از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
ای کسانی که ایمان آورده اید ، ( در همه امورتان ) به کمال و دوام قیام کننده به عدل و گواهی دهنده برای خدا باشید هر چند به زیان خودتان یا پدر و مادر یا نزدیکانتان باشد ، اگر ( هر یک از طرفین دعوا ) توانگر یا فقیر باشد ( شما به لحاظ حال آنها بر خلاف واقع گواهی ندهید ، زیرا ) خداوند به ( رعایت حال ) آنها سزاوارتر است ، پس پیروی از هوای نفس نکنید تا از حق عدول نمایید. و اگر زبان ( به سوی باطل ) پیچید یا ( از گواهی ) روی برتابید همانا خداوند همواره به آنچه عمل می کنید آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
ای کسانی که ایمان آورده اید! کاملًا قیام به عدالت کنید! برای خدا شهادت دهید ، اگر چه ( این گواهی ) به زیان خود شما ، یا پدر و مادر و نزدیکان شما بوده باشد! ( چرا که ) اگر آنها غنیّ یا فقیر باشند ، خداوند سزاوارتر است که از آنان حمایت کند. بنا بر این ، از هوی و هوس پیروی نکنید که از حق ، منحرف خواهید شد! و اگر حق را تحریف کنید ، و یا از اظهار آن ، اعراض نمایید ، خداوند به آنچه انجام می دهید ، آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
هان ای کسانی که ایمان آورده اید! عمل به عدالت را بپا دارید- از روشن ترین مصادیق آن این است که- طبق رضای خدا شهادت دهید ، هر چند که به ضرر خودتان و یا پدر و مادرتان و خویشاوندانتان باشد ، ثروت توانگر ، و دلسوزی در حق فقیر وادارتان نسازد به اینکه بر خلاف حق شهادت دهید ، چون خدا از تو ، به آن دو مهربانتر است ، پس هوا و هوس را پیروی مکنید که بیم آن هست از راه حق منحرف شوید و بدانید که اگر شهادت را تحریف کنید و یا اصلا شهادت ندهید خدا بدانچه می کنید آگاه است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) : برای من این ترجمه رسا و واضح بود
2) : این ترجمه بهتر از بقیه بود
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
ای اهل ایمان ، نگهدار عدالت باشید و برای خدا گواهی دهید هر چند بر ضرر خود یا پدر و مادر و خویشان شما باشد ، ( برای هر کس شهادت می دهید ) اگر فقیر باشد یا غنی ، خدا به ( رعایت حقوق ) آنها اولی است ، پس شما ( در حکم و شهادت ) پیروی هوای نفس نکنید تا مبادا عدالت نگاه ندارید. و اگر زبان را ( در شهادت به نفع خود ) بگردانید یا ( از بیان حق ) خودداری کنید خدا به هر چه کنید آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) : مسئولان دانشکده هاروارد آمریکا به تازگی آیه ای از قرآن کریم را بر سردر ورودی اصلی دانشکده حقوق این دانشگاه قرار داده اند.
این آیه از قرآن کریم که آیه 135 سوره نساء است در روی دیواری که مختص به درج مهمترین عبارات و نوشته ها درباره عدالت است، قرار داده شده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
ای کسانی که ایمان آورده اید ، پیوسته به عدالت قیام کنید و برای خدا گواهی دهید ، هر چند به زیان خودتان یا [ به زیان ] پدر و مادر و خویشاوندان [ شما ] باشد. اگر [ یکی از دو طرفِ دعوا ] توانگر یا نیازمند باشد ، باز خدا به آن دو [ از شما ] سزاوارتر است پس ، از پیِ هوس نروید که [ در نتیجه از حق ] عدول کنید. و اگر به انحراف گرایید یا اعراض نمایید ، قطعاً خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
ای کسانی که ایمان آورده اید ، به عدالت رفتار کنید و در پاسداری از آن سخت بکوشید ، و برای خدا گواهی دهید هرچند گواهی شما به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان نزدیکتان باشد . اگر آن کسی که در حق او شهادت می دهید توانگر یا تهیدست باشد ، توانگری و تهیدستی او شما را از شهادت به حق باز ندارد که خدا به رعایت حال آنان از شما سزاوارتر است ; پس از هوای خویش پیروی نکنید که مبادا از حق منحرف شوید . و اگر زبان خود را به گواهی ناحق بپیچانید یا از گواهی دادن روی برتابید ، بدانید که خدا به آنچه می کنید آگاه است و کیفرش در انتظار شماست . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
ای اهل ایمان! [ همواره در همه امور زندگی ] قیام کننده به عدل ، و گواهی دهنده برای خدا باشید ، هر چند به زیان خود یا پدر و مادر یا خویشانتان باشد. اگر [ یکی از دو طرف نزاع ] توانگر یا فقیر باشد [ با لحاظ کردن وضع آنان ، بر خلاف خدا گواهی ندهید زیرا ] خدا به حمایت از آنان و رعایت حالشان سزوارتر است. پس [ در هنگام گواهی دادن ] از هوای نفس پیروی نکنید تا از حق منحرف شوید. و اگر زبانتان را [ به سوی گواهی ناحق و دروغ ] بپیچانید ، یا از گواهی دادن روی برتابید یقیناً خدا همواره به آنچه انجام می دهید ، آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمیدالله
les croyants! Observez strictement la justice et soyez des témoins (véridiques) comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous mêmes, contre vos père et mère ou proches parents. qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux (Et il est plus Connaisseur de leur intérêt que vous). ne suivez donc pas les passions, afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou Si vous le refusez, [sachez qu'] Allah est parfaitement Connaisseur de ce que vous faites [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
les croyants! Observez strictement la justice et soyez des témoins (véridiques) comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous mêmes, contre vos père et mère ou proches parents. qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux (Et il est plus Connaisseur de leur intérêt que vous). ne suivez donc pas les passions, afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou Si vous le refusez, [sachez qu'] Allah est parfaitement Connaisseur de ce que vous faites [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه نصيري خليلي
خرمدل:
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! دادگری پیشه سازید و در اقامه‌ی عدل و داد بکوشید، و به خاطر خدا شهادت دهید (و از این سو و آن سو جانبداری نکنید) هر چند که شهادتتان به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان بوده باشد. اگر کسی که به زیان او شهادت داده می‌شود دارا یا نادار باشد، (رغبت به دارا، یا شفقت به نادار، شما را از ادای شهادت حق منصرف نکند) چرا که (رضای) خداوند از (رضای) هردوی آنان بهتر است (و خدا به مصلحت آن دو آگاه‌تر از شما است) پس از هوا و هوس پیروی نکنید که (اگر چنین کنید از حق) منحرف می‌گردید (و به باطل می‌افتید). و اگر زبان از ادای شهادت حق بپیچانید یا از آن روی بگردانید، خداوند از آنچه می‌کنید آگاه است (و پاداش اعمال نیک و پادافره اعمال بدتان را می‌دهد). [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
خرمشاهی:
اى مؤمنان به عدل و داد برخیزید و در راه رضاى خدا شاهد باشید [و شهادت دهید] ولو آنکه به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندانتان باشد، [خواهان گواهى‌] چه توانگر چه تهیدست باشد، خداوند بر آنان مهربان‌تر است، پس از هواى نفس پیروى مکنید که از حق عدول کنید، و اگر زبان بازى کنید یا تن زنید [بدانید که‌] خداوند به آنچه مى‌کنید آگاه است‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
تفسیر راهنما:
اى کسانى که ایمان آورده اید! دقیقاً به عدالت قیام کنید و براى خدا شهادت دهید، اگر چه به زیان خودتان یا پدر و مادر یا خویشان نزدیکترتان باشد، اگر [خواهان شهادت ]بى نیاز یا فقیر باشد خدا [به رعایت حال ]آن دو سزاوارتر است; پس پیروى هوس نکنید که منحرف شوید، و اگر به انحراف گرایید یا [از اظهار حق ]روى بگردانید [بازخواست مى شوید زیرا ]قطعاً خدا از آنچه انجام مى دهید آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
آیتی:
اى کسانى که ایمان آورده‏اید، به عدالت فرمانروا باشید و براى خدا شهادت دهید، هر چند به زیان خود یا پدر و مادر یا خویشاوندان شما- چه توانگر و چه درویش- بوده باشد. زیرا خدا به آن دو سزاوارتر است. پس، از هوا نفس پیروى مکنید تا از شهادت حق عدول کنید. چه زبان‏بازى کنید یا از آن اعراض کنید، خدا به هر چه مى‏کنید آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
احسن الحدیث:
اى کسانى که ایمان آورده‏اید، قائم به عدالت و گواهان براى خدا باشید هر چند به ضرر خود یا پدر و مادر و خویشان باشد، اگر مشهود له توانگر یا فقیر باشد خدا به آن دو سزاوارتر است، پیرو هوس مباشید که از عدالت اعراض کنید، اگر گواهى را تبدیل کنید یا از آن اعراض نمائید خدا به آنچه مى‏کنید داناست [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
بانو امین:
اى کسانیکه ایمان آورده‏اید ایستادگان بعدل باشید و ایستادگان باشید بر گواهان (حکم خدا) اگر چه بر ضرر خودتان یا پدر و مادرتان یا خویشاوندانتان تمام شود اگر غنى باشند (مشهود علیه) یا فقیر خدا اولى است بآنها پس متابعت هواى نفس نکنید و از حق عدول ننمائید و اگر زبانهاى خودتان را از گواهى راست بپیچانید با از اداى شهادت اعراض کنید خدا بآنچه میکنید آگاهست [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - امید مجد
پس ای اهل ایمان به انصاف و داد
بکوشید در سرزمین و بلاد
برای خدا طبق امر اله
بگردید با صدق صحبت گواه
اگر چه ببینید از آن ضرر
خود و خویش یا مادر و یا پدر
اگر خود گواهید بهر تنی
چه باشد فقیر و چه باشد غنی
مبادا که از هیچیک ز آن دو تن
حمایت نمایید اندر سخن
که اندر مراعات و احقاق حق
خدا هست آگاه تر ، زین نسق
مبادا که از حلقه عدل و داد
فراتر گذارید پا ، ای عباد
شهادت چو گویید از بهر کس
مبادا اطاعت کنید از هوس [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : بهترینی
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  رضا رضائي - سایت تبیان
ترجمه مجتبوی
اى کسانى که ایمان آورده‏اید، پیوسته به انصاف و داد برپا بوده، براى خدا گواهان باشید- براى رضاى حق گواهى دهید- اگر چه به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشان باشد، [آن کس که برایش گواهى مى‏دهید] اگر توانگر باشد یا درویش، خدا به آنها سزاوارتر است. پس [در گواهى‏دادن‏] از خواهش و کام دل پیروى مکنید که از حق به در روید- یا: تا گواهى بحق ندهید- و اگر زبان بپیچانید- یعنى به ناحق گواهى دهید- یا روى بگردانید- از گواهى‏ دادن- خدا بدانچه مى‏کنید آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
O you who beljeve! be maintainers of justice, bearers of witness of Allah's sake, though it may be against your own selves or (your) parents or near relatives; if he be rich or poor, Allah is nearer to them both in compassion; therefore do not follow (your) low desires, lest you deviate; and if you swerve or turn aside, then surely Allah is aware of what you do. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  محمد فردين دوست - تفسیر نور
ترجمه

اى کسانى که ایمان آورده‏اید! همواره بر پا دارنده‏ى عدالت باشید و براى خدا گواهى دهید، گرچه به ضرر خودتان یا والدین و بستگان باشد. اگر (یکى از طرفین دعوا) ثروتمند یا فقیر باشد، پس خداوند به آنان سزاوارتر است. پس پیرو هواى نفس نباشید تا بتوانید به عدالت رفتار کنید.++396%% و اگر زبان بپیچانید (و به ناحق گواهى دهید) یا (از گواهى دادن به حقّ) اعراض کنید، پس (بدانید که) خداوند به آنچه مى‏کنید آگاه است.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم چراغي - ترجمه نور
اى کسانى که ایمان آورده‏اید! همواره بر پا دارنده‏ى عدالت باشید و براى خدا گواهى دهید، گرچه به ضرر خودتان یا والدین و بستگان باشد. اگر (یکى از طرفین دعوا) ثروتمند یا فقیر باشد، پس خداوند به آنان سزاوارتر است. پس پیرو هواى نفس نباشید تا بتوانید به عدالت رفتار کنید.++396%% و اگر زبان بپیچانید (و به ناحق گواهى دهید) یا (از گواهى دادن به حقّ) اعراض کنید، پس (بدانید که) خداوند به آنچه مى‏کنید آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
اى کسانى که ایمان آورده‏اید! همواره بر پا دارنده‏ى عدالت باشید و براى خدا گواهى دهید، گرچه به ضرر خودتان یا والدین و بستگان باشد. اگر (یکى از طرفین دعوا) ثروتمند یا فقیر باشد، پس خداوند به آنان سزاوارتر است. پس پیرو هواى نفس نباشید تا بتوانید به عدالت رفتار کنید.++396%% و اگر زبان بپیچانید (و به ناحق گواهى دهید) یا (از گواهى دادن به حقّ) اعراض کنید، پس (بدانید که) خداوند به آنچه مى‏کنید آگاه است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  . پوربافراني
ترجمه مجتبوی
اى کسانى که ایمان آورده‏اید، پیوسته به انصاف و داد برپا بوده، براى خدا گواهان باشید- براى رضاى حق گواهى دهید- اگر چه به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشان باشد، [آن کس که برایش گواهى مى‏دهید] اگر توانگر باشد یا درویش، خدا به آنها سزاوارتر است. پس [در گواهى‏دادن‏] از خواهش و کام دل پیروى مکنید که از حق به در روید- یا: تا گواهى بحق ندهید- و اگر زبان بپیچانید- یعنى به ناحق گواهى دهید- یا روى بگردانید- از گواهى‏ دادن- خدا بدانچه مى‏کنید آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ای کسانی که ایمان آورده اید ، به عدالت فرمانروا باشید و برای خدا، شهادت دهید ، هر چند به زیان خود یا پدر و مادر یا خویشاوندان شما چه توانگر و چه درویش بوده باشد زیرا خدا به آن دو سزاوارتر است پس ، از هوای نفس پیروی مکنید تا از شهادت حق عدول کنید چه زبان بازی کنید یااز آن اعراض کنید ، خدا به هر چه می کنید آگاه است
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » en
O you who beljeve! be maintainers of justice, bearers of witness of Allah's sake, though it may be against your own selves or (your) parents or near relatives; if he be rich or poor, Allah is nearer to them both in compassion; therefore do not follow (your) low desires, lest you deviate; and if you swerve or turn aside, then surely Allah is aware of what you do.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همواره عدالت را برپا دارید و طبق رضای خدا شهادت بدهید؛ هرچند به زیان خودتان یا پدر و مادر و نزدیکان‌تان باشد. توانگری یا فقیریِ هرکدام از طرفینِ دعوا، باعث نشود که به نفع یکی و به ضرر دیگری شهادت بدهید؛ زیرا خداوند وضع آنان را بهتر از شما می‌داند و برای رعایت حال‌شان از شما سزاوارتر است. از هوای نفس پیروی نکنید تا از حق منحرف نشوید و بدانید که اگر زبان به شهادت ناروا باز کنید یا از گواهی دادن سرپیچی کنید، خدا به اعمال شما آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.