از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
6) بی تردید کسانی که کفر ورزیدند ( و بر کفر خود اصرار دارند ) بر آنها یکسان است چه بیمشان دهی یا بیمشان ندهی ایمان نخواهند آورد. [ نظرات / امتیازها ]
7) خداوند بر دل ها و بر گوش های آنان مهر ( شقاوت ) نهاده ، و بر دیدگانشان پرده ای ( از غفلت ) است و عذابی بزرگ خواهند داشت. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
6) کسانی که کافر شدند ، برای آنان تفاوت نمی کند که آنان را ( از عذاب الهی ) بترسانی یا نترسانی ایمان نخواهند آورد. [ نظرات / امتیازها ]
7) خدا بر دلها و گوشهای آنان مهر نهاده و بر چشمهایشان پرده ای افکنده شده و عذاب بزرگی در انتظار آنهاست. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
6) کسانی که کافر شدند بر ایشان یکسان است چه ایشان را اندرز بکنی و چه اندرز نکنی ایمان نخواهند آورد. [ نظرات / امتیازها ]
7) خدا بر دلهاشان مهر زده و بر گوش و چشمهاشان پرده ایست و ایشان عذابی عظیم دارند [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
6) ( ای رسول ما ) کافران را یکسان است که ایشان را بترسانی یا نترسانی ، ایمان نخواهند آورد. [ نظرات / امتیازها ]
7) خدا مهر نهاد بر دلها و گوشهای ایشان ، و بر چشمهای ایشان پرده افتاده ، و ایشان را عذابی سخت خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
6) در حقیقت کسانی که کفر ورزیدند- چه بیمشان دهی ، چه بیمشان ندهی- برایشان یکسان است [ آنها ] نخواهند گروید. [ نظرات / امتیازها ]
7) خداوند بر دلهای آنان ، و بر شنوایی ایشان مُهر نهاده و بر دیدگانشان پرده ای است و آنان را عذابی بزرگ است. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
6) ای پیامبر ، این کافران برایشان یکسان است ، چه هشدارشان دهی یا هشدارشان ندهی ، ایمان نمی آورند . [ نظرات / امتیازها ]
7) خدا بر دل ها و گوش هایشان مهر نهاده است ، زیرا بر دیدگانشان پرده ای بوده است پس نه خود می توانند حق را درک کنند و نه با هدایت دیگران به راه می آیند ، و برای آنان عذابی بزرگ خواهد بود . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
6) بی تردید کسانی که [ به خدا و آیاتش ] کافر شدند برای آنان یکسان است چه [ از عذاب ] بیمشان دهی یا بیمشان ندهی ، ایمان نمی آورند. [ نظرات / امتیازها ]
7) خدا [ به کیفر کفرشان ] بر دل ها و گوش هایشان مُهرِ [ تیره بختی ] نهاده ، و بر چشم هایشان پرده ای [ از تاریکی است که فروغ هدایت را نمی بینند ] ، و برای آنان عذابی بزرگ است. [ نظرات / امتیازها ]
  اسمعيل شيخ محمد
6) کسانیرا که کافر شدند چه بیم دهی یاندهی یکسان بوده ایمان نخواهند آورد [ نظرات / امتیازها ]
7) خدا قلبها ی آنان را مهر نهاده و بر گوشها و چشمهایشان پرده افکنده است و بر آنها عذابی بزرگ است [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي
6) قطعا کسانی که کافر شدند یکسان است بر آنها چه بیمشان دهی یا بیمشان ندهی ایمان نمی آورند [ نظرات / امتیازها ]
  مهدي اسدي - ترجمه قران
6) برای کافران یکسان است چه آنها را بترسانی چه نترسانی آنها ایمان نخواهند آورد. [ نظرات / امتیازها ]
  علي موحدي
6) بدرستی کسانی که کفر ورزیدند(ایمان در قلب خود راه ندادند) تاثیر ندارد که بیمشان دهی یا ندهی آنها به حق ایمان نخواهند آورد [ نظرات / امتیازها ]
  نصرت عزتي ساميان - نصرت عزتی سامیان
6) کفار برایشان یکسان است،چه آنها را بترسانی یا نترسانی ایمان نمی آورند [ نظرات / امتیازها ]
7) خداوند بر قلبهایشان مُهر زده و بر گوشها و چشمانشان پرده نهاده و برایشان عذاب بزرگی است . [ نظرات / امتیازها ]
  محمد به روز سعدآباد - بدون منبع و پیشنهاد!
6) بدرستیکه آنهاییکه حق را پوشانده اند، ایمان از آنها جدا شده است چه آنها را اندرز بدهی یا ندهی حق را آشکار و بارز نمی کنند و این موضع را به باور خویش نمی افزایند. [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمیدالله
6) [Mais] certes les infidèles ne croient pas, cela leur est égal, que Tu les avertisses ou non: ils ne croiront jamais [ نظرات / امتیازها ]
7) Allah a scellé leurs coeurs et leurs oreilles; et un voile épais leur couvre la vue; et pour eux il y aura un grand châtiment [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
6) کسانی که گشتند از کافران
برفتند در زمره منکران
اگر خود نگوئی و گوئی تو پند
تفاوت ندارد که مومن نیند
[ نظرات / امتیازها ]
7) نهاده خدا مهر بر قلب و گوش
دو چشمانشان را شده پرده پوش
همانا که از سوی یزدان پاک
بر ایشان عذابی است بس دردناک [ نظرات / امتیازها ]
 » مجتبوی
6) کسانی که کافر شدند بر ایشان یکسان است که بیم دهیشان یا بیم ندهی ایمان نمی آورند [ نظرات / امتیازها ]
7) خداوند بر دلهاشان و بر گوشهاشان مهر نهاد و بر دیدگان نشان پرده ای است و آن ها را عذابی است بزرگ. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
6) [Mais] certes les infidèles que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croient pas.
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
7) Allah a scellé leurs cœurs et leurs oreilles; et un voile épais leur couvre la vue; et pour eux il y aura un grand châtiment.
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- راهنما
6) همانا این کسانى که کفر ورزیده اند چه به آنان اخطار کنى یا اخطار نکنى برایشان یکسان است و ایمان نخواهند آورد. [ نظرات / امتیازها ]
7) خدا بر قلب ها و بر گوش هایشان مهر نهاده و بر چشمانشان پرده اى [ضخیم] قرار دارد و برایشان عذابى بزرگ خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
  پريسا کوچکعلي - کوچکعلی
6) قطعاً کسانی که کافر شدند برایشان یکسان است که آنها را بیم دهی یا بیم ندهی و ایمان نخواهند آورد [ نظرات / امتیازها ]
7) خداوند بر قلبها و گوش ها مهر زد و بر چشم هایشان پرده افکند و برای آنها عذابی بزرگ است [ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه - از تحقیقات اینجانب
6) ای پیامبر! بی‌تردید کسانى که کفر ورزیده‌اند خواه بیم‌شان دهی یا ندهی، برای ‌آن‌ها تفاوتی نمی‌کند و ایمان نخواهند آورد. [ نظرات / امتیازها ]
 » تحقیقات اینجانب
7) خداوند بر دل‌ها و گوش‌های‌شان، مُهر نهاده‌است، و بر دیدگان‌شان پرده‌ای افکنده‌است، و برای آنان عذابى بزرگ در پیش است. [ نظرات / امتیازها ]
  سيده معصومه جورابچي - پورجوادی
6) بر حذر داشتن و نداشتن براى کافران یکسان است و آنان ایمان نخواهند آورد. [ نظرات / امتیازها ]
7) خداوند دل ها و گوش هایشان را مهر نهاده و بر دیدگانشان پرده افکنده و عذاب بزرگى در انتظار آن ها است. [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - المانی
6) 2: 6. Die nicht geglaubt haben - und denen es gleich ist, ob du sie warnst oder nicht warnst -, sie werden nicht glauben. [ نظرات / امتیازها ]
7) 2: 7. Versiegelt hat Allah ihre Herzen und ihre Ohren, und über ihren Augen liegt eine Hülle, und ihnen wird schwere Strafe. [ نظرات / امتیازها ]
 » خرمشاهی
6) براى کافران یکسان است چه هشدارشان بدهى چه هشدارشان ندهى، ایمان نمى‏آورند (۶)
[ نظرات / امتیازها ]
7) خداوند بر دلها و بر گوشهایشان مهر نهاده است، و بر دیدگانشان پرده‏اى است و عذابى بزرگ [در پیش‏] دارند (۷)
[ نظرات / امتیازها ]
 » شاکیر
6) surely those who disbelieve, it being alike to them whether you warn them, or do not warn them, will not believe (۶)
[ نظرات / امتیازها ]
7) allah has set a seal upon their hearts and upon their hearing and there is a covering over their eyes, and there is a great punishment for them (۷)
[ نظرات / امتیازها ]
 » یوسفعلی
6) as to those who reject faith, it is the same to them whether thou warn them or do not warn them; they will not believe. (۶)
[ نظرات / امتیازها ]
7) allah hath set a seal on their hearts and on their hearing, and on their eyes is a veil; great is the penalty they (incur). (۷)
[ نظرات / امتیازها ]
  جهانگير خانزاده - پیکتال
6) as for the disbelievers, whether thou warn them or thou warn them not it is all one for them; they believe not. (۶)
[ نظرات / امتیازها ]
7) allah hath sealed their hearing and their hearts, and on their eyes there is a covering. theirs will be an awful doom. (۷)
[ نظرات / امتیازها ]
  سينا خانزاده - غریب
6) those who disbelieve, whether you forewarn them or not, they will not believe. (۶)
[ نظرات / امتیازها ]
7) allah has set a seal upon their hearts and ears; their sight is dimmed and for them is a great punishment. (۷)
[ نظرات / امتیازها ]
  ولي اله سوراني
6) همانا کسانی که به خدا کفر ورزیدند را اگر از عاقبت کارشان بترسانی و یا آنان را هشداری ندهید برایشان فرقی نداشته و آنان هرگز به خداوند ایمان نخواهند آورد [ نظرات / امتیازها ]
7) خداوند در روشنایی را در قلب آنان بسته و بر گوشهایشان و بر چشمهایشان روپوشی از تاریکی قرار داده (بواسطه اعمال و عقایدشان) و برای آنها عذابی سخت و زیاد است [ نظرات / امتیازها ]
  محمد ضياء - بدون منبع
6) کافران را چه بترسانی یا نترسانی، ایمان نمی آورند!
بترسانی یا نترسانی آن کافران را
نیارنـد ایـمــان مـرجـان تـو جـان را [ نظرات / امتیازها ]
  آرش طوفاني - «قرآن کریم» ترجمه: آرش طوفانی
6) همانا آنهایی که کتمان کردند، بیم شان بدهی یا بیم شان ندهی برای آنها یکسان است؛ ایمان نمی آورند. [ نظرات / امتیازها ]
7) الله بر قلب های شان و بر گوش های شان مهر زد؛ و بر چشم های شان پرده ای؛ و برای آنها شکنجه ای بزرگ است. [ نظرات / امتیازها ]
  علي علائي - آیت الله صادقی تهرانی
6) بی‌گمان کسانی که کافر شدند [:حق را پوشاندند] -چه هشدارشان دهی یا هشدارشان ندهی- برایشان یکسان است. (اینان) ایمان نمی‌آورند. [ نظرات / امتیازها ]
7) خدا بر دل‌هاشان و بر گوش‌هایشان مُهر (پایانی) زده و بر چشم‌هایشان پرده‌ای (پوشانده) و برایشان عذابی بزرگ است. [ نظرات / امتیازها ]
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
6) اما کسانی که کافر شدند و در کفر خود عناد می‌ورزند، چنان دچار تعصب و انکار هستند که آنان را از عاقبت کارشان و کیفر روز قیامت بترسانی یا نترسانی، برایشان فرقی نمی‌کند و ایمان نخواهند آورد. [ نظرات / امتیازها ]
7) آنان حقیقت را درک نمی‌کنند، زیرا خداوند بر دل‌ و گوش آنان قفل زده و آن را مُهر کرده است و جلوی دیدگان‌شان پرده‌ای آویخته شده است. بنابراین نه حقایق را می‌بینند و نه می‌شنوند و نه آن را درک می‌کنند. در نتیجه عذابی بزرگ خواهند داشت. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد عباسپور
6) همانا آنانیکه حق را پوشاندند ،برای آنها پند تو وبیم تو یکسان است وایمان نمی آورند. [ نظرات / امتیازها ]
7) خداوند (بعلت کفرشان )قلب ها و گوش هایشان را مسدودکرده و بر چشم هایشان پرده (سیاهی) کشید وبرای آنها عذابی بس بزرگ خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
  حامد مهاجرشيخي
6) براستی کسانی که کفر ورزیدند، برایشان یکسان است که انذارشان کنی(انذار ،اخطار دادن درامری مهم است) یا انذارشان نکنی؛ ایمان نمی آورند. [ نظرات / امتیازها ]
7) خداوند(بسیار پرستیده شده) بر دلهایشان و بر شنواییشان(گوششان) مُهر زد؛ و بر چشمانشان روکشیست(مانند پرده) و برایشان عذابی(ناگواری) بسیار بزرگ (موجود) است. [ نظرات / امتیازها ]