از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
و اگر در سفر بودید و نویسنده ای نیافتید ، وثیقه های دریافت شده ( جایگزین سند و گواه ) است. و اگر برخی از شما برخی دیگر را امین شمرد ( و وثیقه نگرفت ) آن کس که امینش شمرده اند باید امانت ( بدهی ) خود را ادا نماید و از خداوند ، پروردگار خود پروا کند. و شهادت را ( در مرحله ادا ) کتمان نکنید ، و هر که آن را کتمان کند قلب او گنهکار است ، و خدا به آنچه می کنید داناست. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
و اگر در سفر بودید ، و نویسنده ای نیافتید ، گروگان بگیرید! ( گروگانی که در اختیار طلبکار قرار گیرد. ) و اگر به یکدیگر اطمینان ( کامل ) داشته باشید ، ( گروگان لازم نیست ، و ) باید کسی که امین شمرده شده ( و بدون گروگان ، چیزی از دیگری گرفته ) ، امانت ( و بدهی خود را بموقع ) بپردازد و از خدایی که پروردگار اوست. بپرهیزد! و شهادت را کتمان نکنید! و هر کس آن را کتمان کند ، قلبش گناهکار است. و خداوند ، به آنچه انجام می دهید ، داناست. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
و اگر در سفر بودید و نویسنده ای نیافتید ، باید گروی گرفته شود ، و اگر بعضی از شما بعضی دیگر را امین شمرد ، امانت دار باید امانت او را بدهد ، و از خدا و پروردگار خویش بترسد ، و زنهار! نباید گواهی را کتمان کنید ، و با اینکه دیده اید ، بگوئید: ندیده ام ، که هر کس شهادت را کتمان کند دلش گنهکار است ، و خدا به آنچه می کنید دانا است [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
و اگر در سفر باشید و نویسنده ای نیابید برای وثیقه دین گروی گرفته شود. و اگر برخی بعضی را امین داند ( و به او امانت بسپارد ) پس باید ادا کند آن امین آنچه را که به امانت گرفته است و از خدای خود بترسد ( و به امانت خیانت نکند ) ، و کتمان شهادت ننمایید ، که هر کس کتمان کند البته به دل گناهکار است و خدا از همه کار شما آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و اگر در سفر بودید و نویسنده ای نیافتید وثیقه ای بگیرید و اگر برخی از شما برخی دیگر را امین دانست ، پس آن کس که امین شمرده شده ، باید سپرده وی را بازپس دهد و باید از خداوند که پروردگار اوست ، پروا کند. و شهادت را کتمان مکنید ، و هر که آن را کتمان کند قلبش گناهکار است ، و خداوند به آنچه انجام می دهید داناست. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
و اگر در سفر بودید و برای نوشتنِ قرارداد نویسنده ای نیافتید ، وثیقه هایی که به طلبکار سپرده می شود ، جایگزین سندِ مکتوب خواهد شد . و اگر یکی از شما دیگری را امین دانست ] و به وسیله قرض یا نسیه به شما بدهکار شد ، نوشتن قرارداد و گرفتن شاهد ضروری نیست [ ، پس آن کسی که امین دانسته شده است باید بدهکاری خود را که در مورد آن او را امین دانسته اند ، بپردازد و از حساب و کیفر خدا که پروردگار اوست پروا کند و حقی را که برعهده اوست انکار نکند . و اگر بر امری شاهد بودید شهادت خود را کتمان نکنید ، و هر که آن را کتمان کند دلش گنهکار است ، و خدا به آنچه می کنید داناست . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
و اگر در سفر بودید و نویسنده ای [ برای ثبت سند ] نیافتید ، وثیقه های دریافت شده [ جایگزین سند و شاهد ] است. و اگر یکدیگر را امین دانستید [ وثیقه لازم نیست ] پس باید کسی که امینش دانسته اند ، امانتش را ادا کند. و از خدا پروردگار خود پروا نماید و [ شما ای شاهدان! ] شهادت را پنهان نکنید و هر که آن را پنهان کند ، یقیناً دلش گناهکار است و خدا به آنچه انجام می دهید داناست. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه پورمحمدي - ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏
و اگر در سفر بودید و نویسنده نیافتید گروى باید که گرفته شده باشد. اگر بعضى از شما بعضى را امین دانست (و اعتماد کرد) پس باید آن کس که امین دانسته شده، امانت را بدهد و از خدا بترسد و کتمان شهادت نکنید و هر کس آن را کتمان کند دل او گناهکار است و خدا بآنچه انجام میدهید دانا است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نصرت عزتي ساميان
و اگر درسفر بودید و نویسنده ای نیافتید پس گرو(رهن)بگیریدپس اگر بعض از شما بعضی دیگر را امین دانست و امانتی داد پس شخصی که امین دانسته شده امانت را ادا کند و از خدایش بپرهیزد. و شهادت را پنهان نکنید و هر کس پنهان نماید قلبش گنهکار است و خدا به اعمالتان آگاه است . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  محمد به روز سعدآباد - آیتی
اوست که این کتاب را بر تو نازل کرد. بعضى از آیه‏ها محکماتند، این آیه‏ها أم الکتابند، و بعضى آیه‏ها متشابهاتند. امّا آنها که در دلشان میل به باطل است، به سبب فتنه‏جویى و میل به تأویل از متشابهات پیروى مى‏کنند، در حالى که تأویل آن را جز خداى نمى‏داند. و آنان که قدم در دانش استوار کرده‏اند مى‏گویند: ما بدان ایمان آوردیم، همه از جانب پروردگار ماست. و جز خردمندان پند نمى‏گیرند. (7)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
هر گاه در سفر بودید و کاتبى نیافتید، باید چیزى به گرو گرفته شود، و اگر کسى از شما دیگرى را امین دانست، آن کس که امین دانسته شده امانت را بازدهد و باید از اللَّه، پروردگارش، بترسد. و شهادت را کتمان مکنید. هر کس که شهادت را کتمان کند، به دل گناهکار است و خدا از کارى که مى‏کنید آگاه است. (283)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ارفع
283 و اگر در سفر بودید و نویسنده‏اى نیافتید، گرویى بگیرید. اگر بعضى از شما دیگرى را امین دانست، امانتدار امانت را برگرداند و از خدایى که پروردگار اوست بترسد و شهادت را کتمان نکنید و هر که شهادت را کتمان کند، دلش گنهکار است و خدا به آنچه انجام مى‏دهید آگاه است.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » اشرفی
و اگر باشید بر سفرى و نیابید کاتبى را پس گروگانى باید گرفته شود پس اگر امین داند برخى از شما برخى را پس باید ادا کند آنکه امین داشته شده امانتش را و باید که بترسد از خدا که پروردگار اوست و مپوشید شهادت را و هر که بپوشد آنرا پس او گناهکار است دلش و خدا بآنچه میکنید داناست (283)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » برزی
و اگر در سفر بودید و نویسنده‏اى نیافتید آن‏گاه باید وثیقه‏اى بستانید، و اگر بعضى از شما بعضى دیگر را امین شمارد، پس کسى که امین شمرده شده، باید امانت او را باز پس دهد و از خداوند که پروردگار اوست پروا کند. و شهادت را کتمان نکنید و هر کس که آن را کتمان کند، قلبش گناهکار است و خداوند به آن‏چه انجام مى‏دهید داناست
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » بروجردی
و اگر در سفر باشید و نیابید نویسنده پس براى دین خود گروگان بگیرید و اگر بعضى را امین دانید امانت را باو بسپارید و باید او از خدا بترسد (که خیانت در امانت ننماید) و کتمان نکند شهادت را هر که پنهان کند گواهى را بدل خود گناه کرده و خداوند بآنچه میکنید آگاهست [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيد علي بهبهاني - تفسیر نور
و اگر در سفر بودید و نویسنده‏اى نیافتید، وثیقه‏اى بگیرید و اگر به یکدیگر اطمینان داشتید (وثیقه لازم نیست.) پس کسى که امین شمرده شده، امانت (و بدهى خود را بموقع) بپردازد و از خدایى که پروردگار اوست پروا کند. و شهادت را کتمان نکنید و هر کس آنرا کتمان کند، پس بى‏شک قلبش گناهکار است و خداوند به آنچه انجام مى‏دهید داناست. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه السادات قاسمپور - کاویانپور
اگر در مسافرت بودید و نویسنده‏اى پیدا نکردید، گروهى بگیرید، اگر کسى از شما شخصى را امین قرار داد (و امانتى نزد وى گذاشت) امانتدار باید امانت را در موقع خود (صحیح و سالم) بصاحبش تحویل دهد و از خدایى که پروردگار اوست بترسد و حقیقت و شهادت را انکار نکند و هر کس آن را انکار کند، براستى که قلب وى گنهکار است و خدا به آنچه انجام مى‏دهید دانا و آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : اگر ترجمه را از منبعی خاص اقتباس می کنید لطفا نام منبع را ذکر نمایید.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
mais Si vous êtes en voyage et ne trouvez pas de scribe, un gage reçu suffit. s'il y a entre vous une confiance réciproque, que celui à qui on a confié quelque chose la restitue; et qu'il craigne Allah son Seigneur. et ne cachez pas le témoignage: quiconque le cache a, Certes, un coeur pécheur. Allah, de ce que vous faites, est Omniscient [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم چراغي
و اگر درسفر بودید و نویسنده ای نیافتید پس گرو(رهن)بگیریدپس اگر بعض از شما بعضی دیگر را امین دانست و امانتی داد پس شخصی که امین دانسته شده امانت را ادا کند و از خدایش بپرهیزد. و شهادت را پنهان نکنید و هر کس پنهان نماید قلبش گنهکار است و خدا به اعمالتان آگاه است . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر نور
و اگر در سفر بودید و نویسنده‏اى نیافتید، وثیقه‏اى بگیرید و اگر به یکدیگر اطمینان داشتید (وثیقه لازم نیست.) پس کسى که امین شمرده شده، امانت (و بدهى خود را بموقع) بپردازد و از خدایى که پروردگار اوست پروا کند. و شهادت را کتمان نکنید و هر کس آنرا کتمان کند، پس بى‏شک قلبش گناهکار است و خداوند به آنچه انجام مى‏دهید داناست [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  محمد رجب زاده - ترجمه آقای مجتبوی
و اگر در سفر باشید و نویسنده‏اى نیابید پس گروگانى گرفته شود، و اگر یکى از شما دیگرى را امین شمرد آن که امین شمرده شده است- امانت به وى سپرده شده- امانت را بازدهد و از خداى، پروردگار خویش، پروا کند. و گواهى را پنهان مکنید، و هر که آن را پنهان کند دل او گناهکار است، و خدا بدانچه مى‏کنید داناست [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
و اگر در سفر بودید و نویسنده‌ای نیافتید، باید نزد طلبکار چیزی به گرو گذاشته شود. اگر به یکدیگر اطمینان دارید، کسی که امین شمرده شده و بدون گرو گذاشتن، چیزی به امانت یا به قرض گرفته است باید آن را ادا کند و از خدایی که پروردگار اوست، بپرهیزد. هرگز شهادت را کتمان نکنید که هر کس چنان کند، گناهکار است و قلبی بیمار دارد و خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - تاج التراجم
و اگر باشید شما بر سفر، و نیابید دبیرى، گر وى فرادهید مسلّم، اگر ایمن باشید از یکدیگر، بدهاد آن کسى که وى را ایمن داشته باشد بر امانت خویش، و تا بترساد از خداى و پروردگار خویش، و پنهان مکنید گواهى، و هرکه پنهان کند آن را، خود بزهمند باشد دل او، و خداى به آنچه همى کنید داناست [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.