از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
و چه کسی ظالم تر است از آن که بر خدا دروغ بندد ، یا بگوید: به من وحی شده در حالی که چیزی به او وحی نشده ، و کسی که بگوید: من نیز به زودی همانند آنچه خدا نازل نموده نازل می کنم! و کاش ببینی هنگامی را که ستمکاران در گرداب های مرگ اند ، و فرشتگان دست های خود را گشوده اند ( و نهیب می زنند ) که جانتان را خود از تن بیرون کنید یا جانتان را از چنگال ما برهانید! امروز ( که روز ورود به عالم برزخ است ) با عذاب خوارکننده کیفر می شوید به سزای آنچه درباره خدا به ناحق می گفتید و از ( قبول و تسلیم در برابر ) آیات و نشانه های او تکبر می ورزیدید. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : عدم رعایت یکنواختی در ترجمه جمله های مشابه:
جمله‌ی مورد بحث در سه آیه‌ی 21 و 93 و 144 سوره‌ی انعام آمده است: «مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى‏ عَلَى اللَّهِ کَذِباً»

آیه 21 انعام:
» آیت الله مشکینی
کیست ستمکارتر از آن که بر خدا دروغ بسته

آیه 93 انعام:
» آیت الله مشکینی
چه کسی ظالم تر است از آن که بر خدا دروغ بندد ،

آیه 144 انعام:
» آیت الله مشکینی
چه کسی ظالمتر است از آنکه بر خدا دروغ بندد
2) : آنان که می گفتند حاله ای از نور مرا فرا گرفت مصداق این آیه اند
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
چه کسی ستمکارتر است از کسی که دروغی به خدا ببندد ، یا بگوید: «بر من ، وحی فرستاده شده» ، در حالی که به او وحی نشده است ، و کسی که بگوید: «من نیز همانند آنچه خدا نازل کرده است ، نازل می کنم»؟! و اگر ببینی هنگامی که ( این ) ظالمان در شداید مرگ فرو رفته اند ، و فرشتگان دستها را گشوده ، به آنان می گویند: «جان خود را خارج سازید! امروز در برابر دروغهایی که به خدا بستید و نسبت به آیات او تکبّر ورزیدید ، مجازات خوارکننده ای خواهید دید»! ( به حال آنها تأسف خواهی خورد ) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : عدم رعایت یکنواختی در ترجمه جمله های مشابه:
جمله‌ی مورد بحث در سه آیه‌ی 21 و 93 و 144 سوره‌ی انعام آمده است: «مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى‏ عَلَى اللَّهِ کَذِباً»

آیه 21 انعام:
» آیت الله مکارم شیرازی
چه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ بسته [ همتایی برای او قائل شده ] ،

آیه 93 انعام:
» آیت الله مکارم شیرازی
چه کسی ستمکارتر است از کسی که دروغی به خدا ببندد ،

آیه 144 انعام:
» آیت الله مکارم شیرازی
چه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ می بندد ،
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
و کیست ستمگرتر از آن کس که دروغی بر خدا ببندد و یا بگوید به من وحی شده ولی چیزی به او وحی نشده و یا گوید به زودی من نیز مانند آنچه خدا نازل کرده نازل می کنم؟ اگر ببینی که ستمگران در گردابهای مرگند و فرشتگان دستهایی خویش گشوده و گویند جان های خویش برآرید امروز به گناه آنچه در باره خدا بناحق می گفتید و از آیه های وی گردنکشی می کرده اید سزایتان عذاب خفت و خواری است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
و کیست ستمکارتر از آن که بر خدا دروغی بندد و یا وحی به او نرسیده گوید: به من وحی می رسد ، و نیز گوید: من هم محققا مانند آن ( کتاب ) که خدا فرستاده خواهم آورد. و اگر ( فضاحت و سختی حال ) ستمکاران را ببینی آن گاه که در سکرات موت گرفتار می شوند! و فرشتگان ( برای قبض روح آنها ) دست ( قهر و قدرت ) بر آورند و گویند: جان از تن به در کنید ، امروز کیفر عذاب و خواری می کشید چون بر خدا سخن به ناحق می گفتید و از ( حکم ) آیات او گردنکشی و تکبّر می نمودید. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : عدم رعایت یکنواختی در ترجمه جمله های مشابه:
جمله‌ی مورد بحث در سه آیه‌ی 21 و 93 و 144 سوره‌ی انعام آمده است: «مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى‏ عَلَى اللَّهِ کَذِباً»

آیه 21 انعام:
» استاد الهی قمشه‌ای
کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بست

آیه 93 انعام:
» استاد الهی قمشه‌ای
کیست ستمکارتر از آن که بر خدا دروغی بندد

آیه 144 انعام:
» استاد الهی قمشه‌ای
کیست ستمکارتر از آن کس که به خدا دروغ بست
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ می بندد یا می گوید: «به من وحی شده» ، در حالی که چیزی به او وحی نشده باشد ، و آن کس که می گوید: «به زودی نظیر آنچه را خدا نازل کرده است نازل می کنم»؟ و کاش ستمکاران را در گردابهای مرگ می دیدی که فرشتگان [ به سوی آنان ] دستهایشان را گشوده اند [ و نهیب می زنند: ] «جانهایتان را بیرون دهید» امروز به [ سزای ] آنچه بناحق بر خدا دروغ می بستید و در برابر آیات او تکبر می کردید ، به عذاب خوارکننده کیفر می یابید. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : عدم رعایت یکنواختی در ترجمه جمله های مشابه:
جمله‌ی مورد بحث در سه آیه‌ی 21 و 93 و 144 سوره‌ی انعام آمده است: «مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى‏ عَلَى اللَّهِ کَذِباً»

آیه 21 انعام:
» استاد مهدی فولادوند
کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بسته

آیه 93 انعام:
» استاد مهدی فولادوند
کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ می بندد

آیه 144 انعام:
» استاد مهدی فولادوند
کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بندد ،
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
و کیست ستمکارتر از آن کس که با شریک قرار دادن برای خدا بر او دروغ بسته یا آن کس که گفته به من وحی شده در حالی که چیزی بر او وحی نشده است و آن کس که گفته من نیز به زودی مانند آنچه خدا نازل کرده است نازل خواهم کرد ؟ ای کاش می دیدی زمانی را که این ستمکاران در دشواری های مرگ فرو رفته اند و فرشتگان دست های خود را گشوده اند و می گویند : جان های خود را برآورید ; امروز به سزای آن سخنان دروغی که بر خدا می بستید و از روی تکبر آیات او را انکار می کردید به عذاب خوارکننده کیفر داده می شوید . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : عدم رعایت یکنواختی در ترجمه جمله های مشابه:
جمله‌ی مورد بحث در سه آیه‌ی 21 و 93 و 144 سوره‌ی انعام آمده است: «مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى‏ عَلَى اللَّهِ کَذِباً»

آیه 21 انعام:
» جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
کیست ستمکارتر از کسی که بر خدا دروغ بسته

آیه 93 انعام:
» جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
کیست ستمکارتر از آن کس که با شریک قرار دادن برای خدا بر او دروغ بسته

آیه 144 انعام:
» جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغی بندد
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
چه کسی ستمکارتر از کسی است که به خدا دروغ می بندد ، یا می گوید: به من وحی شده در حالی که چیزی به او وحی نشده است ، و نیز کسی که بگوید: من به زودی مانند آنچه خدا نازل کرده نازل می کنم؟! ای کاش ستمکاران را هنگامی که در سختی ها و شداید مرگ اند ببینی در حالی که فرشتگان دست های خود را [ به سوی آنان ] گشوده [ و فریاد می زنند ] جانتان را بیرون کنید ، امروز [ که روز وارد شدن به جهان دیگر است ] به سبب سخنانی که به ناحق درباره خدا می گفتید واز پذیرفتن آیات او تکبّر می کردید ، به عذاب خوارکننده ای مجازات می شوید. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : عدم رعایت یکنواختی در ترجمه جمله های مشابه:
جمله‌ی مورد بحث در سه آیه‌ی 21 و 93 و 144 سوره‌ی انعام آمده است: «مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى‏ عَلَى اللَّهِ کَذِباً»

آیه 21 انعام:
» حجت الاسلام انصاریان
ستمکارتر از کسی که بر خدا دروغ بسته ،

آیه 93 انعام:
» حجت الاسلام انصاریان
چه کسی ستمکارتر از کسی است که به خدا دروغ می بندد ،

آیه 144 انعام:
» حجت الاسلام انصاریان
ستمکارتر از کسی که به خدا دروغ بندد ... کیست؟
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مجيد رعيتي - قرآن کریم
و (آیا) ستمکارتر از آن که به خداوند دروغ می بندد و یا ادعا میکند: به من وحی می رسد، ولی وحی به او نرسیده است ، و یا می گوید: من هم مانند آن ( کتاب ) که خدا فرستاده ، نازل خواهم کرد. کسی هست؟ و اگر ستمکاران را آنزمان که در سکرات موت گرفتار می شوند، و( در آنحال) فرشتگان ( برای قبض روح آنها ) دست ( قهر و قدرت ) بر آورند و ندا دهند که: جان از تن به در کنید ، وبه دلیل اینکه به خداوند سخن ناحق می گفتید و از آیات( فرامین) او سرکشی و تکبّر می نمودید،امروز ، سزای شما عذاب خوار کننده است . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمیدالله
et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah ou qui dit: ‹Révélation m'a été faite›, quand rien ne Lui a été révélé. de même celui qui dit: ‹Je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce qu'Allah a fait descendre.› Si Tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, et que les Anges leur tendront les mains (disant): ‹Laissez sortir vos âmes. aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité et parce que vous vous détourniez orgueilleusement des ses enseignements› [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه نصيري خليلي
احسن الحدیث:
کیست ظالمتر از آنکه بر خدا دروغ سازد یا گوید: بمن وحى شده با آنکه چیزى باو وحى نشده، یا گوید: بزودى مانند آنچه خدا نازل کرده نازل مى‏کنم اى کاش مى‏دیدى آن گاه که ستمکاران در گردابهاى مرگند، ملائکه دستهاى خویش را گشوده که از حیات قطع علاقه کنید، امروز با عذاب ذلت مجازات مى‏شوید که بر خدا ناحق مى‏گفتید و از آیات خدا گردنکشى مى‏کردید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ارفع:
و چه کسى از دروغ بر خدا ساخته ستمکارتر است و یا کسى که وحى به او نشده بگوید: به من وحى شده است. و یا گوید: من به زودى نیز مانند آنچه خدا نازل کرده نازل خواهم کرد. و اگر مشاهده کنى ستمکاران چگونه در سکرات موت فرو رفته‏اند، در همان حال فرشتگان دست گشوده‏اند و به آنها گویند: جان خود را خارج سازید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه جوامع الجامع:
کیست ستمکارتر از کسى که دروغى به خدا ببندد، یا بگوید:
به من وحى شده، در حالى که چیزى به او، وحى نشده باشد، و نیز کسى که بگوید: من هم مانند آنچه خدا نازل کرده، نازل خواهم کرد؟
و اگر ببینى هنگامى را که ستمکاران در سختیهاى مرگ فرو رفته‏اند، و فرشتگان دستها را گشوده، به آنان مى‏گویند: جان خود را خارج سازید، امروز مجازات خوارکننده‏اى در برابر دروغهایى که به خدا بستید و از پیروى آیاتش تکبّر کردید، خواهید دید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
خسروی:
و کیست ستمکارتر از آنکس که بر خداى دروغ ببندد و (بدروغ بگوید من پیغمبرم و پیمبر نباشد) یا بگوید بمن وحى شده است و چیزى باو وحى نشده باشد و کسیکه بگوید اینک منهم مانند آنچه خدا نازل کرده است نازل میکنم؟ (چنانکه گفتند لو نشآء لقلنا مثل هذا ادّعا کردند و نتوانستند) (یا للعجب براى این جماعت) اگر آنها را در سکرات و شدائد مرگ ببینى که چگونه فرشتگان (قابض أرواح و ملائکه غضب الهى) دستها را (براى گرفتن جان آنها) بسویشان دراز کرده (بعنف و کره بآنها گویند) جان‏هاى خود را از بدن بیرون بدهید و (بگویند) امروز است روزى که بعذاب خوار کننده‏اى جزاى أعمال شما داده میشود و در ازاى آنچه بناحق در باره خداوند میگفتید و در برابر آیات او کبر و بزرگ منشى ظاهر میساختید اینک ثمره و نتیجه آنها را مییابید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
خواجوی:
ستمکارتر از آنکس که دروغى بر خداوند بسته، و یا گوید: بمن وحى شده- در حالیکه باو وحى نشده- و آنکس که گوید: من نیز بزودى همانند آنچه که خدا گفته است خواهم گفت کیست؟ اى کاش آنهنگام را مى‏دیدى که ستمکاران در رنج و سکرات مرگند و فرشتگان بزنندشان که جان خویش بیرون کنید، امروز بواسطه آنچه که بناحق بر خداوند مى‏گفته‏اید و بآیات وى تکبر و بزرگ منشى مى‏کردید کیفرتان عذابى ذلت‏بار است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - آیتی
کیست ستمکارتر از آن کس که به خدا دروغ بست یا گفت که به من وحى شده و حال آنکه به او هیچ چیز وحى نشده بود و آن کس که گفت: من نیز همانند آیاتى که خدا نازل کرده است، نازل خواهم کرد؟ اگر ببینى آنگاه که این ستمکاران در سکرات مرگ گرفتارند و ملائکه بر آنها دست گشوده‌اند که: جان خویش بیرون کنید، امروز شما را به عذابى خوارکننده عذاب مى‌کنند، و این به کیفر آن است که درباره خدا به ناحق سخن مى‌گفتید و از آیات او سرپیچى مى‌کردید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » امید مجد
چه کس هست ظالمتر از آن کسی
که خود افترا زد به یزدان بسی
بر او نامده وحی از حق فرود
بگوید که من وحی خواهم شنود
بگوید که من نیز همچون خدا
کتابی فرستم نکو و سزا
اگر ظالمان را به هنگام فوت
ببینی تو در حال سکرات موت
ملائک بیارند دستی برون
که روحش ستانند بی چند و چون
برانند بر ظالمان این سخن
که بیرون برانید جان را ز تن
پس امروز ای مردم تیره بخت
عذابی ببینید بسیار سخت
از آنرو که بر رب والا مقام
سخنهای ناحق بگفتید و خام
همیشه بر آن آیه هائی که داد
نمودید گردنکشی و عناد
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه راهنما
و کیست ستمکارتر از کسى که بر خدا دروغ بندد یا بگوید: به من وحى شده است با اینکه به او وحى نشده است و کسى که بگوید: به زودى مانند آنچه را خدا نازل کرده است نازل خواهم کرد؟ و اگر بنگرى وقتى را که این ستمکاران در گردابهاى مرگ واقع شده اند و فرشتگان (مأموران قبض روح) دست هایشان را گشوده اند [و مى گویند: ]جان هایتان را خارج کنید، امروز به سزاى اینکه به ناحق بر خدا دروغ مى بستید و نسبت به آیات او تکبّر مى کردید به عذاب خوار کننده اى مجازات خواهید شد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » صفارزاده
چه کسى ستمکارتر است از کسى که دروغى به خدا ببندد، یا بگوید: «بر من، وحى فرستاده شده»، در حالى که به او وحى نشده است، و کسى که بگوید: «من نیز همانند آنچه خدا نازل کرده است، نازل مى کنم»؟! و اگر ببینى هنگامى که (این) ظالمان در شداید مرگ فرو رفته اند، و فرشتگان دستها را گشوده، به آنان مى گویند: «جان خود را خارج سازید! امروز در برابر دروغهایى که به خدا بستید و نسبت به آیات او تکبّر ورزیدید، مجازات خوارکننده اى خواهید دید»! (به حال آنها تأسف خواهى خورد). [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » معزی
و کیست ستمگرتر از آنکه ببندد بر خدا دروغی یا گوید وحی رسیده است به من حالی که وحی نشده است بسوی او چیزی و کسی که گوید بزودی می‌فرستم همانند آنچه خدا فرستاده است و اگر (کاش) می‌دیدی هنگامی را که ستمگران در گردابهای مرگند و فرشتگان گشاینده‌اند دستهای خویش را برون دهید جانهای خود را امروز کیفر شوید به عذاب خواری بدانچه می‌گفتید بر خدا نادرست را و بودید از آیتهای او سرکشی می‌کردید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  رضا رضائي - سایت تبیان
ترجمه مجتبوی
و چه کسى ستمکارتر است از آن که بر خدا دروغى سازد یا گوید به من وحى شده و حال آنکه چیزى بدو وحى نشده است و آن کس که گوید: من هم بزودى مانند آنچه خدا فرو فرستاده فرو مى‏فرستم. و اگر ببینى آنگاه که ستمکاران در بى‏هوشیهاى مرگ درافتند! در حالى که فرشتگان دستهاى خویش گسترده [و به آنها گویند:] جانهاى خویش بر آرید امروز- هنگام مرگتان یا وقتى که به عذاب برزخ و قیامت در مى‏آیید- به سزاى آن سخنان ناروا که در باره خدا مى‏گفتید و در برابر آیات او گردنکشى مى‏کردید به عذاب خوارکننده کیفر داده خواهید شد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
93. And who is more unjust than he who forges a lie against Allah, or says: It has been revealed to me; while nothing has been revealed to him, and he who says: I can reveal the like of what Allah has revealed? and if you had seen when the unjust shall be in the agonies of death and the angels shall spread forth their hands: Give up your souls; today shall you be recompensed with an ignominious chastisement because you spoke against Allah other than the truth and (because) you showed pride against His communications.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه فرانسوی :
Traduction 1
Et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah ou qui dit: "Révélation m'a été faite", quand rien ne lui a été révélé. De même celui qui dit: "Je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce qu'Allah a fait descendre." Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, et que les Anges leur tendront les mains (disant): "Laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de Ses enseignements".

Traduction 2
Et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Dieu ou qui dit : "Révélation m'a été faite", quand rien ne lui a été révélé. De même celui qui dit : "Je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce que Dieu a fait descendre." Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, et que les Anges leur tendront les mains (disant) : "Laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Dieu d'autre que la vérité et parce que vous vous détourniez orgueilleusement des Ses enseignements".

Traduction 3
Et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Dieu ou qui dit : «Révélation m'a été faite», quand rien ne lui a été révélé. De même celui qui dit : «Je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce que Dieu a fait descendre.» Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, et que les Anges leur tendront les mains (disant) : «Laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Dieu d'autre que la vérité et parce que vous vous détourniez orgueilleusement des Ses enseignements».

Traduction 4
Et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah ou qui dit: «Révélation m'a été faite», quand rien ne lui a été révélé. De même celui qui dit: «Je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce qu'Allah a fait descendre.» Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, et que les Anges leur tendront les mains [disant]: «Laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de Ses enseignements». [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه آلمانی :
Und wer ist frevelhafter, als wer gegen Gott eine Lüge ausheckt oder sagt:,Mir ist (etwas als Offenbarung) eingegeben worden`, während ihm nichts eingegeben worden ist, und wer sagt:,lch werde etwas herabsenden, das dem, was Gott herabgesandt hat, gleich ist`? Wenn du (doch) sehen würdest (dereinst am Tag des Gerichts), wenn die Frevler in den Abgründen des Todes schweben, während die (Todes)engel ihre Hand (nach ihnen) ausstrecken (mit den Worten):,Gebt eure Seele heraus!` Heute wird euch mit der Strafe der Erniedrigung dafür vergolten, daک ihr (zeitlebens) gegen Gott die Unwahrheit gesagt und seine Zeichen hochmütig abgelehnt habt.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم چراغي - ترجمه نور
و کیست ظالم‏تر از آنکه بر خدا دروغى بست و یا گفت: به من وحى شده، در حالى که چیزى به او وحى نشده است. و نیز آن کس که گفت: به زودى من هم مثل آنچه خدا نازل کرده نازل مى‏کنم. و (اى پیامبر!) اگر ببینى زمانى را که ستمگران در سکرات مرگ قرار گرفته و فرشتگان (براى قبض روح آنان) دست‏هاى (قدرت) خویش را گشوده و فرمان جان دادن مى‏دهند (و مى‏گویند:) امروز به خاطر نسبت‏هاى ناروا که به خداوند مى‏دادید و از آیات او سرپیچى مى‏کردید، به عذاب خوارکننده کیفر داده خواهید شد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  احمد يوسفي - خرمشاهی
و کیست ستمکارتر از کسى که بر خداوند دروغ بندد، یا بگوید بر من وحى شده است و چیزى بر او وحى نشده باشد، و کسى که گوید به زودى نظیر آنچه خداوند نازل کرده است، نازل مى‏کنم، و اگر بنگرى که ستمکاران [مشرکان‏] در سکرات مرگ‏اند و فرشتگان [بر آنان‏] دست گشوده‏اند که جانهایتان را تسلیم کنید، امروز به سبب آنچه به ناحق به خداوند نسبت مى‏دادید و در برابر آیات او کبر مى‏ورزیدید، به کیفر عذاب خوارکننده مى‏رسید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » سایت پارس قرآن ترجمه انگلیسی
who is more harmful than he who invents a lie about allah, or says: "it has been revealed to me," when nothing has been revealed to him? or he who says: 'i will send down the like of what allah has sent down! ' would that you could see the harmdoers when death overwhelms them! with hands outstretched, the angels (will say): 'yield up your souls. you shall be recompensed with a humiliating punishment this day, for you have said of allah what is untrue and you grew proud against his verses [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سید محمدرضا واحدی
چه کسی ستم‌کارتر از آن است که به خدا نسبت دروغ بدهد یا با اینکه به او وحی نشده است، ادعا کند که بر من وحی شده است و نیز کسی که بگوید: من نیز مانند آنچه خدا نازل کرده است، نازل می‌کنم؟ کاش می‌دیدی که ستم‌کاران در چنگال مرگ گرفتار شده‌اند و فرشتگان برای گرفتن جان آنها دست‌ها را گشوده‌اند و بر آنان فریاد می‌زنند که اگر می‌توانید خودتان را از دست ما نجات بدهید. امروز به خاطر سخنان ناحقی که در باره‌ی خدا می‌زدید و در مقابل آیات الهی سرکشی می‌کردید، به عذابی خوار کننده مجازات می‌شوید.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.