از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(الذی جعل لکم من الشجرالاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون ):(همان خدایی که برای شما از درخت سبز آتش پدید آورد، پس شما از آن آتش می افروزید)خطاب به رسولخدا ص می فرماید تو از شرک اینها و برگزیدن آلهه به طمع نصرتشان اندوهگین نباش و بدان که ما از کار آنها غافل نیستیم و هم مشرکین و هم معبودهایشان را برای عذاب احضار می کنیم و از آشکار ونهان آنها باخبریم .در ادامه می فرماید: آیا انسان علم قطعی ندارد به اینکه ما او را از نطفه و آبی حقیرآفریدیم با این حال ناگهان دشمنی سرسخت برای خالق خود شده است و بعثت وحشر را انکار می کند؟انسان برای ما مثالی زده وخلقت خود را فراموش کرده و می گوید: چه کسی این استخوانهای پوسیده شده را زنده می کند؟ توای پیامبر درجواب او بگو، همان خدایی که بار اول آن را از عدم محض و بدون الگو ایجاد کرده قادر است تا دوباره از همین استخوانهای پوسیده او را زنده سازد. چون او خدایی است که به همه مخلوقات داناست ، یعنی چیزی را فراموش نمی کند و نسبت به آن جهل ندارد، پس همانطور که ابتدا این بشر را آفریده درحال حیات و مماتش نسبت به او جاهل نبوده حالا هم قادراست که آن استخوانها را زنده کند. و این امر استبعادی ندارد چون او همان خدایی است که می تواند از درخت سبز آتش را ایجاد کند که شما از آن آتش بیفروزید، بااینکه آب و آتش با هم منافیند و درخت تر کجا و آتش سوزان کجا؟ پس همین خدا می تواند مردگان را زنده سازد و این امر بر او دشوار نیست . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرتضي عزتيان - برگزیده تفسیر نمونه
رستاخیز انرژیها! در ادامه بحث پیرامون مسأله امکان معاد مى‏فرماید: «همان کسى که براى شما از درخت سبز آتش آفرید و شما به وسیله آن آتش مى‏افروزید» قادر است که بر این استخوانهاى پوسیده بار دیگر لباس حیات بپوشاند (الَّذِی جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ).
در این جا تفسیر دقیقى وجود دارد که به کمک دانشهاى امروز بر آن دست یافته‏ایم که ما نام آن را رستاخیز انرژیها گذارده‏ایم.- البته تفسیرهاى دیگر را نیز ردّ نمى‏کنیم.
توضیح این که: یکى از کارهاى مهم گیاهان مسأله «کربن گیرى» از هوا، و ساختن «سلولز نباتى» است. این سلولز یاخته‏هاى درختان و گیاهان- گاز کربن- را از هوا گرفته و آن را تجزیه مى‏کنند، اکسیژن آن را آزاد ساخته، و کربن را در وجود خود نگاه مى‏دارد، و سپس آن را با آب ترکیب کرده و چوب درختان را از آن مى‏سازد.
ولى مسأله مهم این است که طبق گواهى علوم طبیعى هر ترکیب شیمیایى که انجام مى‏یابد یا باید توأم با جذب انرژى اصلى باشد و یا آزاد کردن آن- دقت کنید.
بنابر این هنگامى که درختان به عمل کربن‏گیرى مشغولند، طبق این قانون احتیاج به وجود یک انرژى دارند، و در اینجا از گرما و نور آفتاب به عنوان یک انرژى فعال استفاده مى‏کنند.
به این ترتیب به هنگام تشکیل چوبهاى درختان مقدارى از انرژى آفتاب نیز در دل آنها ذخیره مى‏شود و به هنگامى که چوبها را به اصطلاح مى‏سوزانیم همان انرژى ذخیره شده آفتاب آزاد مى‏گردد، زیرا بار دیگر «کربن» با «اکسیژن» هوا ترکیب شده و گاز کربن را تشکیل مى‏دهد، و اکسیژن و ئیدروژن (مقدارى آب) برگزیده تفسیر نمونه، ج‏4، ص: 113
آزاد مى‏گردد.
و این که مى‏گویند همه انرژیها در کره زمین به انرژى آفتاب باز مى‏گردد یکى از چهره‏هایش همین است.
اینجاست که به «رستاخیز انرژیها» مى‏رسیم، و مى‏بینیم نور و حرارتى که در این فضا پراکنده مى‏شود و برگ درختان و چوبهاى آنها را نوازش و پرورش مى‏دهد هرگز نابود نشده است، بلکه تغییر چهره داده، و دور از چشم ما انسانها در درون ذرات چوب و شاخه و برگ درختان پنهان شده است، و هنگامى که یک شعله آتش به چوب خشکیده مى‏رسد، رستاخیز آنها شروع مى‏شود، و تمام آنچه از انرژى آفتاب در درخت پنهان بود در آن لحظه «حشر و نشورش» ظاهر مى‏گردد، بى‏آنکه حتى به اندازه روشنایى یک شمع در یک زمان کوتاه از آن کم شده باشد!- باز هم دقت کنید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : کار های خدا خیلی خیلی با حکمت است که می خواهد با فکر کردن در هر آیه ای از قرآن به فکر بیافتیم و بزرگی هر کارش را دریافت کنیم.
سبحان الله.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - اثنی عشری
الَّذِی جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (80)


بعد از آن از صنعت عجیبه خود اخبار فرماید:
الَّذِی جَعَلَ لَکُمْ‌: آن خدائى که به قدرت کامله بیافرید و پیدا کرد براى شما، مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً: از درخت سبز آتشى را، فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ‌: پس آنگاه شما از آن درخت مى‌افروزید آتش را. در اکثر بادیه عرب دو درخت است: یکى را (مرخ) و دیگرى را (غفار) گویند، هرگاه شاخه مرخ را به شاخه از غفار بزنند و بمالند آتش از آن بیرون آید، با وجود بر آنکه تر و تازه باشند. کلبى گوید: تمام درختها آتش دارند الا درخت عناب. پس آن ذاتى که قادر باشد بر بیرون آوردن آتش از درختى که در غایت رطوبت و سبزى باشد با وجود مباینت و تضاد آب و آتش، پس قدرت او بیشتر خواهد بود بر اعاده چیزى که با طراوت بوده و خشک شده. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » اطیب البیان
الَّذِی‌ جَعَل‌َ لَکُم‌ مِن‌َ الشَّجَرِ الأَخضَرِ ناراً فَإِذا أَنتُم‌ مِنه‌ُ تُوقِدُون‌َ (80)

‌آن‌ کسی‌ ‌که‌ قرار داد ‌برای‌ ‌شما‌ ‌از‌ درخت‌ سبز خرم‌ آتش‌ ‌را‌ ‌پس‌ ‌شما‌ ‌از‌ ‌آن‌ برافروخته‌ میشوید ‌آن‌ کسی‌ ‌که‌ دریای‌ آتش‌ ‌را‌ ‌بر‌ ابراهیم‌ گلستان‌ میکند دریای‌ نیل‌ ‌را‌ ‌برای‌ بنی‌‌-‌ اسرائیل‌ میشکافد و دوازده‌ جاده‌ میکند ‌آن‌ کسی‌ ‌که‌ تخت‌ بلقیس‌ ‌را‌ ‌از‌ شهر سبا طرفة العین‌ نزد سلیمان‌ حاضر میکند ‌آن‌ کسی‌ ‌که‌ ‌اینکه‌ عالم‌ بالا ‌را‌ و ‌اینکه‌ کرات‌ جویه‌ ‌را‌ مسخر ‌شما‌ کرده‌ ‌آن‌ کسی‌ ‌که‌ ‌از‌ خاک‌ انسان‌ خلق‌ کرده‌ ‌از‌ آتش‌ جن‌ خلق‌ کرده‌ و میلیاردها کارهای‌ دیگر حیات‌ میدهد موت‌ میدهد صحت‌، مرض‌، غنی‌، فقر عزت‌، ذلت‌، ‌بر‌ ‌او‌ چه‌ مشکلی‌ دارد ‌که‌ ‌از‌ عظام‌ پوسیده‌ انسان‌ خلق‌ کند ‌با‌ اینکه‌ نمونه ‌آن‌ ‌را‌ ‌در‌ دنیا نشان‌ داده‌ قضیه ابراهیم‌ و چهار مرغ‌ قضیه عزیر و یک‌ شهر مرده‌ پوسیده‌ قضیه عیسی‌ و احیای‌ موتی‌ قضیه موسی‌ و هفتاد نفر ‌از‌ بنی‌‌-‌ اسرائیل‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.