از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
و خدا را آن گونه که سزاوار اوست نشناخته و توصیف نکردند هنگامی که گفتند: [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) زارع بیدکی : کامل نبود اگر متن عربی وزیر آن ترجمه قرار می گرفت بهتر بود
2) یوسفی : لطفا این ترجمه را کامل نمائید . چون ناقص آورده شده است .
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
آنها خدا را درست نشناختند که گفتند: «خدا ، هیچ چیز بر هیچ انسانی ، نفرستاده است!» بگو: «چه کسی کتابی را که موسی آورد ، نازل کرد؟! کتابی که برای مردم ، نور و هدایت بود 0 امّا شما ) آن را بصورت پراکنده قرار می دهید قسمتی را آشکار ، و قسمت زیادی را پنهان می دارید و مطالبی به شما تعلیم داده شده که نه شما و نه پدرانتان ، از آن با خبر نبودید!» بگو: «خدا!» سپس آنها را در گفتگوهای لجاجت آمیزشان رها کن ، تا بازی کنند! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) رعیتی : یلعبون : بهتر بود (سرگرم شوند ) ترجمه میشد
2) : همان "بازی کنند" درست تر است
سرگرم شوند بهتر نیست ، چون بار مثبت دارد و نوعی تایید است
ولی بازی کنند بار منفی دارد و نوعی تقبیح است
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
خدای را چنان که سزاوار شناختن است نشناختند که گفتند: خدا بر هیچ بشری چیزی نازل نکرده ، بگو کتابی را که موسی آورد و برای مردم نور و هدایتی بود چه کسی نازل کرده؟ شما کمی از آن را در کاغذهایی نوشته و آشکارش می کنید و بسیاری را نهان می سازید و چیزهایی را که نه شما و نه پدرانتان نمی دانستید تعلیم یافتید ، تو بگو خدا ، و ایشان را واگذار که در پرگویی خویش بازی کنند . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) رعیتی : یلعبون بهتر بود ( سرگرم باشند )ترجمه میشد
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
و آنها خدا را آن گونه که باید ، نشناختند که گفتند: خدا بر هیچ کس از بشر کتابی نفرستاده. بگو: کتاب توراتی را که موسی آورد و در آن نور ( علم ) و هدایت خلق بود چه کسی بر او فرستاد که شما آیات آن را در اوراق نگاشته ، بعضی را آشکار می نمایید و بسیاری را پنهان می دارید و آنچه را شما و پدرانتان نمی دانستید به شما آموختند؟ بگو: خداست ( که رسول و کتاب فرستد ) ، سپس آنها را بگذار تا به بازیچه خود فرو روند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) رعیتی : فی خوضهم یلعبون : در حین غوطه وری خویش سرگرم باشند....
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و آن گاه که [ یهودیان ] گفتند: «خدا چیزی بر بشری نازل نکرده» ، بزرگی خدا را چنان که باید نشناختند. بگو: «چه کسی آن کتابی را که موسی آورده است نازل کرده؟ [ همان کتابی که ] برای مردم روشنایی و رهنمود است ، [ و ] آن را به صورت طومارها درمی آورید. [ آنچه را ] از آن [ می خواهید ] آشکار و بسیاری را پنهان می کنید ، در صورتی که چیزی که نه شما می دانستید و نه پدرانتان ، [ به وسیله آن ] به شما آموخته شد.» بگو: «خدا [ همه را فرستاده ] » آن گاه بگذار تا در ژرفای [ باطل ] خود به بازی [ سرگرم ] شوند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) رعیتی : ترجمه انتهای آیه بسیار زیبا و گویاست
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
یهودیان خدا را چنان که درخورِ عظمت اوست بزرگ نداشتند آن گاه که گفتند : خدا بر هیچ بشری چیزی ( وحی و کتاب آسمانی ) فرو نفرستاده است . به آنان بگو : چه کسی آن کتابی را که موسی آورد و برای مردم مایه روشنی و هدایت بود فرو فرستاد ؟ شما آن را در کاغذهایی می نویسید و بخشی از آن را آشکار می کنید و بسیاری را نهان می دارید . و به شما معارفی از دین آموخته شده است که نه خود می توانستید آنها را فراگیرید و نه پدرانتان . آیا آنها را چه کسی به شما آموخت ؟ بگو : خدا آن کتاب را نازل کرد و او آن حقایق را به شما آموخت . پس از این پاسخ آنان را به حال خود واگذار تا در باطلی که فرو رفته اند بازی کنند . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) رعیتی : یلعبون : سرگرمند - دلمشغولند - دلخوشند
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
[ یهودیان بر ضد پیامبر اسلام به سفسطه گری پرداختند چون ] آنان خدا را آن گونه که سزاوار اوست نشناختند ، چرا که گفتند: خدا بر هیچ بشری چیزی نازل نکرده. بگو: کتابی را که موسی آورده چه کسی نازل کرده؟ کتابی که برای مردمْ نور [ و روشنگر حقایق ] و [ سرتاسر ] هدایت است ، شما آن را در طومارهای پراکنده قرار می دهید ، بخشی از آن را [ که دلخواه شماست برای مردم ] آشکار می کنید و بسیاری از آن را [ که گواه نبوّت پیامبر اسلام است ] پنهان می دارید و حال آنکه حقایقی که نه شما می دانستید و نه پدرانتان [ به وسیله تورات ] به شما آموخته شد. بگو: خدا ، سپس آنان را رها کن تا در باطل گویی و خرافاتشان بازی کنند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) رعیتی : یلعبون : دلخوشند - سرگرمند - ترجمه را روانتر مینماید
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مجيد رعيتي - قرآن کریم
خداوند را چنان که شایسته نشناختند ، که گفتند: خدا بر هیچ بشری چیزی نازل نکرده ، بگو کتابی را که موسی به واسطه آن برای مردم نور و هدایت آورد ، چه کسی نازل کرد؟ شما اندکی از آن را به روش مکتوب آشکار می کنید و بیشتر آنرا پنهان می نمایید و آنچه را که شما و پدرانتان (هیچکدام) نمی دانستید فرا گرفتید .( ای نبی مکرم) بگو: خداوندا( توکل بر تو) ، و ایشان را واگذار تا در پرگویی خویش سرگرم و دلخوش باشند . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمیدالله
ils n'apprécient pas Allah comme il le mérite quand ils disent : ‹Allah n'a rien fait descendre sur un humain.› Dis: ‹Qui a fait descendre le Livre que Moïse a apporté comme lumière et guide, pour les gens? vous le mettez en feuillets, pour en montrer une partie, Tout en cachant beaucoup. vous avez été instruits de ce que vous ne saviez pas, ni vous ni vos ancêtres. Dis: ‹C'est Allah›. et puis, laisse-les s'amuser dans leur égarement [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه نصيري خليلي
احسن الحدیث:
خدا را چنان که سزاوار شناختن اوست نشناختند، که گفتند: خدا بر بشرى چیزى نازل نکرده است. بگو کتابى را که موسى آورد و در آن نور و هدایتى بود چه کسى نازل کرده بود؟ همان کتابى که آن را جزوه‏ها مى‏کنید و آشکار مى‏کنید و بسیارى را پنهان مى‏دارید و تعلیم یافتید چیزهایى را که نه شما مى‏دانستید و نه پدرانتان بگو: خدا، سپس بگذار در باطلشان بازى کنند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ارفع:
خداوند را آن گونه که سزاوارست نشناختند که گفتند: خدا بر هیچ انسانى چیزى نازل نکرده. بگو: کتابى را که موسى آورد و براى مردم نور و هدایت بود، چه کسى نازل کرده و شما آن را به صفحات پراکنده تبدیل کرده‏اید بعضى را آشکار و بسیارى را مخفى مى‏نمایید و آنچه را که شما و پدرانتان نمى‏دانستید، آموختید. بگو: خدا و آنها را رها کن و بگذار در یاوه‏گوییهاى خویش فرو روند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه جوامع الجامع:
آنها خدا را چنان که باید نشناختند، زیرا گفتند خداوند هیچ چیزى را بر هیچ بشرى نازل نکرده است، بگو: چه کسى کتابى را که موسى آورد نازل کرده بود، کتابى که نور و هدایت براى مردم بود، و شما آن را به صورت کتابهایى در مى‏آورید، بخشى از آن را آشکار و بخش زیادى از آن را پنهان مى‏دارید و مطالبى به شما آموخته شده است که نه شما مى‏دانستید، و نه پدرانتان. بگو: خدا، (تورات را فرستاده) و سپس آنها را واگذار که در عناد و خیره‏سرى خود، سرگرمند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
خسروی:
(کسیکه از روى حقیقت خدا را بشناسد و آنچه در حق او واجب است ادراک کند و آنچه در باره او محال و غیر جائز است بداند گریزى ندارد از اینکه معترف برسالت و سفارت بین خلق و خالق جل جلاله گردد زیرا خدا را نه مکانى است و نه زمانى و خطاب او با بشر بطور مستقیم محال است و پیامبرى باید که تعلیمات الهى را بخلق برساند و لذا کسیکه منکر رسالت شود خدا را بدرستى نشناخته است و بدینجهت فرماید:). [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
خواجوی:
خداى را چنانکه سزاوار شناختن اوست نشناختند که گفتند: خداوند بر بشر کتابى نازل نکرده است، بگو: کتابى را که موسى آورد و براى مردم بیان احکام و هدایت بود چه کسى نازل کرده بود که آنرا دفترچه‏ها مى‏کنید و [بعضى‏] آنرا آشکار مى‏نمائید و بسیارى را پنهان مى‏کنید و چیزهایى را که نه شما و نه پدرانتان نمى‏دانستید آموختید؟ بگو: خداى و بگذارشان در باطل خویش بازى کنند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - آیتی
وقتى که مى‌گویند که خدا بر هیچ انسانى چیزى نازل نکرده است، خدا را آنچنان که درخور اوست نشناخته‌اند. بگو: کتابى را که موسى براى روشنایى و هدایت مردم آورد، چه کسى بر او نازل کرده بود؟ آن را بر کاغذها نوشتید، پاره‌اى از آن را آشکار مى‌سازید ولى بیشترین را پنهان مى‌دارید. به شما چیزها آموختند که از این پیش نه شما مى‌دانستید و نه پدرانتان مى‌دانستند. بگو: آن اللّه است. آنگاه رهایشان ساز تا همچنان به انکار خویش دلخوش باشند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رعیتی : یلعبون : خوب ترجمه شده : دلخوش باشند
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » امید مجد
کسانی که گفتند رغم صواب
بشر را ندادست ایزد کتاب
خدا را به تحقیق نشناختند
بدین حرف باطل بپرداختند
بگو ای پیمبر که تورات را
به موسی چه کس داده غیر از خدا
همان نیک تورات را کاندر آن
بود نور علم و هدایت عیان
پس آن آیه ها را که باشد بحق
نوشتید در مصحف و در ورق
نمودید برخی از آن را عیان
بکردید آیات دیگر نهان
بیاموختید آنچه را خود از آن
نبودید آگه به دور زمان
بگو پس کتب را خدا داده است
رسل را هم ایزد فرستاده است
پس از آنکه حجت به پایان رسید
رها کن تو آن قوم خوار و پلید
که از دین اسلام تابند رو
به بازیچه خویش رفته فرو
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه راهنما
و خدا را چنانکه شایسته شناختن است نشناختند چون گفتند: خدا بر هیچ بشرى چیزى نازل نکرده است. بگو: چه کسى آن کتابى را که موسى آورد نازل کرده است [همان کتابى] که براى مردم نور و هدایت بود ـ و شما [بخشى از ]آن را در کاغذهایى ثبت مى کنید و آن را آشکار مى سازید و بسیارى [آن ]را پنهان مى دارید ـ و [به وسیله آن ]چیزهایى به شما تعلیم داده شد که نه شما و نه پدرانتان آن را نمى دانستند. بگو: خدا [آن را نازل کرده است ]سپس آنان را در حالى که در یاوه گویى خویش به بازى مشغولند به حال خود واگذار. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رعیتی : یلعبون : سرگرمند
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » صفارزاده
آنها خدا را درست نشناختند که گفتند: «خدا، هیچ چیز بر هیچ انسانى، نفرستاده است!» بگو: «چه کسى کتابى را که موسى آورد، نازل کرد؟! کتابى که براى مردم، نور و هدایت بود امّا شما) آن را بصورت پراکنده قرار مى دهید قسمتى را آشکار، و قسمت زیادى را پنهان مى دارید و مطالبى به شما تعلیم داده شده که نه شما و نه پدرانتان، از آن با خبر نبودید!» بگو: «خدا!» سپس آنها را در گفتگوهاى لجاجت آمیزشان رها کن، تا بازى کنند! [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رعیتی : یلعبون: سرگرم شوند -- دلخوش باشند...
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » معزی
و ارج ننهادند خدا را شایان ارجمندیش هنگامی که گف‌تند نفرستاده است خدا بر بشری چیزی را بگو که فرستاده است کتابی را که بیاورد موسی روشنائی و هدایتی برای مردم که می‌گردانیدش کاغذهائی که آنها را آشکار کنید و نهان کنید بسیاری را و آموخته شدید آنچه را نمی‌دانستید نه شما و نه پدران شما بگو خدا سپس بگذارشان در فرورفتگی (سرگرمی) خویش بازی کنند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رعیتی : یلعبون : سرگرم شوند -- دلخوش باشند
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حمزه خان بيگي - نور = دکتر خرم دل
مشرکان‌، خدا (‌و رحمت و حکمت او) را چنان کـه باید نشناخته‌اند، وقتی که می‌گویند: خداوند هیچ چیزی را بر هیچ کسـی فرو نـفرستاده است (و انسانی را بـه پیغمبری‌ برنگزیده‌ است‌! ای‌‌پیغمبر! به‌مشرکان ‌و یهودیانی که با آنان همرأی و همصدا مـی‌گردند) بگو: چه کسی کـتابی‌ را نازل کـرده‌است‌ که موسی آن را برای مردم آورده است و نوری (‌رخشـا) و هدایتی (‌راهـنما) بــوده است‌؟ (‌شــما ای یـهودیان‌) آن را در کاغذهای (‌پراکنده و صفحات جداگانه‌) مـی‌نویسید و آن قسمت را (‌که به مصلحت شما است وبا آرزوهایتان می‌خواند) نشان می‌دهید، و بسیاری از آن را (‌که شما را وادار بـه تـصدیق قرآن و ایمان بـه نبوت مــحمّد می‌دارد) پنهان می‌کنید. و به شما (‌ای یهودیان‌! توسّط این قرآن‌، از آئین یزدان و هدایت خدای منّان‌) چیزهائی آموخته شده است که شما و پـدران شما از آن بـاخبر نبوده‌اید. (‌در پاسخ پیشین ایشان‌) بگو: خدا (‌این قرآن را نازل کرده است‌) و بگذار در باطل (‌و یـاوه‌سرائـی‌) خود (‌فرو روند و) به بازیچه پردازند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رعیتی : خوب است ....ولی توضیحات بیش از ظرفیت یک متن ترجمه است . بیشتر به شرح و شأن نزول نزدیک شده ...
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  رضا رضائي - سایت تبیان
ترجمه مجتبوی
خداى را چنانکه سزاوار اوست نشناختند و ارج ننهادند آنگاه که گفتند: خدا بر هیچ آدمى هیچ چیز نفرستاد. بگو: چه کسى آن کتاب را که موسى آورد و براى مردم روشنایى و رهنمونى بود فرستاد؟ که شما آن را [به صورت پراکنده‏] در کاغذها کرده- نوشته- [بخشى از] آن را آشکار مى‏کنید و بسیارى را- که وصف محمد [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
91. And they do not assign to Allah the attributes due to Him when they say: Allah has not revealed anything to a mortal. Say: Who revealed the Book which Musa brought, a light and a guidance to men, which you make into scattered writings which you show while you conceal much? And you were taught what you did not know, (neither) you nor your fathers. Say: Allah then leave them sporting in their vain discourses.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه فرانسوی :
Traduction 1
Ils n'apprécient pas Allah comme Il le mérite quand ils disent: "Allah n'a rien fait descendre sur un humain." Dis: "Qui a fait descendre le Livre que Moïse a apporté comme lumière et guide, pour les gens? Vous le mettez en feuillets, pour en montrer une partie, tout en cachant beaucoup. Vous avez été instruits de ce que vous ne saviez pas, ni vous ni vos ancêtres. Dis: "C'est Allah". Et puis, laisse-les s'amuser dans leur égarement.

Traduction 2
Ils n'apprécient pas Dieu comme Il le mérite quand ils disent : "Dieu n'a rien fait descendre sur un humain." Dis : "Qui a fait descendre le Livre que Moïse a apporté comme lumière et guide, pour les gens ? Vous le mettez en feuillets, pour en montrer une partie, tout en cachant beaucoup. Vous avez été instruits de ce que vous ne saviez pas, ni vous ni vos ancêtres. Dis : "C'est Dieu". Et puis, laisse-les s'amuser dans leur égarement.

Traduction 3
Ils n'apprécient pas Dieu comme Il le mérite quand ils disent : «Dieu n'a rien fait descendre sur un humain.» Dis : «Qui a fait descendre le Livre que Moïse a apporté comme lumière et guide, pour les gens ? Vous le mettez en feuillets, pour en montrer une partie, tout en cachant beaucoup. Vous avez été instruits de ce que vous ne saviez pas, ni vous ni vos ancêtres. Dis : «C'est Dieu». Et puis, laisse-les s'amuser dans leur égarement.

Traduction 4
Ils n'apprécient pas Allah comme Il le mérite quand ils disent: «Allah n'a Ils n'apprécient pas Allah comme Il le mérite quand ils disent: «Allah n'a rien fait descendre sur un humain.» Dis: «Qui a fait descendre le Livre que Moïse a apporté comme lumière et guide, pour les gens? Vous le mettez en feuillets, pour en montrer une partie, tout en cachant beaucoup. Vous avez été instruits de ce que vous ne saviez pas ni vous ni vos ancétres. Dis: «C'est Allah». Et puis, laisse-les s'amuser dans leur égarement. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه آلمانی :
Und sie (d. h. die Ungläubigen?) haben Gott nicht richtig eingeschätzt. (Damals) als sie sagten:,Gott hat nichts (als Offenbarung) auf einen Menschen herabgesandt.` Sag: Wer hat (denn) die Schrift herabgesandt, die (seinerzeit) Mose als Licht und Rechtleitung für die Menschen gebracht hat? Ihr macht sie (indem ihr Texte daraus abschreibt, eurerseits) zu Papyrusblättern, die ihr der ضffentlichkeit zugänglich macht (w. kundtut), während ihr (gleichzeitig) vieles (von der Offenbarung) geheimhaltet. - Ihr wurdet (ja durch die Offenbarung manches) gelehrt, was (vorher) weder ihr noch eure Väter wuکten. - (Wer hat euch das alles zukommen lassen?) Sag: Gott. (Aber) laک sie nun (weiter) in ihrem Geplauder (mit der Wahrheit) ihr Spiel treiben! (Sie mِgen darin verharren, bis sie dereinst eines Besseren belehrt werden.)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم چراغي - ترجمه نور
خداوند را آنگونه که شایسته‏ى اوست نشناختند، چرا که گفتند: خداوند بر هیچ بشرى، چیزى نازل نکرده است. بگو: کتابى را که موسى آورد و نور و هدایت براى مردم بود، چه کسى نازل کرد؟ کتابى که آن را ورق ورق کرده (و به دلخواه خود) بخشى را آشکار و بسیارى را پنهان مى‏سازید، و آنچه را شما و پدرانتان نمى‏دانستید، (از طریق همان کتاب آسمانى تورات،) به شما آموخته شد. (اى پیامبر!) بگو: خدا (بود که آنها را نازل کرد)، سپس رهایشان کن تا در یاوه‏گویى‏هاى خود غوطه‏ور باشند.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رعیتی : ترجمه پایان آیه روانتر است...
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  احمد يوسفي - خرمشاهی
و خداوند را چنانکه سزاوار ارج اوست، ارج نگذاشتند چرا که گفتند خداوند هیچ چیز بر هیچ بشرى نازل نکرده است، بگو کتابى را که موسى آورد و روشنگر و رهنمودى براى مردم بود و آن را بر کاغذها نوشته بودید و [بعضى را] آشکار و بسیارى از آن را پنهان مى‏دارید چه کسى نازل کرده است؟ و آنچه شما و پدرانتان نمى‏دانستید به شما در آموخته‏اند، بگو خدا [آن را نازل کرده است‏]، سپس آنان را در کند و کاوشان رها کن که بازى کنند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رعیتی : یلعبون : سرگرمند - دلخوشند
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » سایت پارس قرآن ترجمه انگلیسی
they have not valued allah with his true value, when they said 'allah has never sent down anything to a mortal. ' say: 'who, then sent down the book which moses brought, a light and guidance for people? you put it on to parchments, revealing them and hiding much, you have now been taught what neither you nor your fathers knew before! ' say: 'allah. ' then leave them, playing in their plunging [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سید محمدرضا واحدی
یهودیان، خدا را آن‌گونه که باید نشناخته و به اوصافش پی نبرده‌اند که می‌گویند: خدا هیچ بشری کتابی نازل نکرده است. ای پیامبر! به آنان بگو: پس کتابی را که موسی آورد و مایه‌ی روشنی راه و هدایت مردم بود، چه کسی نازل کرد؟ کتابی که شما آن را روی کاغذ نوشته‌اید و هرچه را دوست دارید فاش می‌سازید و آنچه را نمی‌پسندید از دید مردم مخفی می‌کنید. کتابی که شما از آن چیزهایی یاد گرفته‌اید که نه خود و نه پدران‌تان نمی‌دانستید. ای پیامبر! آنها که جوابی ندارند، اما خودت پاسخ ده که خدا آن کتاب را بر موسی نازل کرد و آنگاه آنان را به حال خود رها کن تا در یاوه گویی‌های خود مشغول باشند و بازی کنند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.