از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
و ( در آن روز ) چهره ها ( که نمودار حالات درونی است ) در برابر خداوند زنده و پاینده و برپادارنده هستی ذلّت و خضوع خواهند داشت ، و البته کسی که بار ظلم را حمل کند نومید ( از رحمت حق ) خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
و ( در آن روز ) همه چهره ها در برابر خداوند حیّ قیوم ، خاضع می شود و مأیوس ( و زیانکار ) است آن که بار ستمی بر دوش دارد! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : سلام و درود
در این آیه (فعل ماضی+فاعل و یا مفعول معرفه+واو حالیه+قد+ ماضی فعل مورد نظر) به کار رفته است. بنابراین فعل مورد نظر، از نظر زمانی، معادل با فعل ماضی بعید در زبان پارسی می‌باشد.
مترجمان باید فعل (قَدْ خَاب) را به صورت ماضی بعید ترجمه نمایند. ‌متأسفانه اکثرا رعایت نکرده اند.
فعل (قَدْ خَاب) از نظر زمانی معادل ماضی بعید است. ترجمه پیشنهادی برای (قَدْ خَابَ) چنین می‌باشد: «در حالی‌که ناامید بود»
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
و چهره ها در مقابل خدای زنده و قیوم متواضع شود و هر کس وزر ستمی به دوش دارد نومید گردد . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
و بزرگان عالم همه در پیشگاه عزت آن خدای حی توانا ذلیل و خاضعند و ( در آن روز ) هر که بار ظلم و ستم به دوش دارد سخت زبون و زیانکار است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و چهره ها برای آن [ خدای ] زنده پاینده خضوع می کنند ، و آن کس که ظلمی بر دوش دارد نومید می ماند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : سلام و درود
در این آیه (فعل ماضی+فاعل و یا مفعول معرفه+واو حالیه+قد+ ماضی فعل مورد نظر) به کار رفته است. بنابراین فعل مورد نظر، از نظر زمانی، معادل با فعل ماضی بعید در زبان پارسی می‌باشد.
مترجمان باید فعل (قَدْ خَاب) را به صورت ماضی بعید ترجمه نمایند. ‌متأسفانه اکثرا رعایت نکرده اند.
فعل (قَدْ خَاب) از نظر زمانی معادل ماضی بعید است. ترجمه پیشنهادی برای (قَدْ خَابَ) چنین می‌باشد: «در حالی‌که ناامید بود»
2) : فعل ماضی را به آینده ترجمه کنید ...
این افعال چون محقق الوقوع اند من باب تاکید در تخقق امر با فعل ماضی آورده شده اند.

قائدی
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
و چهره ها در برابر خدای زنده و برپا دارنده ، خوار و درمانده می شوند ، و هر کس در اثر ارتکاب گناه [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
و همه چهره ها در برابر [ خدای ] زنده قائم به ذات خاضع و فروتن می شوند ، و کسی که بار ظلم و ستمی با خود برداشت ، مسلماً محروم و ناامید شود ، [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مجيد رعيتي - iqna site
And the faces shall be humbled before the Living, the Self-subsistent Allah, and he who bears iniquity is indeed a failure [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه منظوم مجد
بـــزرگان عـــــالم در آن بارگـــــاه.......هـــــمه روی ذلت نـــهاده به راه
بترسد هر آنکس که او ظالمست......که بار گناهان کـــشد روی دست [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » قرآن کریم
و ( آن روز ) چهره ها در برابر خداوند زنده و پاینده افکنده خواهند بود ، و قطعاٌ ، آنکه بار ظلم ( بر دیگران) را بردوش دارد ،( از بخشش خداوند) نومید خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : سلام و درود
در این آیه (فعل ماضی+فاعل و یا مفعول معرفه+واو حالیه+قد+ ماضی فعل مورد نظر) به کار رفته است. بنابراین فعل مورد نظر، از نظر زمانی، معادل با فعل ماضی بعید در زبان پارسی می‌باشد.
مترجمان باید فعل (قَدْ خَاب) را به صورت ماضی بعید ترجمه نمایند. ‌متأسفانه اکثرا رعایت نکرده اند.
فعل (قَدْ خَاب) از نظر زمانی معادل ماضی بعید است. ترجمه پیشنهادی برای (قَدْ خَابَ) چنین می‌باشد: «در حالی‌که ناامید بود»
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مسعود سلطاني - ترجمه قرائتی
و (در آن روز) همه‏ى چهره‏ها در برابر خداوندِ زنده‏ى پاینده، خوار و فروتن مى‏شود و البتّه هر کس که بار ستم برداشت، مأیوس و زیان کار است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - آیتی
و چهره‌ها در برابر خداى زنده پاینده خاضع مى‌شود و هر که بار کفر بر دوش مى‌کشد نومید مى‌گردد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » امیدمجد
بزرگان عالم در آن بارگاه
همه روی ذلت نهاده به راه
بترسد هر آنکس که او ظالمست
که بار گناهان کشد روی دست
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » مجتبوی
و چهره‌ها در برابر خداى زنده پاینده خوار و فروتن باشند و هر که بار ستم برداشت بى‌گمان تهیدست و نومید گردد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  . پوربافراني - • ترجمه بهرام پور

و در آن روز چهره‏ها در برابر [خداى‏] زنده‏ى پاینده خاضع شوند و هر که بار ستم برداشت مأیوس و زیانکار گردد
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : سلام و درود
در این آیه (فعل ماضی+فاعل و یا مفعول معرفه+واو حالیه+قد+ ماضی فعل مورد نظر) به کار رفته است. بنابراین فعل مورد نظر، از نظر زمانی، معادل با فعل ماضی بعید در زبان پارسی می‌باشد.
مترجمان باید فعل (قَدْ خَاب) را به صورت ماضی بعید ترجمه نمایند. ‌متأسفانه اکثرا رعایت نکرده اند.
فعل (قَدْ خَاب) از نظر زمانی معادل ماضی بعید است. ترجمه پیشنهادی برای (قَدْ خَابَ) چنین می‌باشد: «در حالی‌که ناامید بود»
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » EN
(all) faces shall be humbled before the living one, the eternal. those who are burdened with wrong doing shall have failed [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر نور
روز همه ) چهره‌ها در برابر خداوندِ باقی و جاویدان ، و گرداننده و نگهبانِ جهان ( همچون اسیران ) خضوع و خشوع می‌کنند و کُرنِش می‌برند ، و کسی که ( در آن روز کوله‌بارِ ) کفر ( دنیای خود ) را بر دوش کشد ، ناامید ( از لطف خدا و بی‌بهره از نجات و ثواب ) می‌گردد [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » خرمشاهی
وسرها در برابر [پروردگار] زنده پاینده فرود آید، و هر کسى بار ستمى برداشته باشد، نومید گردد [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  احمد يوسفي - احمد یوسفی
و (در قیامت ) همه ی مردم در برابر خداوند زنده و پاینده و کاملا خاضع و ذلیل هستندو کسانی که بار (سنگین ) ظلم و ستم به دوش می کشند (از الطاف الهی ) مایوس و نومید می شوند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سمانه عباس نژاد - تفسیر همراه
و چهره ها برای [خدای] حی قیوم خاضع می شوند و کسی که بار ظلمی بردارد قطعاً ناامید و محروم خواهد شد . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
و سرها در برابر [پروردگار] زنده ى پاینده فرود آید؛ و هر کسى بار ستمى برداشته باشد، نومید گردد [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  اميد رسا - مترجم: امید رسا
" «و خُضوع می نمایَد [و به پایین می اُفتَد ؛ همهِ] صورت ها برایِ [خداوندِ] زنده [و پایَنده و] بَرپا دارنَده ؛ و [حقیقتاً] نااُمید [و زیانکار] شده است هر [فَردی] که ظُلمی را حَمل نمود!» ". [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.