از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
محمّد فرستاده خداست ، و کسانی که همراه اویند در برابر کفّار نیرومند و سرسخت و در میان خودشان مهربانند ، آنها را همواره در حال رکوع و سجود می بینی که پیوسته فضل و بخشش خداوند و خشنودی او را می طلبند ، نشانه ( عبادت و خشوع ) آنها در اثر سجده در رخسارشان پیداست این صفت آنهاست در تورات ( موسی ) ، و صفت آنها در انجیل ( عیسی ) همانند زرعی است که ( خداوند ) جوانه های آن را ( از اطرافش ) برآورده و تقویت کرده تا کلفت و ستبر شده و بر ساقه های خود ایستاده به طوری که کشاورزها را به اعجاب وامی دارد ، ( خدا چنین کرده ) تا به وسیله آنها کفّار را به خشم و غیظ آورد. خداوند به کسانی از آنان که ایمان آورده و عمل های شایسته انجام داده اند آمرزش و پاداشی بزرگ را وعده داده است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : سلام
زمان فعل « وعده داده است. » نادرست است.
2) : عالی بود
3) عطار : قرآن معجزه برای إثبات نبوّت محمد رسول الله نازل شد؛ نه برعکس.
ای رسول الله برای أثبات قرآن مجید مبعوث نشد.
"وإنّا له لحافظون"
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
محمّد ( ص ) فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفّار سرسخت و شدید ، و در میان خود مهربانند پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می بینی در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می طلبند نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است ، همانند زراعتی که جوانه های خود را خارج ساخته ، سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و بقدری نموّ و رشد کرده که زارعان را به شگفتی وامی دارد این برای آن است که کافران را به خشم آورد ( ولی ) کسانی از آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند ، خداوند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : سلام
زمان فعل «داده است. » نادرست است.
2) : عالی است
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
محمّد ( ص ) فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفّار سرسخت و شدید ، و در میان خود مهربانند پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می بینی در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می طلبند نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است ، همانند زراعتی که جوانه های خود را خارج ساخته ، سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و بقدری نموّ و رشد کرده که زارعان را به شگفتی وامی دارد این برای آن است که کافران را به خشم آورد ( ولی ) کسانی از آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند ، خداوند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : سلام
زمان فعل «داده است. » نادرست است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
محمد ( صلی اللَّه علیه و آله و سلم ) فرستاده خداست و یاران و همراهانش بر کافران بسیار قویدل و سخت و با یکدیگر بسیار مشفق و مهربانند ، آنان را در حال رکوع و سجود نماز بسیار بنگری که فضل و رحمت خدا و خشنودی او را می طلبند ، بر رخسارشان از اثر سجده نشانه های نورانیّت پدیدار است. این وصف حال آنها در کتاب تورات و انجیل مکتوب است که ( مثل حال آن رسول ) به دانه ای ماند که چون نخست سر از خاک برآورد جوانه و شاخه ای نازک و ضعیف باشد بعد از آن قوّت یابد تا آنکه ستبر و قوی گردد و بر ساق خود راست و محکم بایستد که دهقانان را ( در تماشای خود ) حیران کند ( همچنین محمد صلی اللَّه علیه و آله و سلم و اصحابش از ضعف به قوّت رسند ) تا کافران عالم را ( از قدرت و قوّت خود ) به خشم آرند. خدا وعده فرموده که هر کس از آنها ثابت ایمان و نیکوکار شود گناهانش ببخشد و اجر عظیم عطا کند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) : عالی هست
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
محمّد ( ص ) پیامبر خداست و کسانی که با اویند ، بر کافران ، سختگیر [ و ] با همدیگر مهربانند. آنان را در رکوع و سجود می بینی. فضل و خشنودی خدا را خواستارند. علامتِ [ مشخّصه ] آنان بر اثر سجود در چهره هایشان است. این صفت ایشان است در تورات ، و مَثَلِ آنها در انجیل چون کشته ای است که جوانه خود برآورد و آن را مایه دهد تا ستبر شود و بر ساقه های خود بایستد و دهقانان را به شگفت آورد ، تا از [ انبوهیِ ] آنان [ خدا ] کافران را به خشم دراندازد. خدا به کسانی از آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند ، آمرزش و پاداش بزرگی وعده داده است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : سلام
زمان فعل «داده است. » نادرست است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
محمّد فرستاده خداست ، و کسانی که با اویند ، در برابر کافران سرسخت و در میان خود مهربانند . آنان را می بینی که در حال رکوع و سجودند ( نماز را برپا می دارند ) و در زندگی دنیا در پی دستیابی به پاداشی از جانب خدا هستند و خشنودی او را می جویند . علامت خشوع آنان در برابر خدا که پیامد سجده های آنهاست در رخسارشان نمایان است . این صفتِ آنان در تورات و صفتشان در انجیل است . آنان همچون گیاهانی هستند که جوانه های خود را پیرامون خویش می رویانند و آنها را نیرو می بخشند تا سِتَبر شوند و خود بر ساقه های خویش استوار بمانند . رشد نیکوی آن زراعت ، کشاورزان را خرسند می سازد . خداوند مؤمنان را بدین سان بر تعدادشان می افزاید و آنان را نیرومند می سازد ، تا به وسیله آن کافران را به خشم آورَد . خدا به کسانی از یاران پیامبر که همچنان بر ایمان و عمل خویش پایبند مانده و کارهای شایسته کرده اند ، وعده آمرزش و پاداشی بزرگ داده است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : سلام
زمان فعل «داده است. » نادرست است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
محمّد ، فرستاده خداست و کسانی که با او هستند بر کافران سرسخت و در میان خودشان با یکدیگر مهربانند ، همواره آنان را در رکوع و سجود می بینی که پیوسته فضل و خشنودی خدا را می طلبند نشانه آنان در چهره شان از اثر سجود پیداست ، این است توصیف آنان در تورات ، و اما توصیفشان در انجیل این است که وجودشان چون زراعتی است که جوانه های خود را رویانده پس تقویتش کرده تا ستبر و ضخیم شده ، و در نتیجه بر ساقه هایش [ محکم و استوار ] ایستاده است ، به طوری که دهقانان را [ از رشد و انبوهی خود ] به تعجب می آورد تا خدا به وسیله [ انبوهی و نیرومندی ] مؤمنان ، کافران را به خشم آورد. [ و ] خدا به کسانی از آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند ، آمرزش و پاداشی بزرگ وعده داده است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : سلام
زمان فعل «داده است. » نادرست است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبر درقران
محمّد فرستاده خداست، و کسانى که با اویند، در برابر کافران سرسخت و در میان خود مهربانند. آنان را مى بینى که در حال رکوع و سجودند ( نماز را برپا مى دارند ) و در زندگى دنیا در پى دستیابى به پاداشى از جانب خدا هستند و خشنودى او را مى جویند. علامت خشوع آنان در برابر خدا که پیامد سجده هاى آنهاست در رخسارشان نمایان است. این صفتِ آنان در تورات و صفتشان در انجیل است. آنان همچون گیاهانى هستند که جوانه هاى خود را پیرامون خویش مى رویانند و آنها را نیرو مى بخشند تا سِتَبر شوند و خود بر ساقه هاى خویش استوار بمانند. رشد نیکوى آن زراعت، کشاورزان را خرسند مى سازد. خداوند مؤمنان را بدین سان بر تعدادشان مى افزاید و آنان را نیرومند مى سازد، تا به وسیله آن کافران را به خشم آورَد. خدا به کسانى از یاران پیامبر که همچنان بر ایمان و عمل خویش پایبند مانده و کارهاى شایسته کرده اند، وعده آمرزش و پاداشى بزرگ داده است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : سلام
زمان فعل « داده است. » نادرست است.
2) : عالی
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
‏محمد فرستاده خدا است ، و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت ، و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند . ایشان را در حال رکوع و سجود می‌بینی . آنان همواره فضل خدای را می‌جویند و رضای او را می‌طلبند . نشانه ایشان بر اثر سجده در پیشانیهایشان نمایان است . این ، توصیف آنان در تورات است ، و اما توصیف ایشان در انجیل چنین است که همانند کشتزاری هستند که جوانه‌های ( خوشه‌های ) خود را بیرون زده ، و آنها را نیرو داده و سخت نموده و بر ساقه‌های خویش راست ایستاده باشد ، بگونه‌ای که برزگران را به شگفت می‌آورد . ( مؤمنان نیز همین گونه‌اند . آنی از حرکت بازنمی‌ایستند ، و همواره جوانه می‌زنند ، و جوانه‌ها پرورش می‌یابند و بارور می‌شوند ، و باغبانانِ بشریت را بشگفت می‌آورند . این پیشرفت و قوّت و قدرت را خدا نصیب مؤمنان می‌کند ) تا کافران را به سبب آنان خشمگین کند . خداوند به کسانی از ایشان که ایمان بیاورند و کارهای شایسته بکنند آمرزش و پاداش بزرگی را وعده می‌دهد .‏

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : عاااااااالللللللیییییییییی
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.