از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
71) ( برای توجه به گفتگو و محاجّه ملأ اعلی به یاد آر ) هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت: [ نظرات / امتیازها ]
72) پس چون ساخت کالبد او را کامل کردم و از روح خود ( از موجود زنده بالذات و زندگی بخش مخلوق و منسوب به خود ) در آن دمیدم پس همگی سجده کنان در برابر او درافتید. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
71) و به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: «من بشری را از گل می آفرینم! [ نظرات / امتیازها ]
72) هنگامی که آن را نظام بخشیدم و از روح خود در آن دمیدم ، برای او به سجده افتید!» [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
71) و به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: «من بشری را از گل می آفرینم! [ نظرات / امتیازها ]
72) هنگامی که آن را نظام بخشیدم و از روح خود در آن دمیدم ، برای او به سجده افتید!» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
71) ( یاد کن ) هنگامی که خدایت به فرشتگان گفت که من بشری از گل خواهم آفرید. [ نظرات / امتیازها ]
72) پس آن گاه که او را به خلقت کامل بیاراستم و از روح خود در او بدمیدم بر او به سجده در افتید. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
71) آن گاه که پروردگارت به فرشتگان گفت: «من بشری را از گِل خواهم آفرید. [ نظرات / امتیازها ]
72) پس چون او را [ کاملًا ] درست کردم و از روح خویش در آن دمیدم ، سجده کنان برای او [ به خاک ] بیفتید.» [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
71) یاد کن زمانی را که پروردگارت به فرشتگان گفت : من از گِل ، بشری خواهم آفرید; [ نظرات / امتیازها ]
72) پس هنگامی که او را به صورت انسانی کامل درآوردم و از روحی والا که از من است در او دمیدم و به او حیات انسانی بخشیدم ، بر زمین افتید و او را سجده کنید . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
71) [ یاد کن ] هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: همانا من بشری از گل خواهم آفرید. [ نظرات / امتیازها ]
72) پس زمانی که اندامش را درست و نیکو نمودم و از روح خود در او دمیدم ، برای او سجده کنید. [ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبردرقران استادصبوحی
71) به یاد آر زمانی را که پروردگارت به فرشتگان گفت من بشری از گل خواهم آفرید [ نظرات / امتیازها ]
72) و وقتی که او راپرداختم و از روح خود در او دمیدم همگی برایش به سجده بیافتید [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
72) ‏هنگامی که آن را سر و سامان دادم و آراسته و پیراسته کردم ، و از جان متعلّق به خود در او دمیدم ، در برابرش سجده ( بزرگداشت و درود ) ببرید .‏ [ نظرات / امتیازها ]