از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
بگو: بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده بخوانم ، و آن اینکه چیزی را شریک او قرار مدهید ، و به پدر و مادر نیکی کنید ، و فرزندانتان را از بیم فقر نکشید- ما شما و آنها را روزی می دهیم- و به کارهای زشت نزدیک نشوید چه آشکار آنها و چه پنهان آنها ( مانند گناهان عملی و اعتقادی ، یا گناهان آشکار در نظر مردم و پوشیده از آنها ) ، و نفسی را که خدا محترم شمرده و کشتنش را حرام کرده جز به حق ( نظیر قصاص یا حدود یا دفاع و غیره ) نکشید. اینهاست که خدا شما را بدان سفارش کرده ، شاید بیندیشید. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
بگو: «بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم: اینکه چیزی را شریک خدا قرار ندهید! و به پدر و مادر نیکی کنید! و فرزندانتان را از ( ترس ) فقر ، نکشید! ما شما و آنها را روزی می دهیم و نزدیک کارهای زشت نروید ، چه آشکار باشد چه پنهان! و انسانی را که خداوند محترم شمرده ، به قتل نرسانید! مگر بحق ( و از روی استحقاق ) این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش کرده ، شاید درک کنید! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
بگو بیایید تا برایتان بخوانم آنچه را که پروردگارتان بر شما حرام کرده ، اینکه چیزی را با او شریک مکنید و با پدر و مادر به نیکی رفتار کنید و فرزندان خویش را از بیم فقر مکشید که ما شما و ایشان را روزی می دهیم و به کارهای زشت آنچه عیان است و آنچه نهان است نزدیک مشوید و نفسی را که خدا کشتن آن را حرام کرده جز به حق مکشید اینها است که خدا شما را بدان سفارش کرده است شاید تعقل کنید [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
بگو: بیایید تا آنچه خدا بر شما حرام کرده همه را بر شما بخوانم ، و آن اینکه به هیچ وجه شرک به خدا نیاورید ، و به پدر و مادر احسان کنید ، و دیگر اولاد خود را از بیم فقر نکشید ، ما شما و آنها را روزی می دهیم ، و دیگر به کارهای زشت آشکار و نهان نزدیک نشوید و نفسی را که خدا حرام کرده ( محترم شمرده ) جز به حق به قتل نرسانید. خدا شما را به این اندرزها سفارش نموده ، باشد که تعقل کنید. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
بگو: «بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده برای شما بخوانم: چیزی را با او شریک قرار مدهید و به پدر و مادر احسان کنید و فرزندان خود را از بیم تنگدستی مکشید ما شما و آنان را روزی می رسانیم و به کارهای زشت- چه علنی آن و چه پوشیده [ اش ] - نزدیک مشوید و نَفْسی را که خدا حرام گردانیده ، جز بحق مکشید. اینهاست که [ خدا ] شما را به [ انجام دادن ] آن سفارش کرده است ، باشد که بیندیشد. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
بگو : بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برای شما بخوانم و آن این که چیزی را شریک او قرار مدهید و به پدر و مادر خود نیکی کنید و فرزندانتان را در اثر تنگدستی مکشید ، زیرا ماییم که به شما و آنان روزی می دهیم ، و به کارهای زشت چه آشکار آن و چه پنهانش نزدیک نشوید ، و انسانی را که خدا کشتن او را حرام کرده است جز به حق مکشید . اینهاست که خدا شما را به آن سفارش کرده است ، باشد که دریابید . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
بگو: بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده بخوانم: اینکه چیزی را شریک او قرار مدهید ، و به پدر و مادر نیکی کنید ، و فرزندانتان را از [ ترسِ ] تنگدستی نکشید ، ما شما و آنان را روزی می دهیم ، و به کارهای زشت چه آشکار و چه پنهانش نزدیک نشوید ، و انسانی را که خدا محترم شمرده جز به حق نکشید خدا این [ گونه ] به شما سفارش کرده تا بیندیشید. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مجيد رعيتي - قرآن کریم
( ای نبی مکرم ) بگو: بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم ، اینکه چیزی را شریک خدا قرار ندهید. و به پدر و مادر نیکی کنید ، و فرزندانتان را از ( احتمال ) فقر ، نکشید. ما شما و آنها را روزی می دهیم و به کارهای زشت ، چه آشکار باشد چه پنهان ، نزدیک نشوید ، و انسانی را که خداوند محترم شمرده ، به قتل نرسا نید، مگر به ( امر دین و)حق . این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش کرده ، شاید عقلتان را به کار بندید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمیدالله
Dis: ‹Venez, Je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit: ne Lui associez rien; et soyez bienfaisants envers vos père et mère. ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. nous vous nourrissons Tout comme eux. n'approchez pas des turpitudes ouvertement, ou en cachette. ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. voilà ce qu'[Allah] vous a recommandé de faire; Peut-être comprendrez-vous [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه نصيري خليلي
خواجوی:
بگو: بیائید آنچه را که پروردگارتان بر شما حرام کرده است بر شما بخوانم، اینکه: چیزى را با او شریک قرار ندهید، و با پدر و مادر نیکى کنید، و فرزندان خویش را از ترس فقر زنده بگور نکنید- ما شما و آنان را روزى مى‏دهیم- و بکارهاى زشت- آنچه که آشکار باشد از آن و آنچه که پنهان باشد- نزدیک نشوید، و تنى را که خداوند [کشتنش را] حرام داشته- جز بحق- نکشید، اینهاست که شما را بدان اندرز کرده است، باشد که تعقل کنید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
روض الجنان:
بگو بیایى تا بخوانیم آنچه حرام کرد خداى‏تان بر شما، آن که شرک نیارى چیزى و با مادر و پدر نیکویى کنى و مکشى فرزندانتان را از درویشى، ما روزى دهیم شما را و ایشان را و گرد مگردى زشتیها را آنچه آشکار است از آن و آنچه پنهان و مکشید تن آن که حرام کرد خدا مگر براستى، این است که وصیّت کردتان بدان تا مگر شما اندرز یابید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
فیض الاسلام:
(و پس از ابطال و نادرست گردانیدن گفتار مشرکین ایشان را بایمان آوردن بآنچه را که خداوند سبحان حرام گردانیده دعوت نموده میفرماید: اى محمّد صلّى اللَّه علیه و آله بآنان) بگو: بیائید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده بخوانم و آن این است که چیزى را شریک و انباز او نسازید، و با پدر و مادر (علاوه بر اینکه نباید بدى کرد) نیکى کنید، و فرزندانتان را از (ترس) فقر و درویشى نکشید، ما شما و ایشان را روزى میدهیم، و بکارهاى زشت (معاصى و گناهان) چه آشکار و چه پنهان از آنها نزدیک نشوید (آنها را بجا نیاورید) و نکشید کسى را که خدا (کشتن او را) حرام کرده مگر بحقّ و درستى (کسى را که دیگرى را بناحقّ کشته) خدا شما را بآنچه بیان کردم وصیّت و سفارش نموده (امر و فرمان داده) تا (نفع و سود دین و دنیا و آخرت خود را) بفهمید و دریابید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
کاویانپور:
بگو، بیائید آنچه را که پروردگارتان براى شما حرام کرده است برایتان بخوانم، اینکه چیزى را شریک خدا قرار ندهید و به پدر و مادرتان نیکى کنید و فرزندانتان را از فقر و تنگدستى نکشید. مائیم که شما و آنها را روزى مى‏دهیم. هرگز نزدیک کارهاى زشت و قبیح نروید چه آشکار باشد و چه پنهان. کسى را بقتل نرسانید که خدا قتل نفس را حرام کرده است مگر بحق (جهت اجراى عدالت) اینست آنچه خدا شما را بدان سفارش میکند تا اینکه شما بفراست دریابید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
گرمارودی:
بگو: بیایید تا آنچه را خداوند بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم: اینکه چیزى را شریک او نگیرید و به پدر و مادر نیکى کنید و فرزندانتان را از نادارى نکشید ما به شما و آنان روزى مى‏رسانیم و زشتکارى‏هاى آشکار و پنهان نزدیک نشوید و آن کس را که خداوند (کشتن او را) حرام کرده است جز به حق مکشید این است آنچه شما را به آن سفارش کرده است باشد که خرد ورزید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
بانو امین:
بگو بیائید براى شما بخوانم آنچه را که پروردگارتان بر شما حرام کرده (آن چند چیز است) 1- با خدا چیزى شریک نگردانید 2- بپدر و مادر نیکى کنید 3- از ترس فقیر شدن اولاد خود را نکشید مائیم که شما و آنها را روزى میدهیم 4- و نزدیک کارهاى زشت نروید، آنچه ظاهر است یا مخفى 5- نفسى را که خدا حرام کرده نکشید مگر بحق این است آنچیزى که بشما توصیه نموده‏ایم شاید شما تعقل کنید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
آیتی:
بگو: بیایید تا آنچه را که پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم. اینکه به خدا شرک میاورید. و به پدر و مادر نیکى کنید. و از بیم درویشى فرزندان خود را مکشید. ما به شما و ایشان روزى مى‏دهیم. و به کارهاى زشت چه پنهان و چه آشکارا نزدیک مشوید. و کسى را که خدا کشتنش را حرام کرده است- مگر به حق- مکشید. اینهاست آنچه خدا شما را بدان سفارش مى‏کند، باشد که به عقل دریابید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
احسن الحدیث:
بگو: بیائید آنچه پروردگارتان بر شما حرام کرده بخوانم اینکه چیزى را با او شریک مکنید، و با پدر و مادر نیکى کنید و فرزندان خویش را از ترس فقر مکشید که ما به شما و آنها روزى مى‏دهیم و به کارهاى زشت آنچه آشکار است و آنچه نهان است نزدیک مشوید و تنى را که خدا محترم داشته جز بحق مکشید خدا شما را به اینها سفارش کرده تا تعقل کنید و بفهمید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ارفع:
بگو: بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده برایتان بخوانم. چیزى را براى خدا شریک قرار ندهید. به پدر و مادر احسان کنید. فرزندانتان را از روى ندارى نکشید، در حالى که ما شما و آنها را روزى مى‏دهیم. به کارهاى زشت چه آشکار و چه پنهان نزدیک نشوید. و انسانى را که خداوند جانش را محترم شمرده مگر بر اساس حق نکشید. اینهاست که پروردگار، شما را بدان سفارش فرموده تا به عقل آیید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه جوامع الجامع:
بگو: بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده تلاوت کنم: این که چیزى را شریک او، قرار ندهید، و با پدر و مادر نیکى کنید، و فرزندانتان را از ترس فقر نکشید، ما شما و آنها را روزى مى‏دهیم، و نزدیک کارهاى زشت و قبیح نروید، خواه آشکار باشد یا پنهان، و نفسى را که خداوند محترم شمرده، جز به حق نکشید، این چیزى است که خداوند شما را به آن سفارش کرده است باشد که به عقل دریابید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
خسروی:
(یا محمّد صلّى اللّه علیه و آله باین کافران و مشرکان) بگو: بیائید و بنزد من حاضر شوید تا براى شما بخوانم که پروردگارتان چه چیز را بر شما حرام کرده است (تا از آن اجتناب کنید و بضدّ آن تمسّک جوئید- بیائید اى مردم و ببینید حرام و حلال حقّى را که خداى یکتا تشریع فرمود و من فقط پیمبر و مبلّغ از جانب او هستم و بشما ابلاغ میکنم- پیش آئید و از روى یقین که شکّى در آن نباشد آنچه از طرف پروردگار من وحى شده است بخوانید و بسعادت نایل گردید و آنها ده سفارش است که پنج توصیه بصیغه نهى و پنج توصیه بصیغه امر است:) (1) آنکه چیزى (را از مخلوقات او) با او شریک (در پرستش) مسازید (هر چند در خلقت عظیم و در شکل جسیم باشد مانند ماه و خورشید یا در قدر و منزلت عالى باشد مانند فرشتگان و پیمبران زیرا همگان آفریدگان و مسخّر اویند (إِنْ کُلُّ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا آتِی الرَّحْمنِ عَبْداً) پس بر شما واجب است که فقط او به تنهائیرا مختصّ بعبادت و تعظیم حقیقى و تقدیس و نیایش و اجلال واقعى سازید و غیر او را لایق تسبیح مشمارید (وَ إِنْ مِنْ شَیْ‏ءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ) [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - آیتی
بگو: بیایید تا آنچه را که پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم. اینکه به خدا شرک میاورید. و به پدر و مادر نیکى کنید. و از بیم درویشى فرزندان خود را مکشید. ما به شما و ایشان روزى مى‌دهیم. و به کارهاى زشت چه پنهان و چه آشکارا نزدیک مشوید. و کسى را که خدا کشتنش را حرام کرده است -مگر به حق- مکشید. اینهاست آنچه خدا شما را بدان سفارش مى‌کند، باشد که به عقل دریابید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ابوالفضل بهرامپور
بگو: بیایید تا آنچه را که پروردگارتان بر شما حرام کرده برایتان بخوانم: که چیزى را با او شریک نکنید، و با پدر و مادر نیکى کنید و فرزندان خویش را از [بیم‌] تنگدستى نکشید که ما شما و آنها را روزى مى‌دهیم و به کارهاى بسیار زشت، چه علنى و چه پوشیده نزدیک نشوید؛وهیچ انسانی راکه خدا خونش را حرام کرده نکشید جز به حق.این هاست که خداوند شما را بدان سفارش کرده است،باشد که بیندیشید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » امید مجد
بگو خود بیایید تا آنچه را
حرامش نمودست یکتا خدا
یکایک نمایم شما را بیان
امید است گردید رهرو از آن
نخست اینکه در هیچ هنگام و حال
نگردید مشرک به رب جلال
نمایید نیکی بر والدین
شما راست بر گردن این حق و دین
مبادا که فرزند خود را کشید
از اینکه مبادا فقیری کشید
که ما خویش از خوان بی انتها
بر آنها نمائیم روزی عطا
نگردید نزدیک بر زشت کار
چه پنهان بود کار یا آشکار
چو گردیده نفسی حرام از خدا
به جز حق نریزید خون ورا
سفارش نمودست پروردگار
به این حکمها و فرامین و کار
که شاید در اینها تعقل کنید
در این مصلحتها تامل کنید
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه راهنما
بگو: بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است براى شما بخوانم; آن این است که چیزى را شریک او قرار ندهید و به پدر و مادر [بدى نکنید و ]نیکى کنید، و فرزندان خود را به سبب فقر نکشید، [زیرا ]ماییم که به شما و آنان روزى مى دهیم، و به کارهاى بسیار قبیح چه آشکار آنها و چه پنهانشان نزدیک نشوید، و کسى را که خدا [کشتن او را ]حرام کرده است جز به حق نکشید. این است آنچه او به شما سفارش کرده است، باشد که عقل خود را به کار بگیرید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » خرمشاهی
بگو بیایید تا آنچه پروردگارتان بر شما حرام کرده است بر شما بخوانم [نخست این است که‌] چیزى را شریک خداوند نیاورید، و در حق پدر و مادر نیکى کنید و فرزندانتان را از [ترس‌] فقر نکشید، ما هم شما و هم ایشان را روزى مى‌دهیم، و به کارهاى ناشایسته، چه آشکار باشد، چه پنهان نزدیک نشوید، و هیچ انسانى را که خداوند خون او را حرام داشته است نکشید مگر به حق [به قصاص یا حد]، این چنین به شما سفارش کرده است، باشد که اندیشه کنید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » معزی
بگو بیائید بخوانم بر شما آنچه را که حرام کرده است پروردگار شما بر شما که شرک نورزید بدو چیزی را و به پدر و مادر نکوئی کنید و نکشید فرزندان خویش را از تنگدستی ما روزی دهیم شما و ایشان را و گرد ناشایسته‌ها (فواحش) نگردید آنچه آشکار است از آنها و آنچه نهان و نکشید تنی را که خدا حرام کرده است جز به حق این است آنچه خدا به شما اندرز داده است شاید به خرد یابید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  رضا رضائي - سایت تبیان
ترجمه مجتبوی
بگو: بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده بخوانم: اینکه چیزى را با او شریک مگیرید و به پدر و مادر نیکى کنید و فرزندان خود را از بیم درویشى و تنگدستى مکشید، ما شما و آنان را روزى مى‏دهیم، و پیرامون کارهاى زشت، چه آشکار و چه نهانش، مگردید و کسى را که خدا [کشتن او را] حرام کرده مکشید مگر به حق. اینهاست که شما را به آن سفارش کرده است، باشد که خرد را کار بندید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
151. Say: Come I will recite what your Lord has forbidden to you-- (remember) that you do not associate anything with Him and show kindness to your parents, and do not slay your children for (fear of) poverty-- We provide for you and for them-- and do not draw nigh to indecencies, those of them which are apparent and those which are concealed, and do not kill the soul which Allah has forbidden except for the requirements of justice; this He has enjoined you with that you may understand.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه فرانسوی :
Traduction 1
Dis: "Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit: ne Lui associez rien; et soyez bienfaisants envers vos père et mère. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes ouvertement, ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Voilà ce qu'(Allah) vous a recommandé de faire; peut-être comprendrez-vous.

Traduction 2
Dis : "Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit : ne Lui associez rien; et soyez bienfaisants envers vos père et mère. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes ouvertement, ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie que Dieu a fait sacrée. Voilà ce qu'[Dieu] vous a recommandé de faire; peut-être comprendrez-vous.

Traduction 3
Dis : «Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit : ne Lui associez rien; et soyez bienfaisants envers vos père et mère. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes ouvertement, ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie que Dieu a fait sacrée. Voilà ce qu'[Dieu] vous a recommandé de faire; peut-être comprendrez-vous.

Traduction 4
Dis: «Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit: Dis: «Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit: ne Lui associez rien; et soyez bienfaisants envers vos père et mère. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes ouvertement, ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Voilà ce qu'[Allah] vous a recommandé de faire; peut-être comprendrez-vous. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه آلمانی :
Sag: Kommt her! Ich will (euch) verlesen, was euer Herr euch verboten hat: Ihr sollt ihm nichts (als Teilhaber an seiner Gِttlichkeit) beigesellen. Und zu den Eltern (sollt ihr) gut sein. Und ihr sollt nicht eure Kinder wegen Verarmung tِten - wir bescheren ihnen und euch (den Lebensunterhalt). Und ihr sollt euch auf keine abscheulichen Handlungen einlassen, (gleichviel) was davon äuکerlich sichtbar oder verborgen ist, und niemand tِten, den (zu tِten) Gott verboten hat, auکer wenn ihr dazu berechtigt seid. Dies hat Gott euch verordnet. Vielleicht würdet ihr verständig sein.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم چراغي - ترجمه نور
بگو: بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده بخوانم: چیزى را با او شریک مگیرید، و به پدر و مادر نیکى کنید، و فرزندانتان را از ترس تنگدستى نکشید. ماییم که به شما و آنان روزى مى‏دهیم، و به کارهاى زشت، چه آشکار وچه پنهان، نزدیک نشوید، و نفسى را که خداوند (کشتن آن را) حرام شمرده، جز به حقّ (مثل قصاص یا دفاع) نکشید، اینهاست آنچه خداوند شمارا به آن توصیه فرموده، باشد که تعقّل واندیشه کنید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  احمد يوسفي - خرمدل
بگو: بیائید چیزهائی را برایتان بیان کنم که پروردگارتان بر شما حرام نموده است. این که هیچ چیزی را شریک خدا نکنید، و به پدر و مادر (بدی نکنید و بلکه تا آنجا که ممکن است بدیشان) نیکی کنید، و فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستی (کنونی یا آینده) مکشید (چرا که) ما به شما و ایشان روزی می‌دهیم (و روزی‌رسان همگان مائیم؛ نه شما)، و به گناهان کبیره (از جمله زنا) نزدیک نشوید، خواه (آنها در وقت انجام برای مردم) آشکار باشد و خواه پنهان، و کسی را بدون حق (قصاص و اجرای فرمان الهی) مکشید که خداوند آن را حرام کرده است. اینها اموری هستند که خدا به گونه‌ی مؤکّد شما را بدانها توصیه می‌کند تا آنها را بفهمید و خردمندانه عمل کنید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سید محمدرضا واحدی
ای پیامبر! به آنان بگو: بیایید آنچه را که خداوند بر شما حرام کرده است برای‌تان بگویم: اینکه به او شرک نورزید و به پدر و مادرتان نیکی کنید و فرزندان‌تان را از ترس فقر و گرسنگی نکشید که شما و ایشان را ما روزی می‌دهیم و اینکه به کارهای زشت و پلیدی‌های ظاهری و باطنی نزدیک نشوید و انسان را که خدا جانش را محترم شمرده و کشتنش را جایز ندانسته، به قتل نرسانید مگر اینکه به حق باشد. اگر اهل اندیشه و تفکر باشید و بخواهید درست زندگی کنید، اینها چیزهایی است که خداوند به شما سفارش‌ کرده است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.