از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید نکته ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  معنای کلمه «یبحث»
مجمع البیان (ج 3 و 4 ص 184) گفته کلمه (بحث) در اصل به معناى جستجوى چیزى از لابلاى خاکها بوده، سپس در مورد هر جستجویى استعمال شد. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏5، ص: 499 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «یواری»
کلمه (موارات) که فعل مضارع (یوارى) از آن گرفته شده به معناى پوشاندن است، و از همین باب است کلمه (توارى) که به معناى تستر خود پوشاندن است، و کلمه وراء به معناى پشت هر چیز است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏5، ص: 499 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «سوءه»
کلمه (سواة) به معناى آن چیزى است که انسان را خوشایند نباشد.. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏5، ص: 499 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «ویل»
کلمه (ویل) به معناى هلاکت است، و عبارت (یا ویلتى) کلمه اى است که هر کس هنگام هلاکت به زبان می آورد، (در فارسى هم می گویند وا ویلاه). [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏5، ص: 499 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  معنای کلمه «عجز»
کلمه (عجز) در مقابل کلمه استطاعت_ توانایى است. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏5، ص: 499 قالب : لغوی موضوع اصلی : بدون موضوع گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  اثر ظلم بر شخص ظالم
حال آدمى که مرتکب ظلمى شده و نمی خواهد مردم بر عمل او آگاه شوند نیز چنین حالى است (جال فرزند قاتل حضرت آدم)، چون چنین کارهایى طبیعتا از امورى است که جامعه، با نظام جاری اى که دارد آن را نمی پذیرد، زیرا اجزاى چنین جامعه اى به هم پیوسته و مرتبط است و خواه ناخواه اثر چنین کارهایى که با نظام در آن منافات دارد ظاهر می شود، هر چند که در اول حدوث آن کار مردم نفهمند و خبردار نشوند، و انسان ظالم و مجرم می خواهد نظام جارى در جامعه را مجبور کند به اینکه عمل او را قبول کند، و قبول نخواهد کرد. نظیر اینکه انسان یک طعام سمى و یا مایع سمى را بخورد، و بخواهد جهاز هاضمه خود را مجبور کند به اینکه آن سم را هضم کند و معلوم است که جهاز هاضمه او آن سم را هضم نخواهد کرد، پس او هر چند که می تواند سم را داخل در شکم خود بکند، لیکن او یک موعدى براى بروز اثر سم دارد که به هیچ وجه تخلف نمی کند، ظالم نیز چنین وضعى دارد، بالآخره ظلم او گریبانش را خواهد گرفت، که «إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصادِ» (فجر/14).

همانطور که اثر سم در موقع خودش ظاهر می شود، انسانى هم که در انجام واجبش و مراقبت و رعایت آنچه رعایتش لازم است نقص تدبیر داشته، در موقع خود اثر نقص تدبیرش ظاهر می شود، در آن لحظه است که دچار پشیمانى می شود و اگر بخواهد آن نقیصه را جبران و آن دریدگى را رفو کند، خرابى دیگرى پیدا می شود، و این دریدگی هاى پى در پى هم چنان ادامه می یابد تا خداى تعالى او را در انظار عموم رسوا سازد. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏5، ص: 501 قالب : اعتقادی موضوع اصلی : ظلم گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  انواع علوم و منشأ ایجاد آنها برای انسان
تمامى علومى که براى انسان حاصل می شود همه و همه هدایت الهى، و به هدایت الهى است، چیزى که هست به حسب نوع، مختلف است. آنچه از علوم که مربوط به خواص اشیای خارجى است، طریقى که خداى سبحان بشر را به آن طریق به سوى آن علوم هدایت می کند طریق حس است، و آنچه از علوم کلى و فکرى که چون بدیهیات عقلى نه ربطى به اعمال خوب و بد انسان دارد و نه ربطى به خواص اشیا، اینگونه علوم را خداى تعالى به تسخیر و اعطا به انسان می دهد، و این تسخیر و اعطا چنان نیست که حس بتواند آن را ابطال کند، و یا انسان در حالى از حالات از آن بى نیاز شود، قسم سوم علومى است مربوط به اعمال آدمى و اینکه چه اعمالى صالح و چه اعمالى فاسد و فساد انگیز است؟ چه اعمالى تقوا و چه اعمالى فجور است؟ خداى سبحان آن را از طریق الهام و افکندن در دلها و کوبیدن در فطرت به انسان می دهد. (ادامه مطالب در توضیحات ذکر شده است.)

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ نظرات / امتیازها ]
منبع : ترجمه المیزان، ج‏5، ص: 502 تا 513 قالب : تفسیری موضوع اصلی : علم گوینده : علامه طباطبایی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  کشتن انسان بى‏گناه است - مسعود ورزيده

قابیل که مرتکب قتل برادر شد، چون دید درّندگان سراغ جسد او مى‏آیند، آن را به دوش کشید، امّا سودى ندید و هم چنان متحیّر بود. امّا همین که کار زاغ را در دفن کشته زاغ دیگرى دید، آموخت که جسد برادر را دفن کند.
«غراب»، به معناى کلاغ است. «1»
انسان‏هاى اوّلیه بسیار بى‏تجربه بودند، ولى خداوند دائماً لطف خود را از راه‏هاى گوناگون به انسان سرازیر کرده است.
امام سجاد علیه السلام فرمودند: خداوند دو زاغ فرستاد تا با هم درگیر شوند ویکى دیگرى را کشت سپس قاتل با منقار خود گودالى حفر کرد و کشته را دفن کرد. «2»
امام سجاد علیه السلام فرمودند: «و الذّنوب التّى تورث النّدم قتل النّفْس» از گناهانى که سبب ندامت مى‏شود، کشتن انسان بى‏گناه است. «1»

______________________________
(1). قاموس قرآن.
(2). تفاسیر برهان وراهنما. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور(10جلدى)، ج‏2، ص: 280 قالب : تفسیری موضوع اصلی : قتل گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.