از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
94) بگو: اگر سرای آخرت در نزد خداوند مخصوص شماست نه مردم دیگر ، پس اگر راستگویید مرگ را آرزو کنید! [ نظرات / امتیازها ]
95) و هرگز آنها مرگ را به خاطر آنچه ( از اعمال زشت ) پیش فرستاده اند آرزو نمی کنند ، و خدا به ( حال ) ستمکاران داناست. [ نظرات / امتیازها ]
96) و البته آنها را حریص ترین مردم به زندگی ( طولانی ) خواهی یافت و ( بلکه حریص تر ) از کسانی که شرک ورزیدند! هر یک از آنها دوست دارد که ای کاش هزار سال عمر می کرد و هرگز آن عمر دراز ، دورکننده او از عذاب ( جهنم ) نیست و خداوند به آنچه می کنند بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
94) بگو: «اگر آن ( چنان که مدعی هستید ) سرای دیگر در نزد خدا ، مخصوص شماست نه سایر مردم ، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می گویید!» [ نظرات / امتیازها ]
95) ولی آنها ، به خاطر اعمال بدی که پیش از خود فرستاده اند ، هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد و خداوند از ستمگران آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
96) و آنها را حریص ترین مردم- حتی حریصتر از مشرکان- بر زندگی ( این دنیا ، و اندوختن ثروت ) خواهی یافت ( تا آنجا ) که هر یک از آنها آرزو دارد هزار سال عمر به او داده شود! در حالی که این عمر طولانی ، او را از کیفر ( الهی ) باز نخواهد داشت. و خداوند به اعمال آنها بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
94) بگو اگر خانه آخرت نزد خدا در حالی که از هر ناملایمی خالص باشد ، خاص برای شما است و نه سایر مردم و شما در این دعوی خود ، راست می گوئید پس تمنای مرگ کنید ( تا زودتر بان خانه برسید ) . [ نظرات / امتیازها ]
95) در حالی که هرگز چنین تمنایی نخواهند کرد برای آن جرمها که مرتکب شدند و خدا هم از ظلم ظالمان بی خبر نیست . [ نظرات / امتیازها ]
96) تو ایشان را قطعا خواهی یافت که حریص ترین مردمند بر زندگی ، حتی حریص تر از مشرکین که اصلا ایمانی بقیامت ندارند هر یک از ایشان را که وارسی کنی خواهی دید که دوست دارد هزار سال زندگی کند غافل از اینکه زندگی هزار ساله او را از عذاب دور نمیکند و خدا به آنچه میکنند بینا است . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
94) بگو: اگر سرای آخرت را ( با آن همه نعمت ) خدا به شما اختصاص داده دون سایر مردم ، بایستی همیشه به مرگ آرزومند باشید اگر راست می گویید. [ نظرات / امتیازها ]
95) و هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد ، ( زیرا عذاب سخت ) به واسطه کردار بد خود ( برای خود در آخرت مهیا کرده اند ) ، و خدا آگاه به ستمکاران است. [ نظرات / امتیازها ]
96) و بر تو ( و بر همه ) پیداست که یهود به حیات مادی حریص تر از همه خلق اند ، حتی از مشرکان ، و از این رو هر یهودی آرزوی هزار سال عمر می کند ، ولی عمر هزار سال هم او را از عذاب خدا نرهاند ، و خدا به کردار ناپسند آنان بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
94) بگو: «اگر در نزد خدا ، سرای بازپسین یکسر به شما اختصاص دارد ، نه دیگر مردم ، پس اگر راست می گویید آرزوی مرگ کنید.» [ نظرات / امتیازها ]
95) ولی به سبب کارهایی که از پیش کرده اند ، هرگز آن را آرزو نخواهند کرد. و خدا به [ حال ] ستمگران داناست. [ نظرات / امتیازها ]
96) و آنان را مسلماً آزمندترین مردم به زندگی ، و [ حتی حریص تر ] از کسانی که شرک می ورزند خواهی یافت. هر یک از ایشان آرزو دارد که کاش هزار سال عمر کند با آنکه اگر چنین عمری هم به او داده شود ، وی را از عذاب دور نتواند داشت. و خدا بر آنچه می کنند بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
94) ای پیامبر ، به یهودیان بگو : اگر نزد خدا و به حکم او نیکبختی سرای آخرت به شما اختصاص دارد و مردم دیگر از آن محرومند ، چنانچه راست می گویید ، آرزوی مرگ کنید تا هر چه زودتر از این زندگی آمیخته با ناکامی ها به آن سرای سعادت درآیید . [ نظرات / امتیازها ]
95) ولی آنان در اثر گناهانی که به دست خود پیش فرستاده اند ، هرگز آرزوی مرگ نمی کنند ، و خدا به حال ستمکاران داناست . [ نظرات / امتیازها ]
96) گواه این که یهودیان در بند سرای آخرت نیستند این است که آنان را آزمندترین مردم به این زندگی ناچیز دنیا می یابی . آنان حتی از مشرکان که سرای آخرت را باور ندارند به زندگی دنیا آزمندترند . هر یک از آنان دوست دارد که هزار سال عمر به او می دادند ، و حقیقت این است که عمر هزار ساله یافتن هم او را از عذاب دور نمی کند ، و خدا به آنچه انجام می دهند بیناست . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
94) بگو: اگر [ آن گونه که می پندارید ] سرای آخرت [ با همه نعمت هایش ] نزد خدا ویژه شماست نه مردم دیگر ، پس چنانچه راستگویید مرگ را آرزو کنید. [ نظرات / امتیازها ]
95) و آنان هرگز مرگ را به سبب گناهانی که مرتکب شده اند ، آرزو نمی کنند و خدا به ستمکاران داناست. [ نظرات / امتیازها ]
96) و یقیناً آنان را حریص ترین مردم به زندگی [ دراز مدت ] خواهی یافت و [ حتی حریص تر ] از مشرکان. هر یک از آنان آرزومند است که ای کاش هزار سال عمرش دهند ، ولی آن عمر طولانی دور کننده او از عذاب نیست و خدا به آنچه انجام می دهند ، بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي
94) بگو اگر آخرت که نزد خداست فقط برای شما است نه مردم دیگر پس اگر راست می گوییدآرزوی مرگ کنید . [ نظرات / امتیازها ]
95) و هرگز آرزو نمی کنند آن را(مرگ را) به خاطر آن چه پیش فرستادند و خداوند آگاه است به ستمگران. [ نظرات / امتیازها ]
96) و یقینا آن ها را (یهودیانرا) حرص ترین مردم به زندگی دنیا می یابی و (حریص تر) از کسانی که شرک ورزیدند هر یک از آن ها آرزو می کند ای کاش هزار سال عمر کند و و نیست آن (آرزو) دور کننده از عذاب این که عمر کند (طولانی) و خداوند به آن چه انجام می دهیید بینا است. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه قرآن(گرمارودى)
96) و آنان (- قوم یهود) را به زندگى آزمندترین مردم و آزمندتر از مشرکان خواهى یافت، هر یک از آنها دوست مى‏دارد هزار سال او را سالمندى دهند با آنکه این سالمندى هم او را از عذاب دور نمى‏کند و خداوند به آنچه مى‏کنند بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏
94) بگو: اگر دار آخرت و بهشت از نزد خدا بشما اختصاص یافته و مردم بهره‏اى ندارند پس آرزوى مرگ کنید اگر راستگویانید. [ نظرات / امتیازها ]
95) و هرگز آرزو نکنند آن را- مرگ را- بسبب آنچه مرتکب شده‏اند و خداوند از ستمکاران آگاهست‏ [ نظرات / امتیازها ]
96) و مى‏یابى ایشان را آزمندترین مردم نسبت بزندگانى در دنیا، و از آنهایى که مشرک شدند، دوست دارد یکى از آنان که هزار سال عمر کند در صورتى که طول عمر هیچیک را از عذاب دور نخواهد کرد و خداوند بکردار شما آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
  نصرت عزتي ساميان
94) (ای پیامبر)بگو:اگر جهان آخرت(بهشت)را مختص بنی اسرائیل می دانید و برای سایر مردم حقی قائل نیستید پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می گوئید. [ نظرات / امتیازها ]
95) و آرزوی مرگ نمی کنند بدلیل گناهان از پیش انجام داده(می دانند اگر آرزوی مرگ کنند و بمیرند جایگاهشان در جهنم است)و خدا بر ستمکاران آگه است. [ نظرات / امتیازها ]
96) و حتماً یهود را حریص ترین مردم به زندگانی دنیا می یابی اینها حتی از مشرکین نیز حریصترند.هر یک از یهود آرزو می کند که ای کاش هزار سال عمر می کرد اما عمر هزار ساله نیر او را از عذاب نمی رهاند و خدا به اعمال انها آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد به روز سعدآباد
94) بگو: «اگر آن (چنان که مدعى هستید) سراى دیگر در نزد خدا، مخصوص شماست نه سایر مردم، پس آرزوى مرگ کنید اگر راست مى‏گویید!» [ نظرات / امتیازها ]
94) بگو اگر در نزد خدا سراى بازپسین یکسر به شما اختصاص دارد نه دیگر مردم پس اگر راست مى‏گویید آرزوى مرگ کنید [ نظرات / امتیازها ]
95) ولى آنها، به خاطر اعمال بدى که پیش از خود فرستاده‏اند، هرگز آرزوى مرگ نخواهند کرد؛ و خداوند از ستمگران آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
95) ولى به سبب کارهایى که از پیش کرده‏اند هرگز آن را آرزو نخواهند کرد و خدا به [حال] ستمگران داناست [ نظرات / امتیازها ]
96) و آنان را مسلما آزمندترین مردم به زندگى و [حتى حریص‏تر] از کسانى که شرک مى‏ورزند خواهى یافت هر یک از ایشان آرزو دارد که کاش هزار سال عمر کند با آنکه اگر چنین عمرى هم به او داده شود وى را از عذاب دور نتواند داشت و خدا بر آنچه مى‏کنند بیناست [ نظرات / امتیازها ]
96) و آنها را حریص‏ترین مردم -حتى حریصتر از مشرکان- بر زندگى (این دنیا، و اندوختن ثروت) خواهى یافت؛ (تا آنجا) که هر یک از آنها آرزو دارد هزار سال عمر به او داده شود! در حالى که این عمر طولانى، او را از کیفر (الهى) باز نخواهد داشت. و خداوند به اعمال آنها بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد سجاد ابراهيمي - ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 344
96) یهودیان هرگز آرزوى مرگ نمى ‏کنند بلکه سوگند می خورم که ایشان را حریص‏ ترین مردم بر زندگى ناچیز و پست و جلوگیر و مزاحم از زندگى سعیده آخرت خواهى یافت؛ بلکه نه تنها حریص ‏ترین مردم که حتى حریص ‏تر از مشرکین خواهى یافت که اصلا معتقد به قیامت و حشر و نشر نیستند؛ آرى یک یک یهود را خواهى یافت که دوست می دارد طولانى ‏ترین عمرها را داشته باشد و حال آنکه طولانى‏ ترین عمر، او را از عذاب دور نمی کند؛ چون عمر هر چه باشد بالاخره روزى به سر می رسد. [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
94) Dis: ‹Si l'Ultime demeure auprès d'Allah est pour vous seuls, à l'exclusion des autres gens, souhaitez donc la mort [immédiate] Si vous êtes véridiques!› [ نظرات / امتیازها ]
95) Or, ils ne le souhaiteront jamais, sachant Tout le mal qu'ils ont perpétré de leurs mains. et Allah connaît bien les injustes [ نظرات / امتیازها ]
96) et certes Tu les trouveras les plus attachés à la vie [d'ici-bas], pire en cela que les Associateurs. tel d'entre eux aimerait vivre mille ans. mais une pareille longévité ne le sauvera pas du châtiment! et Allah voit bien leurs actions [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
94) به آنها بگو منزل آخرت
که دارد بسی رتبت و منزلت
اگر خاص گردد برای شما
ولی بر دگر کس نباشد سزا
بباید نمائید بس آرزو
که گردید با مرگ ، خود روبرو
که تا زودتر در بهشتی برین
بگردید داخل به وصفی چنین
اگر راستگوئید در ادعا
بود راست آن گفته و مدعا [ نظرات / امتیازها ]
95) نسازند هرگز چنین آرزو
که این نکته دانند آنها نکو
بر آنها عذابیست سخت و گران
چو بندند رخت سفر از جهان
سزاوار آن زشت اعمال خوار
بر ایشان عذابیست روز شمار
بر اعمال این مردم نابکار
همانا که آگه بود کردگار [ نظرات / امتیازها ]
96) بلی این سخن نیست بر کس نهان
یهودان حریصند بر این جهان
به دلهایشان هست حرصی زیاد
فراتر ز هر مشرکی در بلاد
به این آرزویند ایشان دچار
کنند عمر ایکاش سالی هزار
اگر هم چنین آرزویی دراز
ببینند آنها فرا روی باز
به این عمر هم نیز هرگز رها
نگردند از خشم یکتا خدا
خدا هست بینا به هر کارشان
به اندیشه ها نیز کردارشان
[ نظرات / امتیازها ]
 » مجتبوی
94) بگو : اگر سرای واپسین به نزد خداوند ویژه شماست نه دیگر مردمان ، پس آرزوی مرگ کنید اگر راستگویید. [ نظرات / امتیازها ]
95) و به سبب آن چه کرده اند هرگز آرزوی آن نکنند ، وخدا به حال ستمکاران داناست. [ نظرات / امتیازها ]
96) هر آینه آنان (جهودان) را آزمندترین مردم به زندگی دنیا خواهی یافت و حتی آزمندتر از کسانی که مشرک شده اند هر یک از آن ها دوست دارد که هزار سال عمرش دهند، و حال آن که این عمر دراز اگر هم داده شود ، دور کننده او از عذاب نخواهد بود و خدا بدان چه می کنند بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
94) Sag: Wenn die jenseitige Wohnstätte bei Allah euch (Juden) vorbehalten ist unter Ausschluß der (anderen) Menschen, dann wünscht (euch) den Tod, wenn ihr wahrhaftig seid!
﴿٩٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
95) Aber sie werden ihn sich niemals wünschen wegen dessen, was ihre Hände (an Taten) vorausgeschickt haben. Und Allah weiß über die Ungerechten Bescheid.
﴿٩٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
96) Und ganz gewiß wirst du sie als die gierigsten Menschen nach Leben finden, sogar mehr (noch) als diejenigen, die (Allah etwas) beigesellen. (Manch) einer von ihnen möchte gern tausend Jahre am Leben bleiben, aber selbst daß er am Leben bliebe, würde ihn nicht das der Strafe entrücken. Allah sieht wohl, was sie tun.
﴿٩٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی-Zohurul Hoque
94) Say: "If the Future home in the presence of Allah be indeed for you especially to the exclusion of the people, then you wish for death, if you be truthful." [ نظرات / امتیازها ]
95) But they will never wish for it, on account of what their hands have sent forward; for Allah is well-Acquainted with the wrongdoers. [ نظرات / امتیازها ]
96) And you will indeed find them the greediest of mankind for life- and even than those who associate. One of them would wish if he could live a thousand years. But he will not cause removal from himself the punishment even if he is granted a long life. And Allah is Seer of what they do. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T. J. Irving
94) SAY: "If a home in the Hereafter with God is exclusively yours instead of [other] people's, then long for death if you are so truthful!" [ نظرات / امتیازها ]
95) They will never long for it because of what their hands have already prepared. God is Aware of wrongdoers! [ نظرات / امتیازها ]
96) You will find them the people most eager to live, even compared with those who associate [others with God]. Each one of them would like to live on for a thousand years! Yet it would never save anyone from torment, even should he live that long. God is Observant of whatever they do. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T.U. Hilali-M. Khan
94) Say to (them): "If the home of the Hereafter with Allâh is indeed for you specially and not for others, of mankind, then long for death if you are truthful." [ نظرات / امتیازها ]
95) But they will never long for it because of what their hands have sent before them (i.e. what they have done). And Allâh is All-Aware of the Zâlimûn (polytheists and wrong-doers). [ نظرات / امتیازها ]
96) And verily, you will find them (the Jews) the greediest of mankind for life and (even greedier) than those who - ascribe partners to Allâh (and do not believe in Resurrection - Magians, pagans, and idolaters, etc.). Everyone of them wishes that he could be given a life of a thousand years. But the grant of such life will not save him even a little from (due) punishment. And Allâh is All-Seer of what they do. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-Yusuf Ali
94) Say: "If the last Home, with God, be for you specially, and not for anyone else, then seek ye for death, if ye are sincere." [ نظرات / امتیازها ]
95) But they will never seek for death, on account of the (sins) which their hands have sent on before them. and God is well-acquainted with the wrong-doers. [ نظرات / امتیازها ]
96) Thou wilt indeed find them, of all people, most greedy of life,-even more than the idolaters: Each one of them wishes He could be given a life of a thousand years: But the grant of such life will not save him from (due) punishment. For God sees well all that they do. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
94) (94. Say to (them): "If the abode of the Hereafter with Allah is indeed for you especially and not for others of mankind, then long for death if you are truthful.'') [ نظرات / امتیازها ]
95) (95. But they will never long for it because of what their hands have sent before them (i.e. what they have done). And Allah is Aware of the Zalimin .) [ نظرات / امتیازها ]
96) (96. And verily, you will find them (the Jews) the greediest of mankind for life and (even greedier) than those who ascribe partners to Allah. One of them wishes that he could be given a life of a thousand years. But the grant of such life will not save him even a little from (due) punishment. And Allah is Seer of what they do.)[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M. Pickthall
94) Say (unto them): If the abode of the Hereafter in the providence of Allah is indeed for you alone and not for others of mankind (as ye pretend), then long for death (for ye must long for death) if ye are truthful. [ نظرات / امتیازها ]
95) But they will never long for it, because of that which their own hands have sent before them. Allah is aware of evil-doers. [ نظرات / امتیازها ]
96) And thou wilt find them greediest of mankind for life and (greedier) than the idolaters. (Each) one of them would like to be allowed to live a thousand years. And to live (a thousand years) would be no means remove him from the doom. Allah is Seer of what they do. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M.H. Shakir
94) Say: If the future abode with Allah is specially for you to the exclusion of the people, then invoke death if you are truthful.
[ نظرات / امتیازها ]
95) And they will never invoke it on account of what their hands have sent before, and Allah knows the unjust.
[ نظرات / امتیازها ]
96) And you will most certainly find them the greediest of men for life (greedier) than even those who are polytheists; every one of them loves that he should be granted a life of a thousand years, and his being granted a long life will in no way remove him further off from the chastisement, and Allah sees what they do.
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
94) بگو: «اگر نزد خدا، سرای آخرت یکسره برای شما اختصاص داشته است (و) نه دیگر مردم، پس اگر (از) راستان بوده‌اید، آرزوی مرگ کنید.»
﴿٩٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
95) ولی به سبب آنچه با دست‌های [:نیروهای] خود از پیش فرستاده‌اند، هرگز آن را هیچ‌گاه آرزو نخواهند کرد. و خدا به (حال) ستمکاران بسی داناست.
﴿٩٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
96) و همواره آنان را بی‌گمان آزمندترین مردم به زندگی‌ای (دنیوی) - و (حتی) حریص‌تر از کسانی که شرک می‌ورزند - خواهی یافت. هر یک از ایشان آرزو دارد که کاش هزار سال عمر کند، حال آنکه اگر چنین عمری (هم به او) داده شود، دور کننده‌ی او از عذاب نیست‌؛ و خدا به آنچه می‌کنند بسی بیناست.
﴿٩٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Japane
94) 言ってやるがいい。「もしアッラーの御許の,来世における住まいが,あなたがた(ユダヤ人)だけの特別あつらえで,外の人びとは入れないものであり,あなたがたが正しいというならば,素直に死を願い出よ。」
﴿٩٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
95) だがかれらは,その手が予め犯した(罪の)ために,決して死を望まないであろう。アッラーは,不義を行う者を熟知される。
﴿٩٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
96) かれらこそ生に最も執着する連中であることを,あなたは知るであろう。多神教徒はそれぞれ千年の寿命を望んでいる。だが仮令生き長らえても,その懲罰からは免れないであろう。アッラーはかれらの行いを凡て御存知であられる。
﴿٩٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه
94) (ای پیامبر!) بگو: اگر چنان می‌پندارید که سرای آخرت با همه‌ی نعمت‌هایش نزد خداوند، از میان همه‌ی مردم، تنها ویژه‌ی شما است، پس اگر راست می‌گویید، آرزوی مرگ کنید! [ نظرات / امتیازها ]
95) ولی به سبب آنچه کرده‌اند، هرگز آرزوی مرگ نمی‌کنند! و خداوند به احوال ستم‌کاران دانا است. [ نظرات / امتیازها ]
96) به طور حتم، آن‌ها (یهودیان) را از همه‌ی مردم و حتّا از مشرکان به زندگی دراز مدت دنیا، حریص‌تر خواهی دید؛ هر یک از آن‌ها آرزومند است که ای کاش هزار سال عمرش داشته باشند، در حالی که عمر طولانی، دور کننده‌ی آن‌ها از عذاب الاهی نیست، و خداوند بینا است به آنچه انجام می‌دهند.
[ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي - خرمشاهی
94) بگو اگر راست مى‏گویید که به حکم الهى سراى آخرت از میان همه مردم ویژه شماست، آرزوى مرگ کنید . [ نظرات / امتیازها ]
95) و به خاطر کارهایى که کرده‏اند هرگز آن را آرزو نخواهند کرد، و خداوند به [احوال‏] ستمگران داناست‏ . [ نظرات / امتیازها ]
96) و آنان را آزمندترین مردم -و نیز مشرکانبه زندگانى دنیا مى‏یابى، هر یک از آنان خوش دارد که کاش هزار سال عمر دهندش، ولى این عمر یافتن، دور دارنده او از عذاب نیست، و خداوند به آنچه مى‏کنند بیناست‏. [ نظرات / امتیازها ]
  اميد شيرواني آزاد - استاد آیتی
94) بگو: اگر راست مى‌گویید که سراى آخرت نزد خدا ویژه شماست نه مردم دیگر، پس آرزوى مرگ کنید. [ نظرات / امتیازها ]
95) ولى به سبب اعمالى که مرتکب شده‌اند، هرگز آرزوى مرگ نخواهند کرد. خدا ستمکاران را مى‌شناسد [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
94) ‏بگو اگر ( چنانچه گمان میبرید ) خداوند ، جهان دیگر را از میان همه مردم تنها به شما اختصاص داده است ، پس ( عملاً با جهاد در راه خدا ) آرزوی مرگ کنید اگر راستگوئید .‏

[ نظرات / امتیازها ]
95) ‏ولی آنان به خاطر ( اعمال بدی که انجام داده اند و ) آنچه پیش از خود فرستادهاند ، هرگز آرزوی مرگ نمیکنند ، و خداوند از حال ستمگران ( چون ایشان ) آگاه است [ نظرات / امتیازها ]
96) ‏و آنان را حریصترین مردم بر زندگی ( این دنیا ) خواهی یافت ، حتّی طمعکارتر از مشرکان ( که به زندگی دوباره و بهشت و دوزخ ایمان ندارند . لذا ) هر یک از آنان دوست دارد هزار سال عمر کند ، در حالی که اگر این عمر ( طولانی ) بدو داده شود ، او را از عذاب به دور نمیدارد . و خداوند نسبت بدانچه انجام میدهند ، بینا است ( و ستمگران را به پاداش کارهای ناشایستشان میرساند ) .‏
[ نظرات / امتیازها ]
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
94) بگو اگر راست می‌گویید که سرای آخرت و اقامت در سایه‌ی رحمت الهی به شما اختصاص داده شده و دیگران از آن سهمی ندارند، نباید از مرگ بترسید؛ پس آن را آرزو کنید تا زودتر به نعمتِ ابدی دست یابید. [ نظرات / امتیازها ]
95) البته به خاطر اعمال ناشایستی که دارند و آنچه برای آخرت‌شان پیش فرستاده‌اند، هرگز آن را آرزو نخواهند کرد. آری، خدا به حال ستمکاران آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
96) آری، اینان را می‌بینی که نسبت به زندگی دنیا، از همه‌ی مردم حتی از مشرکان که آخرت را باور ندارند، حریص‌ترند. به خاطر همین هرگز از مرگ استقبال نخواهند کرد و هر یک از آنان دوست دارد که هزار سال زندگی کند. البته عمر هزار ساله‌ هم آنان را از عذاب دور نخواهد کرد و خدا به آنچه انجام می‌دهند بیناست. [ نظرات / امتیازها ]