از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
و برای سلیمان باد را ( مسخر کردیم ) که سیر صبحگاهیش به اندازه یک ماه ( از سیر اسب تندرو ) و سیر شبانگاهیش نیز به اندازه یک ماه بود ، و برای او چشمه مس را روان کردیم ، و از طایفه جنّ کسانی بودند که به اذن پروردگار او در خدمتش کار می کردند و هر یک از آنها که از فرمان ما سر می تافت از آتش شعله ور به او می چشاندیم. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
و برای سلیمان باد را مسخّر ساختیم که صبحگاهان مسیر یک ماه را می پیمود و عصرگاهان مسیر یک ماه را و چشمه مس ( مذاب ) را برای او روان ساختیم و گروهی از جنّ پیش روی او به اذن پروردگارش کار می کردند و هر کدام از آنها که از فرمان ما سرپیچی می کرد ، او را عذاب آتش سوزان می چشانیم! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
و برای سلیمان باد را مسخّر ساختیم که صبحگاهان مسیر یک ماه را می پیمود و عصرگاهان مسیر یک ماه را و چشمه مس ( مذاب ) را برای او روان ساختیم و گروهی از جنّ پیش روی او به اذن پروردگارش کار می کردند و هر کدام از آنها که از فرمان ما سرپیچی می کرد ، او را عذاب آتش سوزان می چشانیم! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
و باد را مسخّر سلیمان ساختیم که ( بساطش را ) صبحگاه یک ماه راه می برد و عصر یک ماه ، و معدن مس گداخته ( یا نفت یا معادن دیگر ) را برای او جاری گردانیدیم ، و برخی از دیوان به اذن پروردگار در حضورش به خدمت می پرداختند و از آنها هر که سر از فرمان ما بپیچد عذاب آتش سوزانش می چشانیم. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و باد را برای سلیمان [ رام کردیم: ] که رفتن آن بامداد ، یک ماه ، و آمدنش شبانگاه ، یک ماه [ راه ] بود ، و معدن مس را برای او ذوب [ و روان ] گردانیدیم ، و برخی از جنّ به فرمان پروردگارشان پیش او کار می کردند ، و هر کس از آنها از دستور ما سر برمی تافت ، از عذاب سوزان به او می چشانیدیم. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
و باد را به تسخیر سلیمان درآوردیم که سیر بامداد آن ( از ابتدای روز تا هنگام ظهر ) سیر یک ماه ، و سیر عصرگاهش ( از ظهر تا هنگام غروب ) سیر یک ماه راه بود ، و مس را ] در معدنش [ برای او ذوب کردیم که بسان چشمه ای روان بود ، و از جن کسانی بودند که به فرمان پروردگارشان در برابر او کار می کردند ، و ] چنین مقرّر کردیم که [ هر کس از آنها از دستور ما سرپیچی کند و به فرمان سلیمان نباشد ، از عذاب آتش فروزان به او بچشانیم . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
و باد را برای سلیمان [ مسخّر و رام کردیم ] ، که رفتن صبح گاهش [ به اندازه ] یک ماه و رفتن شام گاهش [ به اندازه ] یک ماه بود و چشمه مس را برای او روان ساختیم ، و گروهی از جن به اذن پروردگارش نزد او کار می کردند ، و هر کدام از آنان از فرمان ما سرپیچی می کرد از عذاب سوزان به او می چشاندیم. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
و باد را براى سلیمان [رام کردیم] که رفتن آن بامداد یک ماه و آمدنش شبانگاه یک ماه [راه] بود و معدن مس را براى او ذوب [و روان] گردانیدیم و برخى از جن به فرمان پروردگارشان پیش او کار مى‏کردند و هر کس از آنها از دستور ما سر برمى‏تافت از عذاب سوزان به او مى‏چشانیدیم [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيدابراهيم غياث الحسيني - تفسیر نور
و براى سلیمان باد را (رام و مسخّر کردیم) که صبحگاهان مسیر یک ماه را مى‏پیمود و عصرگاهان مسیر یک ماه را، و براى او چشمه‏ى مس (گداخته) را روان ساختیم و گروهى از جنّ پیش روى او به اذن پروردگارش کار مى‏کردند؛ و هر یک از آنان که از فرمان ما سرپیچى مى‏کرد او را از عذاب فروزان مى‏چشاندیم. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
و براى سلیمان باد را رام گردانیدیم، که سیر بامدادیش یک ماهه راه و سیر شامگاهیش یک ماهه راه بود؛ براى او چشمه مس گداخته و جوشان را روان ساختیم؛ و از جنّیان گروهى در نزد او و به اذن پروردگارش کار مى کردند و هر کدام از آنان که از فرمان ما سرپیچید، به او از عذاب آتش دوزخ مى چشانیم [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  اميد رسا - مترجم: امید رسا
" و برای «سلیمان» باد را [رام ، و مسخّر نمودیم که] صُبحِ آن یک ماه [را می پیمود] و عَصرِ آن یک ماه [را می پیمود]! ؛ و چشمهِ مس [و باران] را برای او رَوان ساختیم ؛ و فَردی از جِنّ ، کار می کرد به اِذن [و اِجازهِ] پروردگارش [پیشِ روی ، و] میانِ دستهایِ او ؛ و هرکه را از آنها که از اَمر [و فَرمانِ] ما سَرپیچی نماید ، می چشانیم او را از عَذابِ [آتشِ فروزان و] اَفروخته! . " . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.