از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
خداوند شما را در ( باره میراث ) اولادتان توصیه می کند که برای هر پسر به اندازه سهم دو دختر باشد ، پس اگر ( همه ورثه ) زن باشند ( دو دختر یا ) بیش از دو دختر ، دو سوم ما ترک ( میّت به حکم اولی ) از آن آنهاست ( و بقیه نیز در فرض نبودن پدر و مادر به آنها برمی گردد ) و اگر ( وارث ، تنها ) یک دختر باشد نصف ما ترک از آن اوست ( و بقیه نیز اگر پدر و مادر نباشند به او برمی گردد ) ، و برای هر یک از پدر و مادر میت اگر فرزند داشته باشد یک ششم است ، و اگر فرزندی نداشته و ارثش را تنها پدر و مادر می برند پس برای مادرش یک سوم مال است ( و بقیه از آن پدر است ) ، و اگر میت برادرانی داشته باشد برای مادر یک ششم است ، ( همه اینها ) پس از ( بیرون کردن ) وصیتی است که می کند یا دینی ( که به گردن اوست ) . شما نمی دانید کدام یک از پدران و پسرانتان به حال شما سودمندترند ( بنا بر این از اختلاف سهم الارث تعجب و اعتراض نکنید. این طرز تقسیم ) فریضه ای است از جانب خداوند ، همانا خداوند همواره دانا و حکیم است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) : خداوند بیامرزد اقای مشکینی را . انچنان ترجمه کرده این ایه را که نیازی به مراجعه به تفسیر نیست
2) : عالییی
3) : عالی با انبیائ طاهرینش محشور شود ان شاالله
4) : عالیست

5) : عالییی
6) : چرا لفظ یک ششم را برای هریک از والدین آورده است و نگفته الباقی بین آندو تقسیبه تساوی تقسیم می شود ؟
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش می کند که سهم ( میراث ) پسر ، به اندازه سهم دو دختر باشد و اگر فرزندان شما ، ( دو دختر و ) بیش از دو دختر باشند ، دو سوم میراث از آن آنهاست و اگر یکی باشد ، نیمی ( از میراث ، ) از آن اوست. و برای هر یک از پدر و مادر او ، یک ششم میراث است ، اگر ( میت ) فرزندی داشته باشد و اگر فرزندی نداشته باشد ، و ( تنها ) پدر و مادر از او ارث برند ، برای مادر او یک سوم است ( و بقیه از آن پدر است ) و اگر او برادرانی داشته باشد ، مادرش یک ششم می برد ( و پنج ششم باقیمانده ، برای پدر است ) . ( همه اینها ، ) بعد از انجام وصیتی است که او کرده ، و بعد از ادای دین است- شما نمی دانید پدران و مادران و فرزندانتان ، کدامیک برای شما سودمندترند!- این فریضه الهی است و خداوند ، دانا و حکیم است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) : اگر او برادرانی داشته باشد ، مادرش یک ششم می برد ( و پنج ششم باقیمانده ، برای پدر است ) پس چرا در این قسمت وللذکر مثل حظالانثیین رعایت نشده ؟ توضیح فرمایید
رمضانی (داور) : حکم «برای هر پسر به اندازه سهم دو دختر باشد» مخصوص اولاد است. خداوند در حالتهای مختلف، حکم خود را بیان فرموده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
حکم خدا در حق فرزندان شما این است که پسران دو برابر دختران ارث برند ، پس اگر دختران بیش از دو نفر باشند ، فرض همه دو ثلث ( دو سوم ) ترکه است و اگر یک نفر باشد ، نصف و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس ترکه است در صورتی که میت را فرزند باشد و اگر فرزند نباشد و وارث منحصر به پدر و مادر باشد در این صورت مادر یک ثلث می برد ( و باقی به پدر رسد ) و اگر میت را برادر باشد در این فرض مادر سدس خواهد برد ، پس هر آنکه حق وصیت و دین که به مال میت تعلق گرفته استثنا شود ، شما این را که پدران یا فرزندان و خویشان کدام یک به خیر و صلاح و به ارث بردن به شما نزدیکترند نمی دانید ( تا در حکم ارث مراعات کنید ) ( این احکام ) فریضه ای است که خدا باید معین فرماید زیرا خداوند بهر چیز دانا و به همه مصالح خلق آگاه است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
حکم خدا در حق فرزندان شما این است که پسر دو برابر دختر ارث برد ، پس اگر همه دختر و بیش از دو تن باشند فرض همه دو ثلث [ فرض ها یعنی سهمیه های معیّن ارث ، شش نوع است: نصف ، رُبع ( یک چهارم ) ، ثُمن ( یک هشتم ) ، سُدس ( یک ششم ) ، ثلث ( یک سوم ) ، ثُلُثان ( دو سوم ) . ] ترکه است ، و اگر یک دختر باشد نصف ، و فرض هر یک از پدر و مادر یک سُدس تَرَکه است در صورتی که میّت را فرزند باشد و اگر فرزند نباشد و وارث منحصر به پدر و مادر بود ، در این صورت مادر یک ثلث می برد ( باقی را پدر ) ، و اگر میّت را برادرانی باشد در این فرض مادر یک سُدس خواهد برد ، پس از آنکه حقّ وصیّت و بدهی که به مال میّت تعلق گرفته جدا شود. شما این را که پدران و فرزندان کدام یک به خیر و صلاح ( و به ارث بردن ) به شما نزدیکترند نمی دانید. ( این احکام ) فریضه ای است که خدا معیّن فرموده ، که خدا به هر چیز دانا و آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش می کند: سهم پسر ، چون سهم دو دختر است. و اگر [ همه ورثه ، ] دختر [ و ] از دو تن بیشتر باشند ، سهم آنان دو سوم ما ترک است و اگر [ دختری که ارث می برد ] یکی باشد ، نیمی از میراث از آنِ اوست ، و برای هر یک از پدر و مادر وی [ متوفی ] یک ششم از ما تَرک [ مقرّر شده ] است ، این در صورتی است که [ متوفّی ] فرزندی داشته باشد. ولی اگر فرزندی نداشته باشد و [ تنها ] پدر و مادرش از او ارث برند ، برای مادرش یک سوم است [ و بقیّه را پدر می برد ] و اگر او برادرانی داشته باشد ، مادرش یک ششم می برد ، [ البته همه اینها ] پس از انجام وصیّتی است که او بدان سفارش کرده یا دینی [ که باید استثنا شود ] . شما نمی دانید پدران و فرزندانتان کدام یک برای شما سودمندترند. [ این ] فرضی است از جانب خدا ، زیرا خداوند دانای حکیم است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
خدا به شما درباره فرزندانتان سفارش می کند که سهم پسر از میراث ، مانند سهم دو دختر است . این در صورتی است که وارثان ، دختر و پسر باشند ; و اگر همه دختر و بیش از دو تن باشند ، سهم آنان دو سوم چیزی است که متوفی برجای نهاده است ; و اگر فقط یک دختر باشد ، سهم او نصف میراث است . و برای هر یک از پدر و مادر متوفی از آنچه بر جای نهاده یک ششم است . این در صورتی است که متوفی فرزند داشته باشد ، ولی اگر فرزندی نداشته باشد و تنها پدر و مادرش از او ارث ببرند ، یک سوم از آنِ مادر ] و بقیه از آنِ پدر [ است . این در صورتی است که متوفی برادرانی نداشته باشد ، ولی اگر برادرانی داشته باشد ، یک ششم میراث از آنِ مادر ] و بقیه از آنِ پدر [ است . این سهام پس از استثنای موردی است که متوفی بدان وصیت کرده و پس از استثنای دین اوست . شما نمی دانید پدرانتان و پسرانتان کدام یک از آنان سودشان به شما نزدیک تر است تا میراث را براساس آن تقسیم کنید . پس به سهم هایی که از جانب خدا مقرر شده است ملتزم باشید . به راستی خدا دانا و حکیم است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
خدا شما را درباره [ ارث ] فرزندانتان سفارش می کند که سهم پسر مانند سهم دو دختر است. و اگر [ میراث برانِ میّت ] دخترند و بیش از دو دختر باشند ، سهم آنان دو سوم میراث است و اگر یک دختر باشد ، نصف میراث سهم اوست. و برای هر یک از پدر و مادر میّت چنانچه میّت فرزندی داشته باشد ، یک ششم میراث است و اگر فرزندی نداشته باشد ، و [ تنها ] پدر و مادرش ارث می برند برای مادرش یک سوم است [ و باقی مانده میراثْ سهم پدر اوست ] و اگر میّت برادرانی داشته باشد ، سهم مادرش یک ششم است. [ همه این سهام ] پس از وصیتی است که [ نسبت به مال خود ] می کند ، یا [ پس از ] دِیْنی است [ که باید از اصل مال پرداخت شود. ] شما نمی دانید پدران و فرزندانتان کدام یک برای شما سودمندترند [ بنابراین اختلاف سهم ها شما را نگران نکند و موجب اعتراض نشود ] . [ این تقسیم بندی ] فریضه ای از سوی خداست زیرا خدا همواره دانا و حکیم است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم محمودي
خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش مى‏کند که سهم (میراث) پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد; و اگر فرزندان شما، (دو دختر و) بیش از دو دختر باشند، دو سوم میراث از آن آنهاست; و اگر یکى باشد، نیمى (از میراث،) از آن اوست. و براى هر یک از پدر و مادر او، یک ششم میراث است، اگر (میت) فرزندى داشته باشد; و اگر فرزندى نداشته باشد، و (تنها) پدر و مادر از او ارث برند، براى مادر او یک سوم است (و بقیه از آن پدر است); و اگر او برادرانى داشته باشد، مادرش یک ششم مى‏برد (و پنج ششم باقیمانده، براى پدر است). (همه اینها،) بعد از انجام وصیتى است که او کرده، و بعد از اداى دین است -شما نمى‏دانید پدران و مادران و فرزندانتان، کدامیک براى شما سودمندترند!- این فریضه الهى است; و خداوند، دانا و حکیم است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را که ترجمه مکارم است وارد نمایید.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
Voici ce qu'Allah vous enjoint Au sujet de vos enfants: Au fils, une part équivalente à celle de deux filles. s'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. quant aux père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. s'il n'a pas d'enfant et que ses père et mère héritent de Lui, à Sa mère alors le tiers. mais s'il a des frères, à la mère alors le sixième, après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. de vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah est, Certes, Omniscient et Sage [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه نصيري خليلي
خداوند برای پسران سهم ارث را دو برابر دختران قرار داده است، و اگر فرزندان فقط دختر باشند، دو سوم میراث پدر مال آن‌ها است و اگر فقط یک دختر باشد، نصف ارث پدر مال اوست. و (چنانچه میت خواهر و برادری نداشته باشد و) فرزندی داشته باشد،سهم پدر و مادرش ، هر کدام یک ششم است، و اگر فرزندی نداشته باشد، مادر یک سوم ارث می‌برد( و دو سوم بقیه مال پدر است)، و اگر میت برادرانی داشته باشد، سهم مادرش یک ششم می‌شود. البته بعد از آنکه به وصیت عمل شد و قرض‌ها پرداخت شد، شما نمی‌دانید پدر یا برادر، کدام برای شما سودمندتر هستند، (تا ارث را تقسیم کنید) پس این کاری است که بر خدا مقرر شده (و او تعیین می‌کند)، همانا خداوند همواره دانا و حکیم است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیتی
خدا درباره فرزندانتان به شما سفارش مى‌کند که سهم پسر برابر سهم دو دختر است. و اگر دختر باشند و بیش از دو تن، دو سوم میراث از آنهاست. و اگر یک دختر بود نصف برد و اگر مرده را فرزندى باشد هر یک از پدر و مادر یک ششم میراث را برد. و اگر فرزندى نداشته باشد و میراث‌بران تنها پدر و مادر باشند، مادر یک سوم دارایى را برد. اما اگر برادران داشته باشد سهم مادر، پس از انجام وصیتى که کرده و پرداخت وام او یک ششم باشد. و شما نمى‌دانید که از پدران و پسرانتان کدام یک شما را سودمندتر است. اینها حکم خداست، که خدا دانا و حکیم است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » خرمشاهی
خداوند به شما چنین سفارش مى‌کند که در مورد فرزندانتان، پسر را برابر بهره دو دختر باشد، و اگر [وارثان، دو دختر یا] بیشتر از دو دختر باشند، سهم آنان دو سوم ترکه است، و اگر فقط یک دختر باشد، سهم او نصف ترکه است، و اگر [متوفى‌] فرزند داشته باشد، براى پدر و مادرش هریک، یک ششم ترکه است، و اگر فرزند نداشته باشد، و میراث بر او فقط پدر و مادرش باشند، در این صورت براى مادرش یک سوم [و براى پدر دو سوم‌] است، و اگر برادرانى داشته باشد، سهم مادرش یک ششم است، [این تقسیم میراث‌] پس از عمل به وصیتى که کرده است یا پرداخت وامى که دارد [انجام مى‌گیرد] شما نمى‌دانید که پدرانتان یا پسرانتان کدامیک بیشتر به شما سود مى‌رسانند، [این احکام‌] فریضه الهى است، و خداوند داناى فرزانه است‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » قرآن چاپ سنگی
می‌فرماید شما را خدا در اولادتان از برای مذکر مانند بهره‌ی دو مؤنث، پس اگر باشند زنان فوق دو تا پس از برای آن‌ها است دو ثلث آنچه را گذاشتند و اگر باشد یکی، پس از برای او است نصف، و مر والدینش را از برای هر یک از ایشان شش یک از آنچه گذاشتند اگر باشد مر او را فرزندی، پس اگر نباشد مر او را فرزندی و میراث برند از او والدینش پس مادر او را باشد سه یک، پس اگر باشد مر او را برادران، پس مادر او را است شش یک، از بعد وصیتی که وصیت می‌‌کند به آن یا دینی، پدران شما و پسران شما نمی‌دانید کدامشان نزدیک‌ترند مر شما را از راه نفع، فرض کردنی است از خدا، به درستی که خدا باشد دانای درست‌کار. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » معزی
دستور دهد شما را خدا در باره فرزندان شما که برای نرینه است مانند بهره دو مادینه پس اگر زنانی باشند بیش از دو تن برای ایشان است دو ثُلث آنچه بازگذارده و اگر یک آن باشد پس برای او است نیم و برای پدر و مادرش هر کدام از آنان است شش یک از آنچه بازگذارده اگر وی را فرزندی باشد و اگر وی را فرزندی نباشد و ارث برد از او پدر و مادرش پس برای مادرش سه یک است و اگر وی را برادرانی باشند پس مادرش را شش یک است پس از وصیّتی که کرده باشد یا وامی پدران شما و فرزندان شما ندانید کدامین نزدیکترند به شما در سودمندی بایسته است از خدا همانا خداوند است دانای حکیم‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - مجتبوی
خدا شما را درباره فرزندانتان سفارش می کند : بهره پسر در میراث بهره دو دختر باشد. پس اگر وارثان دختر وبیش از دو باشند ، دو سوم میراث از آن هاست، و اگر یک دختر باشد نیمی از میراث از آن اوست.و برای هر یک از پدر و مادر وی آن مرده شش یک میراث است اگر فرزندی ندارد و پدر ومادرش وارث اویند برای مادرش سه یک است، و اگر برادرانی دارد مادرش شش یک می برد .این تقسیم میراث پس از گزاردن وصیتی است که کرده یا پرداخت بدهی و وامی است که داشته .شما نمی دانید که پدرانتان و فرزندانتان کدامشان برای شما سودمند ترند. این حکمی است مقرر شده از جانب خدا ، همانا خدا دانا و با حکمت است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم چراغي - ترجمه نور
خداوند درباره (ارث) فرزندانتان به شما سفارش مى‏کند، براى پسر مانند سهم دو دختر است، پس اگر وارثان از جنس زن و بیش از دو نفر باشند، دوسوّم میراث، سهم آنان است و اگر یکى باشد، نصف میراث از آنِ اوست. و براى هر یک از پدر و مادرِ (میّت)، یک ششم میراث است، اگر میّت، فرزندى داشته باشد. امّا اگر فرزندى نداشته و پدر ومادر، تنها وارث او باشند، مادر یک‏سوّم مى‏برد (و باقى براى پدر است) و اگر متوفّى برادرانى داشته باشد، مادرش یک ششم مى‏برد. (البتّه تقسیم ارث) پس از عمل به وصیّتى است که او (متوفّى) سفارش کرده یا پرداخت بدهى اوست. شما نمى‏دانید پدران و پسرانتان، کدامیک برایتان سودمندترند. این احکام، از سوى خدا واجب شده است، همانا خداوند دانا و حکیم است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  . پوربافراني
ترجمه مجتبوی
خدا شما را در باره فرزندانتان سفارش مى‏کند: بهره پسر [در میراث‏] بهره دو دختر باشد. پس اگر [وارثان‏] دختر و بیش از دو باشند، دو سوم میراث از آنهاست، و اگر یک دختر باشد نیمى از میراث از آن اوست. و براى هر یک از پدر و مادر وى- آن مرده- شش یک میراث است اگر فرزندى داشته باشد، و اگر فرزندى ندارد و پدر و مادرش وارث اویند براى مادرش سه یک است، و اگر برادرانى دارد مادرش شش یک مى‏برد. [این تقسیم میراث‏] پس از [گزاردن‏] وصیتى است که کرده یا پرداخت بدهى و وامى است که داشته. شما نمى‏دانید که پدرانتان و فرزندانتان کدامشان براى شما سودمندترند. این حکمى است مقرّر شده از جانب خدا، همانا خدا دانا و با حکمت است.

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » en
Allah enjoins you concerning your children: The male shall have the equal of the portion of two females; then if they are more than two females, they shall have two-thirds of what the deceased has left, and if there is one, she shall have the half; and as for his parents, each of them shall have the sixth of what he has left if he has a child, but if he has no child and (only) his two parents inherit him, then his mother shall have the third; but if he has brothers, then his mother shall have the sixth after (the payment of) a bequest he may have bequeathed or a debt; your parents and your children, you know not which of them is the nearer to you in usefulness; this is an ordinance from Allah: Surely Allah is Knowing, Wise [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  شهرام سليمان زاده - تفسیر نور
خداوند درباره (ارث) فرزندانتان به شما سفارش مى‏کند، براى پسر مانند سهم دو دختر است، پس اگر وارثان از جنس زن و بیش از دو نفر باشند، دوسوّم میراث، سهم آنان است و اگر یکى باشد، نصف میراث از آنِ اوست. و براى هر یک از پدر و مادرِ (میّت)، یک ششم میراث است، اگر میّت، فرزندى داشته باشد. امّا اگر فرزندى نداشته و پدر ومادر، تنها وارث او باشند، مادر یک‏سوّم مى‏برد (و باقى براى پدر است) و اگر متوفّى برادرانى داشته باشد، مادرش یک ششم مى‏برد. (البتّه تقسیم ارث) پس از عمل به وصیّتى است که او (متوفّى) سفارش کرده یا پرداخت بدهى اوست. شما نمى‏دانید پدران و پسرانتان، کدامیک برایتان سودمندترند. این احکام، از سوى خدا واجب شده است، همانا خداوند دانا و حکیم است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
خداوند در باره‌ی فرزندان‌تان به شما سفارش می‌کند که سهم پسر از ارث، به اندازه‌ی سهم دو دختر باشد و اگر وارثان، تنها دختر و تعدادشان بیش از دو نفر باشد، سهم‌شان دو سوم از ارث است و اگر تنها یک دختر باشد، نیمی از ارث سهم اوست. سهم هر یک از پدر و مادر متوفی در صورتی که فرزندی داشته باشد، یک ششم ما ترک است و اگر فرزندی نداشته باشد و تنها پدر و مادر از او ارث می‌برند، سهم مادر یک سوم خواهد بود و بقیه از آن پدر است. اگر متوفی برادرانی داشته باشد، مادرش یک ششم می‌برد و باقیمانده برای پدر است. البته تعلق این سهم‌ها بعد از ادای دین میت و انجام وصیت‌های اوست. شما نمی‌دانید کدامیک از والدین یا فرزندان برای شما سودمندترند تا میراث را بر اساس آن تقسیم کنید، اما خداوند به مصلحت بندگان داناست و بر اساس حکمتش چنین حکم کرده است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.