از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  مجيد رعيتي - کتب صرف و نحو
مبین
 توضيح : اسم فاعل ثلاثی مجرد
ریشه: بین : روشن شد / آشکار شد
مبین : روشنگر / آشکار کننده [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
اصنام
 توضيح : اسم جمع مکسر
ریشه: صنم : بت / خدای دست ساز! / خدای پرورده ذهن و فکر ناقص بشر
اصنام : بتها [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
واو:حرف،هُوَ:ضمیر غایب،اَلَّذی:موصول اسمی،خَلَقَ:فعل ماضی،ال: حرف تعریف، سَموات:جمع سماء، واو:حرف،ال:حرف تعریف،أَرض:اسم جامدعام،باء:حرف جَرّ،ال:حرف تعریف،حَقِ:مصدر،واو:حرف،یَوم:اسم زمان،یَقُولُ:فعل مضارع،کُن:فعل امرتامّ،فاء:حرف عطف،یَکُون:فعل مضارع تامّ،قُول:مصدر،هاء:ضمیرغایب،واو:حرف،لام:حرف جَرّ، ال:حرف تعریف،مُلک:مصدر،یَومَ:اسم زمان، یُنفَخُ:فعل مضارع مجهول،فی:حرف جَرّ،ال:حرف تعریف،صُور:اسم جامد،عالِم:اسم فتعل،ال:حرف تعریف،غَیب:مصدر،واو:حرف،ال:حرف تعریف،شَهادَة:مصدر،واو:حرف،ال:حرف تعریف،حَکیم:صفت مُشَبّهه،ال:حرف تعریف، خَبیر: صفت مُشَبَّهه [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.