از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
41) (و فی عاد اذ ارسلنا علیهم الریح العقیم ): (و در قوم عاد نیز آیتی است آن وقت که بادی عقیم و نازا بسویشان فرستادیم ) [ نظرات / امتیازها ]
42) (ما تذرمن شی ء اتت علیه الا جعلته کالرمیم ): (که هیچ چیزی را در سر راه خود نیافت مگر آنکه آن را مانند جسمی پوسیده ، به صورت پودر درآورد)یعنی در داستان قوم عاد هم آیتی برای اهل عبرت برجا گذاشتیم ، آن زمان که بادی بی ثمر و مهلک را بسوی آنها فرستادیم و آن باد هیچ چیزی را رها نمی کرد به جز اینکه آن را مانند استخوان پوسیده هلاک کرده و بصورت پودر در می آورد. [ نظرات / امتیازها ]