از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  مجيد رعيتي - کتب صرف و نحو
لیبلوکم
 توضيح : فعل مضارع ثلاثی مجرد مفرد مذکر مغایب معتل ( ناقص) معتدی
ریشه: بلی : آزمود / امتحان کرد
ل: لام تأکید و قطعیت فعل
کم : ضمیر متصل بالفعل جمع مذکر مخاطب
معنا: بیازمایدتان / امتحانتان کند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
واو:حرف استیناف،هُوَ:ضمیرغایب،أَلَّذی:موصول اسمی،جَعَلَ:فعل ماضی،کُم:ضمیرخطاب،خَلائف:جمع خلیفه،أَل:حرف تعریف،أَرض:اسم ثلاثی جامد،واو:حرف عطف،رَفَعَ:فعل ماضی،بَعض:اسم جامد ثلاثی، فَوق: اسم مکان، دَرَجات:جمع دَرَجَة،لام:حرف جَرّ، یَبلُوَ:فعل مضارع،فی:حرف جرّ،ما:موصول اسمی،ءاتی: فعل ماضی از باب اِفعال،اِنَّ:حرف تأکید ناسخ،رَبّ:صفت مُشَبَّهه،کاف:ضمیرخطاب،سَریع:صفت مُشَبَّهه،ال:حرف تعریف،عِقاب:مصدر،واو:حرف عطف،اِنَّ:حرف تأکید ناسخ،هاء:ضمیرغایب،لام:ضمیر غایب،لام:حرف تأکید،غَفُور:صفت مَشَبَّهه، رَحیمٌ:صفت مُشَبَّهه [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.