و شما ( اسرار این اوامر و نواهی را چنان که شاید و باید ) نمیدانید .‏

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : آقای خرمدل باید چند کلاس دیگر بخوانند تا برای ترجمه این آیه آمادگی داشته باشد یا باید از ترجمه آقای فولادوند استفاده نمایند
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
و هنگامی که زنان مطلّقه به پایان عدّه رسیدند، اگر با شوهران سابق‌شان به شکل متعارف و پسندیده‌ای به توافق رسیده‌اند، مانع ازدواج آنان نشوید. این احکام، سفارش و پندی است برای افرادی از شما که به خدا و روز قیامت ایمان دارند و برای رشد و پاکیزگی‌تان مفیدتر است. خدا چیزهایی را به مصلحت شما می‌داند که خودتان نمی‌دانید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.